Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #12

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id12
titlePrzegląd Geologiczny
periodmonth
ISSN00332151
PBNID23718
points
2013:12
2014:12
2015:12
2016:12
2017:12
2018:12
2019:40
2020:40
2021:40

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku