Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9051 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9051
titleAnaliza parametrów determinujących stan nasycenia w gruntach niespoistych
authorsŚwidziński W.1, Smyczyński M.1
affiliations
pages3 — 13
DOI10.22630/ASPA.2018.17.2.10
full text linkhttp://www.architectura.actapol.net/pub/17_2_3.pdf
keywordsniepełne nasycenie, parametr Skemptona B, stopień nasycenia, upłynnienie
abstractsOpis teoretyczny i modelowanie zachowania się gruntu nie w pełni nasyconego wymaga określenia warunku brzegowego, jakim jest faktyczny stan jego nasycenia. W artykule zaprezentowano nowy opis stanu niepełnego nasycenia gruntów wodą, wykorzystujący parametr Skemptona B. W opisie przyjęto makroskopowy model wypełniającego pory gruntu płynu składającego się z wody oraz pęcherzyków powietrza. Na podstawie wyników doświadczeń i rozważań teoretycznych pokazano wpływ ściśliwości mieszaniny wodno-powietrznej wypełniającej pory oraz ściśliwości szkieletu gruntowego na parametr Skemptona B i ich zależność od ciśnienia wyrównawczego i średniego naprężenia efektywnego. Wpływ wymienionych czynników ma szczególne znaczenie w świetle dotychczasowych badań pokazujących, iż w pewnym zakresie nasycenia może dojść również do upłynnienia nie w pełni nasyconego gruntu w stanie kontraktywnym, co stanowi duże zagrożenie dla konstrukcji inżynierskich. Ponadto wykorzystując wyniki pomiarów, opisano związki między prędkością rozchodzenia się fali podłużnej w ośrodku nie w pełni nasyconym a parametrem Skemptona B i stopniem nasycenia.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id8908
year2018
seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Architektura
issue17 (2)

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku