Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Piotr Szmytkiewicz

Imię i nazwisko: Piotr Szmytkiewicz, mgr inż.

Stanowisko: asystent

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
pokój: A32
tel.: (+48)585222932
e-mail: df45304cedb2b8bb3bd45390930d6c21eba8dde29082dfcb3a08a187

Książki

Artykuły

 1. Stella M., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Kapiński J., Marcinkowski T.: Driving forces of sandy sediment transport beyond the surf zone. Oceanologia, 2018, str. - , DOI: 10.1016/j.oceano.2018.06.003
 2. Różyński G., Szmytkiewicz P.: Some Characteristic Wave Energy Dissipation Patterns along the Polish Coast Poland. Oceanologia, Vol. 60, No. 4, 2018, str. 500-512 , DOI: 10.1016/j.oceano.2018.04.001
 3. Szmytkiewicz P., Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Zastosowanie modelu XBEACH do obliczania abrazji brzegu wydmowego na przykładzie obszaru położonego w rejonie Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 38, Nr 2, 2017, str. 62-70
 4. Szmytkiewicz P., Zabuski L.: Analysis of dune erosion on the coast of south Baltic Sea with taking into account dune landslide processes. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 64, No. 1, 2017, str. 3-15 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem64str003.pdf
 5. Ostrowski R., Stella M., Szmytkiewicz P., Kapiński J., Marcinkowski T.: Coastal hydrodynamics beyond the surf zone of the south Baltic Sea. Oceanologia, Vol. 60, No. 3, 2017, str. 264-276 , DOI: 10.1016/j.oceano.2017.11.007
 6. Ostrowski R., Schönhofer J., Szmytkiewicz P.: South Baltic representative coastal field surveys, including monitoring at the Coastal Research Station in Lubiatowo, Poland. Journal of Marine Systems, Vol. 162, 2016, str. 89-97
 7. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Wstępna propozycja rozszerzenia analizy bezpieczeństwa brzegu morskiego w Polsce. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 37, Nr 1, 2016, str. 13-19
 8. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Infragravity waves at a dissipative shore with multiple bars: recent evidence. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 142, No. 5, 2016, str. 0401600701-0401600715
 9. Marcinkowski T., Szmytkiewicz P.: Morskie formy wiatrowe: określenie parametrów środowiskowych oddziaływujących na planowane elektrownie wiatrowe w obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 37, Nr 5, 2016, str. 272-278
 10. Szmytkiewicz P., Morawski M., Różyński G.: Cross-Shore numerical model CSHORE for prediction of sand beach and dune erosion – region of Coastal Research Station at Lubiatowo. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 37, Nr 6, 2016, str. 333-339
 11. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Analiza wolnozmiennych składowych falowania w strefie brzegowej na południowym Bałtyku. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 6, 2015, str. 857-871
 12. Cerkowniak G., Ostrowski R., Szmytkiewicz P.: Climate change related increase of storminess near Hel Peninsula, Gulf of Gdańsk, Poland. Journal of Water and Climate Change, Vol. 6, No. 2, 2014, str. 300-312
 13. Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Wpływ ostróg na skuteczność sztucznego zasilania brzegów Półwyspu Helskiego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 5, 2012, str. 593-597
 14. Różyński G., Basiński T., Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Deteriorated groynes. Coastal Wiki, 2012, str. - , http://www.coastalwiki.org/coastalwiki/Deteriorated_groynes
 15. Szmytkiewicz P.: Identyfikacja fal podgrawitacyjnych na polskim wybrzeżu. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 31, Nr 5, 2010, str. 586-597
 16. Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Hydro- i litodynamika strefy przyboju w funkcji typu brzegu odmiennie rozpraszającego energię falowania. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 1, 2009, str. 25-34
 17. Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P.: Sezonowy wpływ falowania na zmienność linii brzegowej w przypadku wielorewowej strefy brzegowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 2, 2008, str. 72-77
 18. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Empiryczna analiza klimatu falowego w płytkowodnej strefie brzegu dysypatywnego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 3, 2008, str. 128-134
 19. Pruszak Z., Szmytkiewicz P., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Shallow-water wave energy in a multi-bar coastal zone. Oceanologia, Vol. 50, No. 1, 2008, str. 43-58
 20. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz P.: Megascale rhythmic shoreline forms at a beach with multiple bars. Oceanologia, Vol. 50, No. 2, 2008, str. 183-203
 21. Schönhofer J., Szmytkiewicz P.: Opis prądów rozrywających w strefie brzegowej morza. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 4, 2008, str. 206-211
 22. Kapiński J., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Hydro- i morfodynamika strefy brzegowej w świetle badań terenowych (Lubiatowo'2006). Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 28, Nr 3, 2007, str. 149-158

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

 1. Kowalska B., Lendzion J., Miętus M., Ostrowski R., Stanisławczyk I., Szmytkiewicz P., Sztobryn M., Zawadzka-Kahlau E.: Flood and erosion management on a dynamic spit, the Hel Peninsula, Poland. W: Coastal risk management in a changing climate. Red. Zanuttigh B., Nicholls R. J., Vanderlinden J.-P., Thompson R. C., Burcharth H. F., 2015, Coastal risk management in a changing climate. str. 535-558
 2. Burcharth H. F., Zanuttigh B., Andersen T. L., Lara J. L., Steendam G. J., Ruol P., Sergent P., Ostrowski R., Silva R., Martinelli L., Quvang J., Norgaard H., Mendoza E., Simmonds D. J., Ohle N., Kappenberg J., Pan S., Nguyen D. K., Toorman E. A., Prinos P., Hoggart S. P. G., Chen Z., Piotrowska D., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Leontyev I., Angelelli E., Formentin S. M., Smaoui H., Bi Q., Sothmann J., Schuster D., Li M., Ge J., Lendzion J., Koftis T., Kuznetsov S., Puente A., Echavarri B., Medina R., Diaz-Simal P., Rodriguez I. L., Maza M., Higuera P.: Innovative engineering solutions and best practices to mitigate coastal risk. W: Coastal risk management in a changing climate. Red. Zanuttigh B., Nicholls R. J., Vanderlinden J.-P., Thompson R. C., Burcharth H. F., 2015, Coastal risk management in a changing climate. str. 55-170

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Influence of demagedgroins on noureshed seashore. W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. 2012, 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. str. 1343-1350 , 33rd International Conference on Coastal Engineering ICCE 2012, 1-6 July 2012, Santander, Spain
 2. Różyński G., Szmytkiewicz P.: Long term evolution of Baltic Sea sandy beach forced by winter north Atlantic oscillation (NAOWI). W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. 2012, 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. str. 262-271 , 33rd International Conference on Coastal Engineering ICCE 2012, 1-6 July 2012, Santander, Spain
 3. Szmytkiewicz P.: Infragravity waves in the South Baltic dissipative coastal zone. W: Proceedings of the 2nd International Conference (school) on Dynamics of Coastal Zone of Non-Tidal Seas. Red. Chubarenko B., Kaliningrad, 2010, Proceedings of the 2nd International Conference (school) on Dynamics of Coastal Zone of Non-Tidal Seas. str. 100-104 , 2nd International Conference (school) on Dynamics of Coastal Zone of Non-Tidal Seas, 26-30 June 2010, Baltiysk
 4. Pruszak Z., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Schönhofer J.: Field studies on wave-induced shallow water morphological features. W: Coastal Engineering 2008. Proceedings of the 31st International Conference. Red. Smith J. M., New Jersey, London, Singapore, 2009, Coastal Engineering 2008. Proceedings of the 31st International Conference. str. 2015-2027 , 31st International Conference on Coastal Engineering, 31 August-5 September 2008, Hamburg

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku