Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Jacek Mierczyński

Imię i nazwisko: Jacek Mierczyński
pokój: E03
tel.: (+48)585222963
e-mail: c2022644c0a2aea722d04ad797134d66f9b3
ORCID: 0000-0002-2662-5450

Książki

cover Mierczyński J.
Mechanika upłynnionego gruntu
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 9788385708759
rok wydania: 2014
język: pl

Streszczenie: W nawodnionych gruntach niespoistych może występować zjawisko upłynnienia, które charakteryzuje się tym, że ośrodek ten, początkowo wykazujący makroskopowe cechy ciała stałego, zachowuje się jak ciecz. Spektakularne konsekwencje upłynnienia gruntów były obserwowane zwłaszcza w obszarach sejsmicznych, a przejawiało się to poprzez tonięcie konstrukcji w upłynnionym podłożu, czy też poprzez płynięcie mas nawodnionego gruntu. Zjawiskiem związanym z upłynnieniem gruntu, które najbardziej przypomina zjawiska zachodzące w cieczach, jest wypływanie z podłoża lekkich konstrukcji podziemnych, jak np. rurociągi podmorskie, zbiorniki, itp. Upłynnienie gruntu jest również tematem prac prowadzonych od wielu lat w Zakładzie Geomechaniki IBW PAN w ramach szerszego programu badania reakcji gruntów niespoistych na różne rodzaje obciążenia. Spis treści: Wstęp, 1. Przykłady skutków upłynnienia gruntu, 2. Upłynnienie gruntu w warunkach laboratoryjnych, 3. Właściwości upłynnionego gruntu, 4. Analiza wpływu kształtu podstawy konstrukcji na proces tonięcia w upłynnionym podłożu, 5. Numeryczne modelowanie osuwisk podmorskich wywołanych upłynnieniem dna, 6. Upłynnienie gruntu w inżynierii morskiej, 7. Podsumowanie.


Artykuły

 1. Sawicki A., Kulczykowski M., Robakiewicz W., Mierczyński J., Hauptmann J.: Nowy rodzaj umocnienia dna portowego. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 18, nr 3, 1997, str. 184-186
 2. Sawicki A., Kulczykowski M., Robakiewicz W., Mierczyński J., Hauptmann J.: New type of bottom protection in harbors - Design method. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol. 124, No. 4, 1998, str. 208-211
 3. Świdziński W., Mierczyński J.: On the measurement of strains in the triaxial test. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 1, 2002, str. 23-41
 4. Świdziński W., Mierczyński J.: Wyznaczanie linii stanu ustalonego w piaskach. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 24, Nr 3-4, 2003, str. 194-199
 5. Sawicki A., Mierczyński J.: Mechanics of the breakout phenomenon. Computers and Geotechnics, Vol. 30, No. 3, 2003, str. 231-243
 6. Świdziński W., Mierczyński J.: Instability line as a basic characteristic of non-cohesive soils. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 52, No. 1, 2005, str. 59-85
 7. Sawicki A., Mierczyński J.: Wave-induced stresses and liquefaction in seabed according to the Biot-type approach. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 52, No. 2, 2005, str. 131-145
 8. Sawicki A., Mierczyński J.: Developments in modelling liquefaction of granular soils, caused by cyclic loads. Applied Mechanics Reviews, Vol. 59, No. 2, 2006, str. 91-106
 9. Świdziński W., Mierczyński J.: Zagęszczanie się piasków w cyklicznym aparacie trójosiowego ściskania. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo, Z. 28, 2006, str. 299-314
 10. Świdziński W., Mierczyński J.: Zachowanie się gruntów niespoistych w warunkach trójosiowego rozciągania. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 28, Nr 4, 2007, str. 226-232
 11. Sawicki A., Mierczyński J.: On the behaviour of liquefied soil. Computers and Geotechnics, on-line, 2008, str. - , DOI: 10.1016/j.compgeo.2008.11.002
 12. Świdziński W., Mierczyński J.: Badania laboratoryjne zjawiska podatności cyklicznej w nawodnionym gruncie niespoistym. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 4, 2009, str. 271-280
 13. Sawicki A., Mierczyński J., Świdziński W.: Strains in sand due to cyclic loading in triaxial conditions. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 56, No. 1-2, 2009, str. 85-98
 14. Mierczyński J., Sawicki A.: Pore-pressure generation and liquefaction of granular soil tested in triaxial conditions. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 56, No. 3-4, 2009, str. 139-147
 15. Świdziński W., Mierczyński J.: Badania reakcji sprężystej gruntów niespoistych za pomocą pomiaru prędkości fali sejsmicznej. Czasopismo Techniczne, zeszyt 16, 1-Ś, 2010, str. 63-82
 16. Sawicki A., Świdziński W., Mierczyński J.: Moduł ścinania gruntu sypkiego przy małych naprężeniach. Czasopismo Techniczne, z.27, Środowisko z. 3-Ś, 2012, str. 91-102
 17. Sawicki A., Mierczyński J., Świdziński W.: Apparent creep of saturated sand caused by intrinsic cyclic loading. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 140, No. 2, 2014, str. - , DOI: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001025
 18. Sawicki A., Sławińska J., Mierczyński J.: Structure and calibration of constitutive equations for granular soils. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 36, No. 4, 2014, str. 33-44
 19. Sawicki A., Mierczyński J., Świdziński W.: Basic set of experiments for determination of mechanical properties of sand. Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, Vol. 62, No. 1, 2014, str. 129-137
 20. Świdziński W., Mierczyński J.: Reakcja nawodnionych osadów poflotacyjnych na obciążenia cykliczne w warunkach bez odpływu wody z porów. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 3, 2015, str. 466-473
 21. Sawicki A., Mierczyński J.: Discussion on "Soil-Liquefaction-Induced Uplift of Underground Structures: Physical and Numerical Modeling" by Siau Chen Chian, Kohji Tokimatsu and Santana Phani Gopal Madabhushi. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 141, No. 9, 2015, str. 07015019.1-07015019.2 , DOI: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001323
 22. Sawicki A., Mierczyński J., Smyczyński M.: Theoretical analysis of model seabed behaviour under water-wave excitation. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 37, No. 2, 2015, str. 33-37
 23. Sawicki A., Mierczyński J.: Some effects of intrinsic cyklic loading in saturated sands. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 53, No. 2, 2015, str. 285-293
 24. Sawicki A., Mierczyński J., Mikos A., Sławińska J.: Liquefaction resistance of a granular soil containing some admixtures of fines. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 62, No. 1-2, 2015, str. 53-65
 25. Sawicki A., Mierczyński J., Sławińska J.: Compaction/liquefaction properties of some model sands. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 62, No. 3-4, 2015, str. 121-133
 26. Sawicki A., Sławińska J., Mierczyński J., Smyczyński M.: Mechanical properties of sand: triaxial versus plane strain investigations. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No.2-3, 2016, str. 135-156 , DOI: 10.1515/heem-2016-0009
 27. Świdziński W., Mierczyński J., Mikos A.: Response of partially saturated non-cohesive soils. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 64, No. 3-4, 2017, str. 187-207 , DOI: 10.1515/heem-2017-0012
 28. Świdziński W., Mierczyński J., Smyczyński M.: Modelling of the response of partially saturated non-cohesive soils subjected to undrained loading. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 65, No. 1, 2018, str. 11-29 , DOI: 10.1515/heem-2018-0002
 29. Sławińska-Budzich J., Mierczyński J.: Deformations and stability of granular soils: Classical triaxial tests and numerical results from an incremental model. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 42, No. 2, 2020, str. 137-150 , DOI: 10.2478/sgem-2019-0039
 30. Zabuski L., Mierczyński J.: Distinct Element Simulation of a Landslide Process. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 67, No. 1-4, 2020, str. 3-16 , DOI: 10.1515/heem-2020-0001

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. Sawicki A., Kulczykowski M., Robakiewicz W., Mierczyński J., Hauptmann J.: A new type of bottom protection in harbours - design method. W: Proceedings of the IV International Seminar on Renovation and Improvements to Existing Quay Structures. Technical University of Gdańsk 1997, Vol. 1, str. 195-203 , IV International Seminar on Renovation and Improvements to Existing Quay Structures, 26-28 maja 1997, Gdańsk/Poland
 2. Sawicki A., Świdziński W., Mierczyński J.: Mechanical properties of soils from the Izmit Bay coast (Turkey) and their liquefaction susceptibility. W: II Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym. Politechnika Białostocka 2004, T. 2, str. 136-146 , II Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym, 17-18 czerwca 2004, Białystok, Białowieża
 3. Mierczyński J., Sawicki A., Świdziński W.: Modelling of liquefaction-induced underwater landslides. W: Geotechnics in maritime engineering. Proceedings of the11th Baltic Sea Geotechnical Conference: volume 2. Red. Młynarek Z., Sikora Z., Dembicki E., Gdansk University of Technology 2008, str. 607-610 , 11th Baltic Sea Geotechnical Conference, September 15-18, 2008, Gdańsk
 4. Mierczyński J., Świdziński W.: Wpływ sposobu obciążania na reakcję nawodnionych piasków w warunkach trójosiowych bez odpływu. W: Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych. Red. Dembicki E., Kumor M., Lechowicz Z., Wydawnictwa Uczelniane UTP 2009, str. 51-58 , 15 Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, 7-10 lipca 2009, Bydgoszcz
 5. Sawicki A., Świdziński W., Mierczyński J.: Compaction and liquefaction of sand caused by a large number of loading cycles. W: Proceedings of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering - Geotechnics of Hard Soils – Weak Rocks. IOS Press 2011, str. 261-266 , 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 12-15 September 2011, Athens

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku