Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8448 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8448
titleTheoretical analysis of model seabed behaviour under water-wave excitation
authorsSawicki A.1, Mierczyński J.1, Smyczyński M.1
affiliations
pages33 — 37
notesKopia w oprac. Tp4392, Tp4424
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points12
PART OF
typeC
database id8582
year2015
seriesStudia Geotechnica et Mechanica
issueVol. 37, No. 2

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku