Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #3711 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id3711
titleNowy rodzaj umocnienia dna portowego
authorsSawicki A.1, Kulczykowski M.1, Robakiewicz W.1, Mierczyński J.1, Hauptmann J.
affiliations
pages184 — 186
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id3708
year1997
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueVol. 18, nr 3

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku