Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4980 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4980
titleMechanics of the breakout phenomenon
authorsSawicki A.1, Mierczyński J.1
affiliations
pages231 — 243
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points15
PART OF
typeC
database id4981
year2003
seriesComputers and Geotechnics
issueVol. 30, No. 3

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku