Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #82

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id82
titleComputers and Geotechnics
ISSN0266352X
publisherElsevier [id=119]
points
2013:30
2014:30
2015:30
2016:30
2017:30
2018:30
2019:100
2020:100
2021:100

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku