Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7151 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id7151
titleOn the behaviour of liquefied soil
authorsSawicki A.1, Mierczyński J.1
affiliations
DOI10.1016/j.compgeo.2008.11.002
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points15
PART OF
typeC
database id7150
year2008
seriesComputers and Geotechnics
issueon-line

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku