Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8472 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8472
titleStructure and calibration of constitutive equations for granular soils
authorsSawicki A.1, Sławińska J.1, Mierczyński J.1
affiliations
pages33 — 44
notesKopia w oprac. Tp4392
tasksT 3.1/2011: Podstawy mechaniki gruntów sypkich
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points12
PART OF
typeC
database id8486
year2014
seriesStudia Geotechnica et Mechanica
issueVol. 36, No. 4

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku