Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Author #1909

ATTRIBUTEVALUE
typeauthor
database id1909
lastnameSławińska
forenameJustyna
roomE09
e-mailstynaju@ibwpan.gda.pl
photophoto slawinska_justyna.jpg
statusP
ORCID0000-0002-0139-6970

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku