Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8176 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8176
titleSome effects of intrinsic cyklic loading in saturated sands
authorsSawicki A.1, Mierczyński J.1
affiliations
pages285 — 293
notesKopia w oprac. Tp4392. Tp4425
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points15
PART OF
typeC
database id8522
year2015
seriesJournal of Theoretical and Applied Mechanics
issueVol. 53, No. 2

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku