Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8392 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id8392
titleMechanika upłynnionego gruntu
authorsMierczyński J.1
affiliations
year2014
description122 s.
ISBN9788385708759
publisherWydawnictwo IBW PAN
placeGdańsk
covercover 8392.jpg
keywordsmechanika gruntów - upłynnienie
signaturesII25393, II25394, II25395, II25396, II25397
abstractsW nawodnionych gruntach niespoistych może występować zjawisko upłynnienia, które charakteryzuje się tym, że ośrodek ten, początkowo wykazujący makroskopowe cechy ciała stałego, zachowuje się jak ciecz. Spektakularne konsekwencje upłynnienia gruntów były obserwowane zwłaszcza w obszarach sejsmicznych, a przejawiało się to poprzez tonięcie konstrukcji w upłynnionym podłożu, czy też poprzez płynięcie mas nawodnionego gruntu. Zjawiskiem związanym z upłynnieniem gruntu, które najbardziej przypomina zjawiska zachodzące w cieczach, jest wypływanie z podłoża lekkich konstrukcji podziemnych, jak np. rurociągi podmorskie, zbiorniki, itp. Upłynnienie gruntu jest również tematem prac prowadzonych od wielu lat w Zakładzie Geomechaniki IBW PAN w ramach szerszego programu badania reakcji gruntów niespoistych na różne rodzaje obciążenia. Spis treści: Wstęp, 1. Przykłady skutków upłynnienia gruntu, 2. Upłynnienie gruntu w warunkach laboratoryjnych, 3. Właściwości upłynnionego gruntu, 4. Analiza wpływu kształtu podstawy konstrukcji na proces tonięcia w upłynnionym podłożu, 5. Numeryczne modelowanie osuwisk podmorskich wywołanych upłynnieniem dna, 6. Upłynnienie gruntu w inżynierii morskiej, 7. Podsumowanie.
W nawodnionych gruntach niespoistych może występować zjawisko upłynnienia, które charakteryzuje się tym, że ośrodek ten, początkowo wykazujący makroskopowe cechy ciała stałego, zachowuje się jak ciecz. Spektakularne konsekwencje upłynnienia gruntów były obserwowane zwłaszcza w obszarach sejsmicznych, a przejawiało się to poprzez tonięcie konstrukcji w upłynnionym podłożu, czy też poprzez płynięcie mas nawodnionego gruntu. Zjawiskiem związanym z upłynnieniem gruntu, które najbardziej przypomina zjawiska zachodzące w cieczach, jest wypływanie z podłoża lekkich konstrukcji podziemnych, jak np. rurociągi podmorskie, zbiorniki, itp. Upłynnienie gruntu jest również tematem prac prowadzonych od wielu lat w Zakładzie Geomechaniki IBW PAN w ramach szerszego programu badania reakcji gruntów niespoistych na różne rodzaje obciążenia. Spis treści: Wstęp, 1. Przykłady skutków upłynnienia gruntu, 2. Upłynnienie gruntu w warunkach laboratoryjnych, 3. Właściwości upłynnionego gruntu, 4. Analiza wpływu kształtu podstawy konstrukcji na proces tonięcia w upłynnionym podłożu, 5. Numeryczne modelowanie osuwisk podmorskich wywołanych upłynnieniem dna, 6. Upłynnienie gruntu w inżynierii morskiej, 7. Podsumowanie.
attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]
languagepl
points20

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku