Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Andrzej Sawicki

Imię i nazwisko: Andrzej Sawicki
pokój: A46, E05
tel.: (+48)585222946, 2965
ORCID:

Curriculum Vitae

Personal data

Date of birth:31 August 1947
Place of birth:Bydgoszcz (Poland)
Married to:Małgorzata (in 1979)
Children:Jakub Andrzej (b. 1980), Filip Tomasz (b. 1981)

Qualifications

MSc (Civil Engineering):Gdańsk University of Technology
(October 1970)
Doctorate (PhD):Gdańsk University of Technology
(June 1974)
Habilitation (DSc):Gdańsk University of Technology
(October 1981)

Title

Professor (State title awarded by the President of Poland for life)......November 1989

Positions held

1970-1976:
Gdańsk University of Technology, Dept. of Structural Mechanics;
Assistant (1970-74), Adjunct (1974-76).
1977-1981:
Institute of Hydroengineering of the Polish Academy of Sciences, Gdańsk-Oliwa;
Adjunct, Head of the Laboratory of Geomechanics.
1981-1984:
University of East Anglia, School of Mathematics and Physics (Norwich, U.K.);
Senior Research Fellow.
1984-1989:
Institute of Hydroengineering of the Polish Academy of Sciences, Gdańsk-Oliwa;
Docent and Head of the Laboratory of Geomechanics.
Also part time appointment as Docent (Associate Professor) in the
Dept. of Water Engineering of Gdańsk University of Technology.
1989-1990:
University of East Anglia, School of Mathematics (Norwich, U.K.);
Senior Visiting Fellow.
The University of Birmingham, School of Civil Engineering (U.K.);
Research Fellow.
1990-1991:
The University of Birmingham, School of Civil Engineering (U.K.);
Research Fellow.
1991-1997:
Institute of Hydroengineering of the Polish Academy of Sciences, Gdańsk-Oliwa;
Professor, Managing Director, Head of the Department of Geomechanics.
1997-present:
Institute of Hydroengineering, Gdańsk-Oliwa;
Professor, Head of the Department of Geomechanics.
2004-present:
Institute of Hydroengineering, Gdańsk-Oliwa;
Director of the Institute.

Teaching experience

Mechanics, Strength of Materials, Structural Mechanics, Continuum Mechanics (applied), Geomechanics; supervision of MSc and PhD theses.

Academic and other activities

 1. Member of the Scientific Council, Institute of Hydroengineering of the Polish Academy of Sciences (1984-89 and 1991-present).
 2. Member of the Scientific Council, Faculty of Water Engineering, Gdańsk University of Technology (1985-89).
 3. Member of the Board of the Gdańsk Branch of the Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics (1986-89 and 1991-present).
 4. Member of the Section of Rock and Soil Mechanics of the Civil Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences (1986-present).
 5. Member of the Section of Water Structures of the Civil Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences (1993-).
 6. Permanent reviewer of "Applied Mechanics Reviews" (U.S.A.; 1979-83, 2000-).
 7. Reviewer of "Polish Analytical Bibliography of Theoretical and Applied Mechanics" (1985-89).
 8. Member of the Editorial Board of "Hydroengineering Transactions" (1985-).
 9. Editor-in-Chief of "Archives of Hydroengineering and Environmental Mechanics" (quarterly journal of the Polish Academy of Sciences; 1993-2001).
 10. Guest Editor of a special issue of "Geotextiles and Geomembranes Int. Jnl", Vol.10,1991.
 11. Member of the Editorial Board of "Studia Geotechnica et Mechanica" (1999-).
 12. Vice-Chairman of the Scientific Council of the Institute of Hydro-Engineering (1999-).

Research interests

My research activities have dealt with theoretical modelling of various engineering and environmental problems and phenomena, using the applied mechanics methods (structural mechanics, strength of materials, elasticity, plasticity, rheology, hydraulics, theory of mixtures, etc.), as follows:

Structural Mechanics: stress analysis in dams; theory of shells (influence of random imperfections on large elastic deflections and stability); hydroelasticity (coupled vibrations of elastic plates and fluid, dynamics of floating roofs); analysis of water structures (sluice gates, weirs, trashracks, etc.); analysis of earth structures; optimization of foundations; interactions between structures and subsoils; mechanics of reinforced soil structures.

Mechanics of Materials: theory of composite materials (development of constitutive equations describing macro-behaviour of various types of composites in the elastic, elasto-plastic, rigid-plastic and visco-elastic ranges); modelling fly-ash composites; mechanics of granular materials (soils, grains).

Geomechanics and Soil Mechanics: mechanics of reinforced soil (theoretical models and their application to the analysis of RS structures, i.e. stress and strain analysis, bearing capacity and limit state analysis, creep, etc.); mechanics of soil compaction and liquefaction (constitutive modelling of saturated soils subjected to monotonic and cyclic loadings, wave propagation problems, application to soil-structure interactions).

Groundwater flow: groundwater flow (modelling the saline water filtration in layered aquifers, interpretation of pumping/recovery tests); groundwater flow problems in coastal zone, seabed mechanics (pore pressure generation and dissipation, liquefaction).

Engineering and industrial expertise

 1. 1972: The Żar-Poršbka Power Plant; static and dynamic computations and technical project of main block (contributor).
 2. 1974: The Żarnowiec Power Plant; technical project of pipelines and their foundations (contributor).
 3. 1973-74: Expertises regarding the strength of ceilings and some other constructions in factories.
 4. 1975: Stability analysis of thin-walled structures in the Gdańsk shipyard.
 5. 1971-76: Expertises regarding application of composites in small water structures in Northern Poland.
 6. 1976-77: Analysis of the Solina dam behaviour during exploitation.
 7. 1979, 1987, 1996: Static and dynamic analysis of some parts of the "Petrobaltic" drilling platform.
 8. 1985-86: Expertises regarding stability of the "Żelazny Most" tailing dam.
 9. 1987: Expertise regarding application of explosives for subsoil compaction in the Szczecin shipyard.
 10. 1987: Expertise regarding trashracks behaviour in the Żarnowiec Power Plant.
 11. 1986-89: Technical projects of soil nailing in various parts of Poland.
 12. 1992: Expertise regarding application of "sand-sausages" structures for shore protection in Hel Peninsula.
 13. 1996: Technical project of bottom protection in the Gdańsk Harbour.
 14. 1998-99: Dynamic analyses of stability of slopes in the "Dychów" Power Plant.

Publications

Author or co-author of some 170 papers and articles, and 6 books, published in recognized international and Polish journals and conference proceedings (see enclosed list).

Awards

 1. Silver Cross of Merit (1988);
 2. Knight"s Cross of the order "Polonia Restituta" (1995);
 3. Officer"s Cross of the order "Polonia Restituta" (2003);
 4. Memorial Medal of the Gdańsk Technical University (1993);
 5. Award of the Minister of Internal Affairs of Poland (2000);
 6. Award of the Prime Minister of Poland for outstanding scientific achievements (2000);
 7. Award of the Minister of Infrastructure of Poland (2002).

December 2003

Książki

cover B. Bienkiewicz, Cz. Branicki, B. Budkowska, W. Grzesiak, A. Sawicki, Cz. Szymczak, Z. Tumiłowicz
Zadania z mechaniki budowli, Skrypt Politechniki Gdańskiej; tom I, Układy statycznie wyznaczalne
wydawca: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
ISBN:
rok wydania: 1973
język: pl

Streszczenie:


cover Sawicki Andrzej
Kontynualna teoria kompozytów i jej zastosowanie do analizy gruntu zbrojonego
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN:
rok wydania: 1980
język: pl

Streszczenie: (1) Wstęp, (2) Sztywno-plastyczny model gruntu zbrojonego, (3) Teoria sprężystości gruntu zbrojonego, (4) Teoria kompozytów o strukturze periodycznej, (5) Sprężysto-plastyczny model gruntu zbrojonego, (6) Podsumowanie


cover A. Sawicki
Mechanika gruntów dla obciążeń cyklicznych
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN:
rok wydania: 1991
język: pl

Streszczenie: (1) Wprowadzenie, (2) Przegląd badań doświadczalnych, (3) Nawodniony grunt jako mieszanina, (4) Teoria zagęszczania ośrodka sypkiego, (5) Reakcja gruntu spoistego na obciążenia cykliczne, (6) O formułowaniu i rozwiązywaniu zagadnień brzegowych, (7) Warstwa gruntu poddana trzęsieniu ziemi, (8) Działanie cyklicznej siły skupionej, (9) Osiadanie fundamentu, (10) Osiadanie nasypów i nawierzchni dróg, (11) Generacja ciśnienia porowego wywołana falowaniem, (12) Zachowanie się podłoża pod falochronem i platformą wiertniczą, (13) Pal obciążony pionową siłą cykliczną, (14) Nośność podłoża, w którym generowane jest ciśnienie porowe


cover Sawicki A., Szmidt J. K.
Zastosowania mechaniki w inżynierii wodnej i lądowej. Księga Jubileuszowa poświęcona 60 leciu urodzin Profesora Piotra Wilde
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708006
rok wydania: 1992
język: pl

Streszczenie:


cover A. Sawicki, D. Leśniewska
Grunt zbrojony, teoria i zastosowanie
wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 8301111410
rok wydania: 1993
język: pl

Streszczenie: (1) Wprowadzenie, (2) Przegląd zastosowań, (3) Badania doświadczalne gruntu zbrojonego, (4) Sztywno-plastyczny model gruntu zbrojonego, (5) Oszacowanie nośności zbrojonych konstrukcji ziemnych, (6) Nośność graniczna zbrojonego podłoża sypkiego obciążonego fundamentem, (7) Nośność muru oporowego i skarpy, (8) Teoria sprężystych modułów efektywnych, (9) Analiza sprężysta konstrukcji z gruntu zbrojonego, (10) Sprężysto-plastyczny model gruntu zbrojonego, (11) Dodatek – metoda charakterystyk w zastosowaniu dla gruntu zbrojonego


cover Sawicki Andrzej
Mechanika kontinuum: wprowadzenie
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708103
rok wydania: 1994
język: pl

Streszczenie: (1) Wprowadzenie, (2) Wektory, macierze i tensory kartezjańskie, (3) Kinematyka ośrodka ciągłego, (4) Siły i naprężenia, (5) Zasady zachowania, (6) Równania konstytutywne, (7) Liniowa sprężystość, (8) Materiały plastyczne, (9) Ciecze. (10) Lepkosprężystość


cover Sawicki A.
Statyka konstrukcji z gruntu zbrojonego
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708154
rok wydania: 1995
język: pl

Streszczenie: (1) Wiadomości wstępne, (2) Grunt zbrojony jako materiał konstrukcyjny, (3) Projektowanie ze względu na nośność graniczną, (4) Wymiarowanie wewnętrzne konstrukcji, (5) Przegrupowanie naprężeń w gruncie zbrojonym podczas obciążania


cover Sawicki A.
Rheology of reinforced soil
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708308
rok wydania: 1999
język: en

Streszczenie: (1) Wstęp, (2) Właściwości reologiczne geosyntetyków, (3) Współpraca geosyntetyku z gruntem, (4) Model reologiczny gruntu zbrojonego, (5) Naprężenia w gruncie zbrojonym, (6) Pełzanie konstrukcji z gruntu zbrojonego


cover Sawicki A.
Mechanics of reinforced soil
wydawca: A.A. Balkema
ISBN: 9058093301
rok wydania: 2000
język: en

Streszczenie: (1) Wstęp, (2) Właściwości gruntu zbrojonego, (3) Współoddziaływanie gruntu i zbrojenia, (4) Kompozytowe modele gruntu zbrojonego, (5) Stany graniczne, (6) Naprężenia i odkształcenia w gruncie zbrojonym


cover Sawicki A.
Zarys mechaniki gruntów sypkich
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 9788385708735
rok wydania: 2012
język: pl

Streszczenie: Oryginalne przedstawienie mechaniki gruntów niespoistych na tle technik modelowania: (-) rys historyczny, obszerna literatura źródłowa i uzupełniająca, (-) opis deformacji gruntu przed osiągnięciem stanu granicznego, (-) mechanika upłynnienia gruntu, (-) oddziaływanie obciążeń cyklicznych, (-) opis zjawiska, (-) elementy dynamiki dna morskiego. Przybliżenie ważnych pojęć: dylatywność, kontraktywność, stan ustalony, niestabilność, dylatancja, obciążenie i odciążenie, dokładność predykcji, entropia. Oryginalne dane empiryczne, które mogą być wykorzystane przy kalibracji i weryfikacji innych modeli gruntów.


cover Sawicki A.
The puzzle of soil liquefaction
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 9788385708766
rok wydania: 2014
język: en

Streszczenie: Książka omawia fascynujące zjawisko, określane w mechanice gruntów jako upłynnienie gruntu. Zjawisko to jest nietypowe w mechanice materiałów. Wciąż rozwijane są teorie w oparciu o klasyczne modele ciała stałego, z uwzględnieniem typowych cech: sprężystość, plastyczność, wytrzymałość czy lepkość lepkość. Mechanika materiałów pomija zjawiska nietypowe, takie jak na przykład upłynnienie gruntu. Spis treści: 1. Wprowadzenie, 2. Czynniki wpływające na upłynnienie, 3. Zrozumienie istoty upłynnienia, 4. Problemy z równaniem dyfuzji, 5. Modelowanie zachowania materiału, 6. Statyczne upłynnienie, 7. Upłynnienie spowodowane obciążeniem cyklicznym, 8. Własności upłynnionego gruntu, 9. Efekty spowodowane wewnętrznym obciążeniem cyklicznym, 10. Badania na stole sejsmicznym, 11. Uwagi dodatkowe.


cover Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K.
Geotechnical aspects of multi-use offshore platforms
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 9788385708780
rok wydania: 2015
język: en

Streszczenie: Multi-use offshore platforms (MUPs) are a new challenge in geotechnical and marine engineering, as several elements of these structures, including their foundations, which are subject to complex hydrodynamic and seismic loads, require novel technical solutions. The present book deals with selected geotechnical aspects of MUPs, not sufficiently explained in other publications and guidelines. Particular attention is paid to the problem of seabed liquefaction and to the methodology of modeling marine engineering problems.


Artykuły

 1. A. Sawicki: Zapory wstępnie sprężone i zakotwione w podłożu. Gospodarka Wodna, 6/1972, 1972, str. 231-236
 2. A. Sawicki: Określenie stanu naprężeń wywołanego wstępnym sprężeniem w korpusie zapory betonowej zakotwionej w podłożu. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Budownictwo Wodne, Nr 184 (17), 1972, str. 17-27
 3. E. Bielewicz, A. Sawicki, A. Szubstarski: Badania nad przydatnością laminatów do konstrukcji wrót śluzowych. Gospodarka Wodna, 10/1973, 1973, str. 388-392
 4. E. Bielewicz, A. Sawicki, A. Szubstarski: Wyniki badań nad zastosowaniem laminatów poliestrowo-szklanych do wyrobu iglic dla jazu kozłowego. Gospodarka Wodna, 1/1973, 1973, str. 25-29
 5. A. Sawicki: Osiowosymetryczne drgania swobodne dachu pływającego. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Budownictwo Lądowe, Nr 204 (25), 1973, str. 95-106
 6. E. Filipow, A. Sawicki, P. Wilde: Optymalizacja bloku fundamentowego. Archiwum Hydrotechniki, XXI, 4, 1974, str. 625-636
 7. A. Sawicki: Dynamika dachów pływających. Rozprawy Inżynierskie, 23, 2, 1975, str. 275-298
 8. A. Sawicki: Z zagadnień hydrosprężystości płyt. Mechanika Teoretyczna i Stosowana, 14, 1, 1976, str. 3-17
 9. A. Sawicki, A. Szubstarski: Wpływ długoletniej eksploatacji na pracę wrót laminatowych. Gospodarka Wodna, 4/1977, 1977, str. 124-127
 10. A. Sawicki, A. Szubstarski: Theoretical analysis of the triaxial test of reinforced sand. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Budownictwo Lądowe, Nr 272 (31), 1977, str. 209-217
 11. P. Wilde, A. Sawicki, Z. Matulewicz: Numerical analysis of the influence of initial deflections on stability of cylindrical tanks. Archiwum Inżynierii Lądowej, XXIII, 1, 1977, str. 89-103
 12. P. Wilde, A. Sawicki, Z. Matulewicz: Numerical analysis of large elastic deflections of cylindrical shells. Acta Technica Academiae Scientiarum Hungaricae, 87, 1-2, 1978, str. 193-209
 13. A. Sawicki: On application of effective moduli theory to layered soil. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 39, 1978, str. 5-13
 14. A. Sawicki: On mechanical behaviour of the fly-ash composite. Archiwum Hydrotechniki, XXV, 2, 1978, str. 173-182
 15. A. Sawicki: Rheology of the seals subjected to the mining subsidence. Archiwum Hydrotechniki, XXV, 3, 1978, str. 393-401
 16. A. Sawicki: Continuum elastic theory of reinforced earth. Archiwum Hydrotechniki, XXV, 4, 1978, str. 477-489
 17. A. Sawicki: Rigid-plastic theory of reinforced earth. Archiwum Hydrotechniki, XXVI, 3, 1979, str. 419-428
 18. A. Sawicki: Plasticity of the Voigt Composites, Bulletin de l`Academie Polonaise des Sciences. Sci Techniques, XXVIII, 9-10, 1980, str. 163-170
 19. A. Sawicki: Yield conditions for layered composites. International Journal Solids and Structures, 17, 10, 1981, str. 969-979
 20. A. Sawicki: Prosty przykład kompozytu Voigt`a. Archiwum Nauki o Materiałach, 2, 2, 1981, str. 123-138
 21. A. Sawicki: Sprężysto-plastyczne zachowanie się gruntu zbrojonego w próbie trójosiowego ściskania. Inżynieria Morska, R. 2, Nr 1, 1981, str. 17-19
 22. A. Sawicki: Dolna ocena nośności podłoża z gruntu zbrojonego obciążonego fundamentem bezpośrednim. Inżynieria Morska, 5/1982, 1982, str. 149-150
 23. A. Sawicki: Plastic limit behaviour of reinforced earth. ASCE Journal Geotechnical Engineering, 109, 7, 1983, str. 1000-1005
 24. L. W. Morland, A. Sawicki: A mixture model for the compaction of saturated sand. Mechanics of Materials, 2/1983, 1983, str. 202-216
 25. A. Sawicki, M. Kulczykowski: Engineering mechanics of elasto-plastic composites. Mechanics of Materials, 2/1983, 1983, str. 217-231
 26. A. Sawicki: O ciśnieniach porowych w dnie morskim. Inżynieria Morska, 6/1983, 1983, str. 447-450
 27. A. Sawicki: Axisymmetrical elasto-plastic behaviour of reinforced earth. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 7, 4, 1983, str. 493-498
 28. L. W. Morland, A. Sawicki: Densyfikacja ośrodka sypkiego poddanego cyklicznemu ścinaniu. Inżynieria Morska, 6/1984, 1984, str. 261-264
 29. M. Kulczykowski, A. Sawicki: Bearing capacity of footing on reinforced earth. Archiwum Hydrotechniki, XXXI, 3, 1984, str. 275-281
 30. A. Sawicki, L. W. Morland: Generacja ciśnienia wody w porach w nawodnionym gruncie wywołana cyklicznym ścinaniem. Inżynieria Morska, 1/1985, 1985, str. 19-23
 31. L. W. Morland, A. Sawicki: A model for compaction and shear hysteresis in saturated granular materials. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 33, 1, 1985, str. 1-24
 32. A. Sawicki, L. W. Morland: Pore pressure generation in a saturated sand layer subjected to a cyclic horizontal acceleration at its base. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 33, 6, 1985, str. 545-559
 33. A. Sawicki, L. W. Morland: Model histerezy w cyklicznie ścinanym gruncie. Inżynieria Morska, 4/1985, 1985, str. 153-157
 34. D. Leśniewska, A. Sawicki: Oszacowanie nośności skarpy z gruntu zbrojonego. Inżynieria Morska, 1/1986, 1986, str. 16-18
 35. A. Sawicki: An engineering model for compaction of sand under cyclic loading. Rozprawy Inżynierskie, 35, 4, 1987, str. 677-693
 36. A. Sawicki: Mechanika ścinanego cyklicznie gruntu. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Budownictwo Wodne, Nr 400 (27), 1987, str. 81-160
 37. A. Sawicki, A. Walter: Prosty model współpracy geowłókniny z podłożem. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Budownictwo Lądowe, Nr 408 (34), 1987, str. 165-181
 38. D. Leśniewska, M. Kulczykowski, A. Sawicki: Badania doświadczalne mechanizmów zniszczenia skarpy z gruntu zbrojonego. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej, Nr 52, Konferencje Nr 24, 1987, str. 207-211
 39. A. Sawicki: Uproszczony model zachowania się piasku przy obciążeniach cyklicznych. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej, Nr 52, Konferencje Nr 24, 1987, str. 293-298
 40. A. Sawicki, W. Świdziński, P. Śliwiński: Zastosowanie modelu zagęszczania do analizy warstwy gruntu poddanej trzęsieniu ziemi. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej, Nr 52, Konferencje Nr 24, 1987, str. 299-304
 41. A. Sawicki, J. Świniański: Redystrybucja obciążenia pobocznicy i podstawy pala obciążonego cyklicznie w ujęciu teorii zagęszczania. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej, Nr 52, Konferencje Nr 24, 1987, str. 305-310
 42. A. Sawicki, D. Leśniewska: Failure modes and bearing capacity of reinforced soil retaining walls. Geotextiles and Geomembranes, Vol. 5, 1987, str. 29-44
 43. Sawicki A., Świdziński W.: Oszacowanie osiadania fundamentu obciążonego cyklicznie. Archiwum Hydrotechniki, XXXIII, 1-2, 1987, str. 105-121
 44. Sawicki A., Kulczykowski M.: Analiza sprężysta konstrukcji z gruntu zbrojonego. Archiwum Hydrotechniki, XXXIII, 3, 1987, str. 299-311
 45. Sawicki A., Świdziński W.: Doświadczalne wyznaczenie krzywej zagęszczania piasku poddanego cyklicznemu ścinaniu. Archiwum Hydrotechniki, XXXIII, 4, 1987, str. 421-440
 46. A. Sawicki, D. Leśniewska, M. Kulczykowski: Measured and predicted stresses and bearing capacity of a full scale slope reinforced with nails. Soils and Foundations, 28, 4, 1988, str. 47-56
 47. A. Sawicki, D. Leśniewska: Limit analysis of reinforced slopes. Geotextiles and Geomembranes, 7, 1988, str. 203-220
 48. A. Sawicki, J. Przewłócki: Pore pressure generation in clay due to cyclic loading. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. X, 1-2, 1988, str. 41-57
 49. A. Sawicki, W. Świdziński: Generacja ciśnienia porowego i upłynnienie podłoża pod falochronem. Archiwum Hydrotechniki, XXXV, 1-2, 1988, str. 101-115
 50. A. Sawicki, M. Kulczykowski, T. Biernacki: Analiza pracy krat w elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec. Archiwum Hydrotechniki, XXXV, 1-2, 1988, str. 79-99
 51. A. Sawicki, D. Leśniewska: Limit analysis of cohesive slopes reinforced with geotextiles. Computers and Geotechnics, 7, 1989, str. 53-66
 52. A. Sawicki, P. Śliwiński: Compaction due to a cyclic force acting in the inside of a sandy subsoil. Computers and Geotechnics, Vol. ?, no. 7, 1989, str. 223-237
 53. A. Sawicki, W. Świdziński: Mechanics of a sandy subsoil subjected to cyclic loadings. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 13, No. 5, 1989, str. 511-529
 54. A. Sawicki, W. Świdziński: Pore pressure generation, dissipation and resolidification in a saturated subsoil. Soils and Foundations, Vol. 29, No. 4, 1989, str. 62-74
 55. A. Sawicki, P. Śliwiński: Compaction due to a cyclic force acting in the inside of a sandy subsoil. Computers and Geotechnics, Vol 7, Issue ?, 1989, str. 223-237
 56. A. Sawicki, W. Świdziński: Compaction beneath flexible pavement due to traffic. ASCE Journal Geotechnical Engineering, 116, 11, 1990, str. 1738-1743
 57. A. Sawicki, A. Walter: Generacja ciśnienia porowego w dnie morskim wywołana falowaniem. Archiwum Hydrotechniki, XXXVI, 1-2, 1990, str. 91-106
 58. Sawicki A., Świdziński W.: Generacja ciśnienia wody w porach w ilastym dnie morskim. Archiwum Hydrotechniki, XXXVII, 1-2, 1990, str. 85-96
 59. A. Sawicki, D. Leśniewska: Stability of fabric reinforced cohesive slopes. Geotextiles and Geomembranes, 10, 1991, str. 125-146
 60. J. Świniański, A. Sawicki: A model of soil-pile interaction owing to cyclic loading. Canadian Geotechnical Journal, Vol. 28, No. 1, 1991, str. 11-19
 61. A. Sawicki, P. Śliwiński: Zastosowanie teorii zagęszczania do analizy osiadań nasypu kolejowego. Archiwum Inżynierii Lądowej, XXXVII, 1, 1991, str. 103-113
 62. A. Sawicki, P. Wilde: Instytut Budownictwa Wodnego PAN w przededniu czterdziestolecia. Nauka Polska, R. 1992, Nr 5-6, 1992, str. 119-128
 63. L. W. Morland, A. Sawicki, P. C. Milne: Uni-axial compaction of a granular material. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 41, 11, 1993, str. 1755-1779
 64. T. Basiński, A. Sawicki, M. Szmytkiewicz: Półwysep Helski - utrzymać, powiększyć czy poddać się przyrodzie?. Inżynieria Morska i Geotechnika, 6/1993, 1993, str. 3-6
 65. A. Sawicki, M. Kulczykowski: Pre-failure behaviour of reinforced soil. Geotextiles and Geomembranes, 13, 1994, str. 213-230
 66. A. Sawicki: O stateczności, filtracji i upłynnieniu oraz o porozrywaniu Półwyspu Helskiego. Inżynieria Morska i Geotechnika, 6/1994, 1994, str. 309-313
 67. Sawicki A.: Elasto-plastic interpretation of oedometric test. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 41, No. 1-2, 1994, str. 111-131
 68. Sawicki A.: On the determination of transmissivity from short-term recovery tests following long-term pumping. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Budownictwo Lądowe, Nr 520 (50), 1995, str. 245-259
 69. Sawicki A.: Salinity variations during abstracting groundwater from the sandstone aquifer. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Budownictwo Lądowe, Nr 522 (50), 1995, str. 345-357
 70. Sawicki A.: PAN - chłopiec do bicia. Forum Akademickie, tom 2, nr. 17, 1995, str. 16-17
 71. Sawicki A., Staroszczyk R.: Development of ground`s liquefaction due to surface waves. Archives of Mechanics, Vol. 47, No. 3, 1995, str. 557-576
 72. Sawicki A., Świdziński W.: Cyclic compaction of soils, grains and powders. Powder Technology, Vol. 85, No. 2, 1995, str. 97-104
 73. Sawicki A.: Soil suction forces and breakout phenomenon. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. XVII, nr 1-2, 1995, str. 5-21
 74. Sawicki A., Kulczykowski M., Bogdanowicz U., Kazimierowicz-Frankowska K.: Geosyntetyki w inżynierii lądowej i wodnej. Inżynieria i Budownictwo, nr 11, 1996, str. 617-620
 75. Sawicki A.: Statyka gruntu zbrojonego - uwagi krytyczne o normie PN-83/B-03010. Inżynieria i Budownictwo, nr 5, 1996, str. 315-316
 76. Sawicki A.: Zasady obliczania ścian oporowych z gruntu zbrojonego. Inżynieria i Budownictwo, nr 7, 1996, str. 419-423
 77. Sawicki A., Kulczykowski M., Leśniewska D.: Grunt zbrojony w budowie autostrad. Inżynieria i Budownictwo, nr 9, 1996, str. 531-534
 78. Sawicki A.: Modeling the pumping of saline water from two-layer aquifer. Journal of Hydraulic Engineering, vol. 122, No. 6, 1996, str. 341-347
 79. Sawicki A., Robakiewicz W.: Projektowanie umocnienia dna z uwzględnieniem sił przyssania. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 17, nr 2, 1996, str. 194-200
 80. Sawicki A.: Mechanical analogues of soil compaction and associated phenomena. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. XVIII, No. 3-4, 1996, str. 3-17
 81. Sawicki A., Świdziński W.: Moduły geotechniczne, moduły sprężystości i charakterystyki zagęszczania dla gruntów niespoistych. Inżynieria i Budownictwo, nr 12, 1997, str. 633-636
 82. Sawicki A.: Dyskusja dotycząca artykułu: Yamamuro J. A., Bopp P. A., Lade P. V. One-dimensional compression of sands at high pressures. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 123, No. 5, 1997, str. 491-492
 83. Sawicki A., Kulczykowski M., Robakiewicz W., Mierczyński J., Hauptmann J.: Nowy rodzaj umocnienia dna portowego. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 18, nr 3, 1997, str. 184-186
 84. Sawicki A., Kulczykowski M., Robakiewicz W., Mierczyński J., Hauptmann J.: New type of bottom protection in harbors - Design method. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol. 124, No. 4, 1998, str. 208-211
 85. Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K.: Creep behaviour of geosynthetics. Geotextiles and Geomembranes, Vol. 16, No. 6, 1998, str. 365-382
 86. Sawicki A.: Uni-axial liquefaction wave in saturated sands. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 36, No. 3, 1998, str. 681-701
 87. Sawicki A., Świdziński W., Zadroga B.: Settlement of shallow foundation due to cyclic vertical force. Soils and Foundations, Vol. 38, No. 1, 1998, str. 35-43
 88. Sawicki A.: Theoretical analysis of centrifugal model tests on reinforced earth structures. Geotechnique, Vol. 48, No. 4, 1998, str. 563-567
 89. Sawicki A.: Modelling of geosynthetic reinforcement in soil retaining walls. Geosynthetics International, Vol. 5, No. 3, 1998, str. 327-345
 90. Sawicki A.: A basis for modelling creep and stress relaxation behaviour of geogrids. Geosynthetics International, Vol. 5, No. 6, 1998, str. 637-645
 91. Sawicki A.: Developments in the mechanics of reinforced soil. Empirical background and analytical approaches. Applied Mechanics Reviews, Vol. 51, No. 11, 1998, str. 651-668
 92. Sawicki A., Świdziński W.: Elastic moduli of non-cohesive particulate materials. Powder Technology, Vol. 96, No. 1, 1998, str. 24-32
 93. Sawicki A.: A method of estimating the stresses in soil reinforcement. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. XX, No. 1-2, 1998, str. 3-25
 94. Sawicki A.: Uni-axial compaction waves in sand. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. XX, No. 3-4, 1998, str. 3-16
 95. Sawicki A.: Nośność skarp z gruntu zbrojonego w ujęciu inżynierskim. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Problemy współcz. mech. Nr 18, 1999, str. 131-144
 96. Sawicki A.: Rheological model of geosynthetic-reinforced soil. Geotextiles and Geomembranes, Vol. 17, No 1, 1999, str. 33-49
 97. Sawicki A.: Creep of geosynthetics reinforced soil retaining walls. Geotextiles and Geomembranes, Vol. 17, No 1, 1999, str. 51-65
 98. Sawicki A., Świdziński W.: Unconfined against confined testing of geosynthetics. Geosynthetics International, Vol. 6, No 3, 1999, str. 157-169
 99. Sawicki A., Chrzan T.: Autostrady i materiały do ich budowy. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 21, nr 6, 2000, str. 356-356
 100. Sawicki A.: Profesor Stanisław Hueckel - autorytet ciągle aktualny. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 22, nr 6, 2001, str. 321-324
 101. Sawicki A.: Theoretical analysis of centrifugal model tests on reinforced earth structures - Discussion. Geotechnique, Vol. 51, nr 6, 2001, str. 571-572
 102. Sawicki A.: Recenzja książki, B. M. Das: Fundamentals of geotechnical engineering, (Books/Cole, 2000). Applied Mechanics Reviews, Vol. 54, nr 12, 2001, str. B103-104
 103. Sawicki A.: Recenzja książki, R. K. Katti, A. R. Katti, D. R. Katti: Influence of gravity on granular soil mechanics, (A.A. Balkema, 2000). Applied Mechanics Reviews, Vol. 54, nr 5, 2001, str. B45-
 104. Sawicki A.: O założeniach reformy Polskiej Akademii Nauk. Nauka, nr 3/2002, 2002, str. 65-73
 105. A. Sawicki: Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Wojciecha Majewskiego. Gospodarka Wodna, R. 62, nr 12, 2002, str. 530-531
 106. Sawicki A.: Jubileusz 70-lecia Profesora Wojciecha Majewskiego. Gospodarka Wodna, R. 62, nr 12, 2002, str. -
 107. Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K.: Badania właściwości mechanicznych geosyntetyków z uwzględnieniem prędkości odkształcania. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 1, 2002, str. 31-36
 108. Sawicki A., Świdziński W.: Badania doświadczalne nad deformacją piasku w zakresie poprzedzającym stan graniczny. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 2, 2002, str. 77-85
 109. Sawicki A., Świdziński W.: Charakterystyki naprężenie-odkształcenie gruntów niespoistych na przykładzie piasku "Lubiatowo". Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 3, 2002, str. 149-157
 110. Sawicki A.: Inżynieria brzegowa widziana z zewnątrz. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 4, 2002, str. 189-193
 111. Sawicki A., Szmytkiewicz M., Świdziński W., Pruszak Z.: Przyroda i sztuka inżynierska na przykładzie klifu w Jastrzębiej Górze. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 5, 2002, str. 229-234
 112. Sawicki A.: On modelling the plane strain compression tests of reinforced soil. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 24, nr 1-2, 2002, str. 3-24
 113. Sawicki A., Świdziński W.: Empirical pre-failure stress-strain characteristics of loose sand in triaxial compression. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 24, nr 1-2, 2002, str. 49-71
 114. Sawicki A., Świdziński W.: Experimental investigations of elastic anisotropy of sands. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 1, 2002, str. 43-56
 115. Sawicki A., Świdziński W.: Empirical analysis of virgin compression of sand. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 2, 2002, str. 19-35
 116. Sawicki A., Świdziński W.: Empirical method for studying the development of plastic strains before failure of sand. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 2, 2002, str. 3-17
 117. Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K.: Influence of strain rate on the load-strain characteristics of geosynthetics. Geosynthetics International, Vol. 9, No. 1, 2002, str. 1-19
 118. Sawicki A., Świdziński W.: Charakterystyki naprężenie-odkształcenie zagęszczonego piasku przed osiągnięciem stanu granicznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo z. 97, Nr 1573, 2003, str. 145-157
 119. Sawicki A., Świdziński W.: Odkształcenia ośrodka niespoistego podczas ścinania w aparacie trójosiowym. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 24, Nr 3-4, 2003, str. 148-151
 120. Sawicki A.: O modelowaniu ośrodków rozdrobnionych. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 24, Nr 3-4, 2003, str. 184-190
 121. Sawicki A., Chybicki W.: Studium modelowania deformacji piasku przed osiągnięciem stanu granicznego. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 24, Nr 3-4, 2003, str. 190-194
 122. Sawicki A., Mierczyński J.: Mechanics of the breakout phenomenon. Computers and Geotechnics, Vol. 30, No. 3, 2003, str. 231-243
 123. Sawicki A.: Cam-clay approach to modeling pre-failure behaviour of sand against experimental data. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 50, No. 3, 2003, str. 229-249
 124. Sawicki A.: A simple model of sinking of breakwater due to earthquake-induced subsoil liquefaction. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 50, No. 4, 2003, str. 381-400
 125. Sawicki A.: Recenzja książki G. W. Miltona "Theory of Composites". Applied Mechanics Reviews, Vol. 56, No. 2, 2003, str. B27-B28
 126. Sawicki A.: Applied mechanics against the arts of geotechnical and coastal engineering. Engineering Transactions, Vol. 52, No. 1-2, 2004, str. 91-109
 127. Sawicki A., Mierczyński J.: Wave-induced stresses and liquefaction in seabed according to the Biot-type approach. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 52, No. 2, 2005, str. 131-145
 128. Sawicki A., Chybicki W.: Horizontal motion of a rigid block resting on accelerating subsoil. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 52, No. 2, 2005, str. 147-162
 129. Sawicki A.: Czy ośrodki sypkie są piątym stanem materii?. Modelowanie Inżynierskie, Tom 1, Z. 32, 2006, str. 415-426
 130. De Grott M. B., Bolton M. B., Foray P., Meijers P., Palmer A. C., Sandven R., Sawicki A., Teh T. C.: Physics of liquefaction phenomena around marine structures. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol. 132, No. 4, 2006, str. 227-243
 131. Sawicki A.: Professor Piotr Wilde (1931-2006) - wspomnienie. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 44, No. 2, 2006, str. 424-430
 132. Sawicki A., Świdziński W.: A study on liquefaction susceptibility of some soils from the coast of Marmara Sea. Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, Vol. 54, No. 4, 2006, str. 405-418
 133. Sawicki A., Mierczyński J.: Developments in modelling liquefaction of granular soils, caused by cyclic loads. Applied Mechanics Reviews, Vol. 59, No. 2, 2006, str. 91-106
 134. Sawicki A., Świdziński W.: Simple mathematical model for assessment of seismic-induced liquefaction of soils. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol. 133, No. 1, 2007, str. 50-54
 135. Sumer B. M., Ansal A., Cetin K. O., Damgaard J., Gunbak A. R., Hansen N.-E. O., Sawicki A., Synolakis C. E., Yalciner A. C., Yuksel Y., Zen K.: Earthquake-induced liquefaction around marine structures. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol. 133, No. 1, 2007, str. 55-82
 136. Sawicki A., Chybicki W., Kulczykowski M.: Influence of vertical ground motion on seismic-induced displacements of gravity structures. Computers and Geotechnics, Vol. 34, No. 6, 2007, str. 485-497
 137. Sawicki A.: A study on pre-failure deformations of granular soils. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 54, No. 3, 2007, str. 183-206
 138. Sawicki A., Świdziński W.: Drained against undrained behaviour of sand. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 54, No. 3, 2007, str. 207-222
 139. Sawicki A.: Gdy ziemia płynie. Academia, Magazyn Polskiej Akademii Nauk, Nr 3 (15), 2008, str. 37-39
 140. Sawicki A.: When the soil flows. Academia, the Magazine of the Polish Academy of Sciences, Nr 3 (19), 2008, str. 37-39
 141. Sawicki A., Mierczyński J.: On the behaviour of liquefied soil. Computers and Geotechnics, on-line, 2008, str. - , DOI: 10.1016/j.compgeo.2008.11.002
 142. Sawicki A.: Antyprojektowanie konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 4, 2008, str. 217-219
 143. Sawicki A., Staroszczyk R.: Wave-induced stresses and pore presssures near a mudline. Oceanologia, Vol. 50, No. 4, 2008, str. 539-555
 144. Sawicki A.: 3D and 2D formulations of incremental stress-strain relations for granular soils. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 55, No. 1-2, 2008, str. 45-53
 145. Sawicki A., Świdziński W.: Problem odciążenia i odciążenia w mechanice gruntów. Czasopismo Techniczne, zeszyt 20, 3-Ś, 2008, str. 93-106
 146. Sawicki A.: Elites, priorities, bureaucrats. Academia, the Magazine of the Polish Academy of Sciences, No. 3(23), 2009, str. 50-
 147. Sawicki A.: Pułapki w zmianach systemowych nauki. Forum Akademickie, Nr 10/2009, 2009, str. 28-30
 148. Sawicki A.: Wspomnienie o doc. Julianie Kwaśniewskim (1914-2009). Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 2, 2009, str. 117-119
 149. Sawicki A.: List gratulacyjny z okazji Jubileuszu IMiG. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 5, 2009, str. 320-
 150. Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K.: Racjonalne projektowanie konstrukcji ziemnych z zastosowaniem geosyntetyków oraz technologia zbrojenia gruntów. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 6, 2009, str. 425-430
 151. Sawicki A., Chybicki W.: On accuracy of prediction of pre-failure deformations of granular soils. Computers and Geotechnics, Vol. 36, No. 6, 2009, str. 993-999
 152. Sawicki A., Mierczyński J., Świdziński W.: Strains in sand due to cyclic loading in triaxial conditions. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 56, No. 1-2, 2009, str. 85-98
 153. Mierczyński J., Sawicki A.: Pore-pressure generation and liquefaction of granular soil tested in triaxial conditions. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 56, No. 3-4, 2009, str. 139-147
 154. Sawicki A., Kulczykowski M.: Doświadczalne studium współpracy gwoździa z gruntem. Czasopismo Techniczne, zeszyt 14, 4-Ś, 2009, str. 107-119
 155. Sawicki A.: Obraz nauki polskiej po rankingu MNiSW. Forum Akademickie, Nr 11/2010, 2010, str. 40-41
 156. Sawicki A., Świdziński W.: Discussion on ``Effect of loading mode on strain softening and instability behaviour of sand in plane-strain tests'' by J. Chu and D. Wanatowski. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 136, No. 1, 2010, str. 269-270
 157. Sawicki A., Świdziński W.: Discussion on ``Development of dissipation model of excess pore pressure in a liquefied sandy ground'' by Sung-Ryul Kim, Jae-Ik Hwang, Hon-Yim Ko and Myoung-Mo Kim. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 136, No. 4, 2010, str. 647-648
 158. Sawicki A., Kulczykowski M.: Discussion on ``Analysis of extensible reinforcement subject to oblique pull'' by J.T. Shahu and S. Hayashi. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 136, No. 9, 2010, str. 1305-
 159. Sawicki A., Świdziński W.: Modelling the pre-failure instability of sands. Computers and Geotechnics, Vol. 37, No. 6, 2010, str. 781-788
 160. Sawicki A., Świdziński W.: Stress-strain relations for dry and saturated sands. Part I: Incremental model. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 48, No. 2, 2010, str. 309-328
 161. Sawicki A., Świdziński W.: Stress-strain relations for dry and saturated sands. Part II: Predictions. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 48, No. 2, 2010, str. 329-343
 162. Sawicki A.: A study on pull-out resistance of dynamically driven nails and cavity expansion method. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 3-4, 2010, str. 243-260
 163. Boguś M., Boratyński J., Kokowski M., Sawicki A., Srebrny M.: Polska nauka -- tylko dwa pytania [W: Forum Akademickie]. Forum Akademickie, Nr 1/2011, 2011, str. -
 164. Sawicki A.: O elementarnym modelowaniu transportu osadów. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 32, Nr 5, 2011, str. 400-405
 165. Sawicki A.: Wojciech Majewski: Powódź w Gdańsku, w lipcu 2001. Gospodarka Wodna, R. 71, Nr 3, 2011, str. 128-
 166. Sawicki A.: Dilation and stability of sand in triaxial tests. Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, Vol. 42, No. 4, 2011, str. 1-9
 167. Sawicki A.: Skarby za wodę ognistą
. Forum Akademickie, Nr 11/2012, 2012, str. 26-27
 168. Sawicki A.: Błędy przy modelowaniu transportu osadów. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 3, 2012, str. 199-200
 169. Sawicki A.: Nierealistyczny mechanizm tworzenia się pali piaskowych metodą wybuchów. Inżynieria i Budownictwo, R. 68, Nr 10, 2012, str. 568-
 170. Sawicki A., Kulczykowski M.: In situ pullout resistance of dynamically driven nails. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 138, No. 8, 2012, str. 1042-1044
 171. Sawicki A., Sławińska J.: Deformations and liquefaction of granular soils in plane strain conditions. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 59, No. 1-2, 2012, str. 13-35
 172. Sawicki A., Kulczykowski M., Jankowski R.: Estimation of stresses in a dry sand layer tested on shaking table. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 59, No. 3-4, 2012, str. 101-112
 173. Sawicki A., Sławińska J.: A study on modelling the plain strain behaviour of sand and its stability. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 59, No. 3-4, 2012, str. 85-100
 174. Sawicki A., Świdziński W., Mierczyński J.: Moduł ścinania gruntu sypkiego przy małych naprężeniach. Czasopismo Techniczne, z.27, Środowisko z. 3-Ś, 2012, str. 91-102
 175. Sawicki A.: Wyławianie talentów i odbudowa elit. Forum Akademickie, Nr 11/2013, 2013, str. 56-57
 176. Sawicki A.: Czasopisma naukowe i cytowania. Forum Akademickie, Nr 1/2013, 2013, str. 32-33
 177. Sawicki A., Kulczykowski M., Świdziński W., Jankowski R.: Modelowanie dynamiki warstwy gruntu na stole sejsmicznym. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 6, 2013, str. 527-534
 178. Sawicki A., Świdziński W.: Discussion on ''Cyclic strength of sand under sustained shear stress'' by J. Yang & H. Y. Sze. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 139, No. 5, 2013, str. 835-837
 179. Sawicki A., Kulczykowski M.: Discussion on ''Effect of reinforcement on liquefaction resistance of Solani sand'' by B. K. Maheshwari et al. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 139, No. 9, 2013, str. 1633-1634
 180. Sawicki A.: 60 lat Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 60, No. 1-4, 2013, str. 3-30
 181. Sawicki A., Świdziński W.: Compaction and liquefaction of a sandy layer: simulation of shaking table experiments. Archives of Civil Engineering, Vol. LIX, No. 4, 2013, str. 509-521
 182. Sawicki A.: An outline of the mechanics of granular soils. Annual Report, Polish Academy of Sciences, 2013, str. 82-84
 183. Sawicki A., Mierczyński J., Świdziński W.: Apparent creep of saturated sand caused by intrinsic cyclic loading. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 140, No. 2, 2014, str. - , DOI: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001025
 184. Sawicki A., Kulczykowski M.: The shaking frequency effect in the dynamics of sandy layer. Journal of Earthquake Engineering, Vol. 18, No. 8, 2014, str. 1266-1280
 185. Sawicki A., Sławińska J., Mierczyński J.: Structure and calibration of constitutive equations for granular soils. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 36, No. 4, 2014, str. 33-44
 186. Sawicki A.: The dilation and modelling of sands in the light of experimental data. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 61, No. 1-2, 2014, str. 3-15
 187. Sawicki A., Mierczyński J., Świdziński W.: Basic set of experiments for determination of mechanical properties of sand. Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, Vol. 62, No. 1, 2014, str. 129-137
 188. Sawicki A.: Mechanics of seabed liquefaction and resolidification. Archives of Mechanics, Vol. 66, No. 5, 2014, str. 307-328
 189. Sawicki A.: Mały krok do normalności. Pauza Akademicka, Nr 318, 2015, str. 4-
 190. Sawicki A., Kulczykowski M.: Discussion of ''Load-carrying capacity and required reinforcement strength of closely spaced soil-geosynthetic composites'' by J.T.H. Wu & T.Q. Pham. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 141, No. 3, 2015, str. 070140351-070140352
 191. Sawicki A., Mierczyński J.: Discussion on "Soil-Liquefaction-Induced Uplift of Underground Structures: Physical and Numerical Modeling" by Siau Chen Chian, Kohji Tokimatsu and Santana Phani Gopal Madabhushi. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 141, No. 9, 2015, str. 07015019.1-07015019.2 , DOI: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001323
 192. Sawicki A., Mierczyński J., Smyczyński M.: Theoretical analysis of model seabed behaviour under water-wave excitation. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 37, No. 2, 2015, str. 33-37
 193. Sawicki A., Sławińska J.: Liquefaction of saturated soil and the diffusion equation. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 37, No. 2, 2015, str. 39-44
 194. Sawicki A., Mierczyński J.: Some effects of intrinsic cyklic loading in saturated sands. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 53, No. 2, 2015, str. 285-293
 195. Sawicki A., Mierczyński J., Mikos A., Sławińska J.: Liquefaction resistance of a granular soil containing some admixtures of fines. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 62, No. 1-2, 2015, str. 53-65
 196. Sawicki A., Mierczyński J., Sławińska J.: Compaction/liquefaction properties of some model sands. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 62, No. 3-4, 2015, str. 121-133
 197. Sawicki A.: Podzwonne polskiej nauce. Forum Akademickie, Rok 23, Nr 01, 2016, str. 22-23
 198. Sawicki A., Sławińska J., Mierczyński J., Smyczyński M.: Mechanical properties of sand: triaxial versus plane strain investigations. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No.2-3, 2016, str. 135-156 , DOI: 10.1515/heem-2016-0009
 199. Sawicki A., Wachowski Ł., Kulczykowski M.: The pull-out capacity of suction caissons in model investigations. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No.2-3, 2016, str. 157-172 , DOI: 10.1515/heem-2016-0010

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

 1. A. Sawicki: Theorie globale de la terre armee. W: Proc. Colloque de Paris. LCPC 1979, str. 53-70
 2. A. Sawicki: Generalisation de la formule LCPC pour l`etude a l`appareil triaxial d`eprouvettes en terre armee. W: Proc. Colloque de Paris. LCPC 1979, str. 71-77
 3. A. Sawicki: Elasto-plastic theory of composites with regular internal structure. W: Mechanical Behaviour of Anisotropic Solids. Red. Boehler J.-P., Springer 1982, str. 409-422 , DOI: 10.1007/978-94-009-6827-1_25
 4. A. Sawicki, L. W. Morland: Dynamic shear response of a granular column. W: Compressibility Phenomena in Subsidence. Red. S. K. Saxena, ASCE Engineering Foundation 1984, str. 3-30
 5. A. Sawicki, W. Świdziński: Uproszczona analiza zachowania się cyklicznie ścinanego piasku. W: Materiały Seminarium Naukowego Wybrane zagadnienia obciążeń cyklicznych w mechanice gruntów i fundamentowania. Red. A. Tejchman, Oddział Wojewódzki NOT 1987, str. 1-60
 6. A. Sawicki, W. Świdziński: Compaction curve as one of basic characteristics of granular soils. W: C.R. 4` Colloque Franco-Polonais de Mecanique des Sols Appliquee, vol. I. Red. E. Flavigny, D. Cordary, Institut de Mecanique de Grenoble 1987, str. 103-115
 7. W. Świdziński, A. Sawicki: Settlement analysis of a power plant foundation. W: C.R. 4` Colloque Franco-Polonais de Mecanique des Sols Appliquee, vol. I. Red. E. Flavigny, D. Cordary, Institut de Mecanique de Grenoble 1987, str. 205-214
 8. A. Sawicki: Chapter 3. Plastic Behavior of Reinforced Soil. W: Geotechnical/Ocean Engineering. Red. P. N. Cheremisinoff, N. P. Cheremisinoff, S. L. Cheng, Technomic Publ. Company 1989, Civil Engineering Practice, Vol.3, str. 45-64
 9. A. Sawicki: Development of failure in reinforced soil structures. W: Performance of Reinforced Soil Structures. Red. A. McGown, K. C. Yeo, K. Z. Andrawes, Thomas Telford Ltd. 1990, str. 31-34
 10. A. Sawicki: Działalność Profesora Piotra Wilde w Polskiej Akademii Nauk. W: Zastosowania mechaniki w inżynierii wodnej i lądowej. Księga Jubileuszowa poświęcona 60 leciu urodzin Profesora Piotra Wilde. Red. Sawicki A., Szmidt J. K., Wydawnictwo IBW PAN 1992, Biblioteka Naukowa Hydrotechnika, Nr 11, str. 11-14
 11. P. Śliwiński, A. Sawicki: Earth dam liquefaction nalysis based on the compaction theory. W: Zastosowania mechaniki w inżynierii wodnej i lądowej. Księga Jubileuszowa poświęcona 60 leciu urodzin Profesora Piotra Wilde. Red. Sawicki A., Szmidt J. K., Wydawnictwo IBW PAN 1992, Biblioteka Naukowa Hydrotechnika, Nr 11, str. 151-165
 12. A. Sawicki, D. Leśniewska: On modelling visco-elastic behaviour of reinforced soil. W: Earth Reinforcement Practice. Red. Ochiai H., S. Hayashi, J. Otani, A.A. Balkema 1992, str. 163-166
 13. A. Sawicki, W. Świdziński: Osiadanie fundamentu pod wpływem pionowej siły cyklicznej. W: Geotechnika w inżynierii wodnej i lądowej: materiały jubileuszowej sesji naukowej poświęconej 40-leciu pracy naukowej i 65-leciu urodzin Profesora Eugeniusza Dembickiego. Red. Zadroga B., Sikora Z., Bolt A., IMOGEOR 1994, str. 267-278
 14. Sawicki A.: Kilka refleksji o mechanice gruntów. W: Zastosowania mechaniki w budownictwie lądowym i wodnym. Księga Jubileuszowa poświęcona 70-leciu urodzin Profesora Piotra Wilde. Red. Szmidt J. K., Wydawnictwo IBW PAN 2001, str. 251-267
 15. Sawicki A., Świdziński W.: Wpływ linii niestabilności na zachowanie się ośrodka sypkiego przed osiągnięciem stanu granicznego. W: Geotechnika w hydrotechnice i budownictwie lądowym: monografia wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej profesora Wojciecha Wolskiego. Red. Szymański A., SGGW 2006, str. 145-184
 16. Sawicki A.: Opowiadanie o mechanice gruntów. W: Równania konstytutywne w mechanice ośrodków ciągłych. Wydawnictwo AGNI 2007, Zeszyt Monograficzny, Nr 3, str. 13-24

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. A. Sawicki: Analiza drgań własnych uproszczonego modelu dachu pływającego. W: Księga XIX Konf. Naukowej Komitetu Inżynierii PAN i Komitetu Nauki PZITB. 1973, str. 181-188 , XIX Konf. Naukowej Komitetu Inżynierii PAN i Komitetu Nauki PZITB, , Krynica
 2. P. Wilde, A. Sawicki, Z. Matulewicz: Numeryczna analiza stateczności płaszcza zbiornika w ramach nieliniowej teorii powłok. W: Księga Międzynarodowej Konferencji Naukowej Badania, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja zbiorników na paliwa płynne. 1975, str. 133-149 , Międzynarodowa Konferencja Naukowa Badania, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja zbiorników na paliwa płynne, październik 1975, Gdańsk
 3. A. Sawicki: Reologia komponowanych z mas popiołowych wykładzin den zbiorników. W: Księga Zjazdowa VII Sympozjonu Reologii. 1978, str. 275-282 , VII Sympozjonu Reologii, 1978, Wrocław
 4. A. Sawicki, D. Leśniewska, M. Kulczykowski: Mechanics of reinforced earth structures. W: Proc. 1st Conference on Mechanics, vol. 6 (Geomechanics). Red. J. Nemec, R. Skrucany, Czechoslovak Academy of Sciences 1987, str. 170-173 , 1st Conference on Mechanics, ,
 5. A. Sawicki, W. Świdziński, A. Walter: Estimation of seabed behaviour beneath a breakwater. W: Modelling Soil-Water-Structure Interactions, SOWAS 88. Red. P. A. Kolkman, J. Lindenberg, K. W. Pilarczyk, A.A. Balkema 1988, str. 23-31 , Modelling Soil-Water-Structure Interactions, SOWAS 88, 1988,
 6. A. Sawicki, M. Kulczykowski, T. Biernacki: About reasons influencing damage of the Żarnowiec Power Plant trashracks. W: XXI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Parte I-Temi. Maggioli Editore 1988, str. 703-713 , XXI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, ,
 7. A. Sawicki, J. Świniański, A. Tejchman: A simple model of the pile-soil system for vertical cyclic loadings. W: Proc. 12th Int. Conf. on Soil Mechanics and Foundation Engineering. A.A. Balkema 1989, str. 1101-1104 , 12th Int. Conf. on Soil Mechanics and Foundation Engineering, , Rio de Janeiro
 8. A. Sawicki, M. Kulczykowski: Prosty sprężysto-plastyczny model gruntu zbrojonego i jego zastosowanie do analizy nośności i rozwoju stref uplastycznienia. W: Księga IX Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. 1990, str. 135-140 , IX Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 1990, Kraków
 9. A. Sawicki, P. Śliwiński: Generacja ciśnienia porowego w zaporze ziemnej spowodowana wstrząsami sejsmicznymi. W: Księga IX Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. 1990, str. 141-146 , IX Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 1990, Kraków
 10. W. Świdziński, A. Sawicki: Analiza nośności podłoża, w którym generuje się ciśnienie porowe. W: Księga IX Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. 1990, str. 147-152 , IX Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 1990, Kraków
 11. A. Sawicki, J. Przewłócki, M. Werno, M. Inerowicz, B. Juszkiewicz, K. Muś: Akumulacja ciśnienia wody w porach iłu z dna Morza Bałtyckiego. W: Księga IX Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. 1990, str. 357-362 , IX Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 1990, Kraków
 12. Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K.: Wpływ pełzania geowłóknin na naprężenia w gruncie zbrojnym. W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Red. Dyduch K., Politechnika Krakowska 1995, Tom 8. Geotechnika, str. 109-116 , XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 1995, Kraków, Krynica
 13. Sawicki A., Kulczykowski M.: Nośność graniczna dwuwarstwowej zbrojonej konstrukcji ziemnej. W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Red. Dyduch K., Politechnika Krakowska 1995, Tom 8. Geotechnika, str. 117-124 , XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 1995, Kraków, Krynica
 14. Sawicki A., Świdziński W.: Edometryczna metoda wyznaczania modułów sprężystości dla gruntów niespoistych. W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Red. Dyduch K., Politechnika Krakowska 1995, Tom 8. Geotechnika, str. 125-132 , XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 1995, Kraków, Krynica
 15. Sawicki A., Kulczykowski M.: Projektowanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego geotekstyliami. W: Szkoła Metod Projektowania Obiektów Inżynierskich z Zastosowaniem Geotekstyliów. Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów 1995, str. 72-90 , Szkoła Metod Projektowania Obiektów Inżynierskich z Zastosowaniem Geotekstyliów, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, 13-15 grudnia 1995, Ustroń
 16. Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K.: Właściwości reologiczne wybranych polskich geowłóknin. W: Problemy Naukowo Badawcze Budownictwa. Politechnika Krakowska 1996, Tom 6. Geotechnika, str. 117-124 , XLII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 1996, Krynica
 17. Sawicki A., Kulczykowski M.: Oszacowanie optymalnego rozkładu zbrojenia w gruncie zbrojonym. W: Problemy Naukowo Badawcze Budownictwa. Politechnika Krakowska 1996, Tom 6. Geotechnika, str. 125-132 , XLII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 1996, Krynica
 18. Sawicki A., Kulczykowski M., Robakiewicz W., Mierczyński J., Hauptmann J.: A new type of bottom protection in harbours - design method. W: Proceedings of the IV International Seminar on Renovation and Improvements to Existing Quay Structures. Technical University of Gdańsk 1997, Vol. 1, str. 195-203 , IV International Seminar on Renovation and Improvements to Existing Quay Structures, 26-28 maja 1997, Gdańsk/Poland
 19. Sawicki A., Świdziński W.: Moduły sprężystości gruntowego ośrodka analogowego. W: Geotechnika w Budownictwie i Transporcie, XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 1997, Vol. 2, str. 301-307 , XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 25-27 czerwca 1997, Gdańsk
 20. Sawicki A.: Self-weight stresses in reinforced soil. W: Problems of environmental and damage mechanics. Red. Kosiński W., De Boer R., Gross D., IPPT 1997, str. 85-95 , XXXI Polish Solid Mechanics Conference, SolMech`96, September 9-14, 1996, Mierki n. Olsztynek
 21. Sawicki A., Świdziński W., Przewłócki J.: Stateczność zbiornika na odpady poflotacyjne z uwzględnieniem statycznego upłynnienia i soliflukcji. W: I Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca budowli z podłożem gruntowym. Sekcja Geotechniki Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 1998, str. 201-210 , I Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca budowli z podłożem gruntowym, 1998, Białystok, Wigry
 22. Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K.: Pełzanie konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami. W: I Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca budowli z podłożem gruntowym. Sekcja Geotechniki Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 1998, str. 465-474 , I Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca budowli z podłożem gruntowym, 1998, Białystok, Wigry
 23. Sawicki A.: Reologia geosyntetyków. W: Księga IV Międzynarodowej Konferencji: Szkoła metod projektowania obiektów inżynierskich z zastosowaniem geosyntetyków. Stowarzyszenie Producentów Geosyntetyków 1998, str. 61-69 , IV Międzynarodowej Konferencji: Szkoła metod projektowania obiektów inżynierskich z zastosowaniem geosyntetyków, 5-7.04.1998, Ustroń
 24. Sawicki A.: Obliczenia inżynierskie gruntu zbrojonego. W: Szkoła metod projektowania obiektów inżynierskich z zastosowaniem geotekstyliów. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów 1999, str. 1-18 , Szkoła metod projektowania obiektów inżynierskich z zastosowaniem geotekstyliów. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, , Ustroń
 25. Sawicki A., Świdziński W.: Możliwy scenariusz awarii skarpy w elektrowni wodnej "Dychów". W: Problemy geotechniczne obszarów przymorskich, XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Biuro Informacji Gospodarczej Sp. z oo. 2000, I b, str. 247-262 , XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 18-20 maja 2000, Szczecin, Międzyzdroje
 26. Sawicki A., Kulczykowski M.: Influence of reinforcement`s inclination on bearing capacity of RS retaining walls. W: Geotechnika w budownictwie i inżynierii środowiska, Materiały Jubileuszowej Sesji Naukowej poświęconej 47 leciu pracy naukowej i 70 leciu urodzin Prof. E. Dembickiego. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej 2000, str. 103-111 , Jubileuszowa Sesja Naukowa poświęcona 47 leciu pracy naukowej i 70 leciu urodzin Prof. E. Dembickiego, ,
 27. Sawicki A.: Mechanics of liquefaction in saturated granular soils. W: Proc. IUTAM Symposium on Theoretical and Numerical Methods in Continuum Mechanics of Porous Materials, Proccedings. Red. W. Ehlers, Kluwer Academic Publishers 2001, str. 193-198 , IUTAM Symposium on Theoretical and Numerical Methods in Continuum Mechanics of Porous Materials, September 5-10 1999, Stuttgart/Germany
 28. Sawicki A., Głębowicz K.: Modelowanie odkształceń sprężystych w piaskach. W: II Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym. Politechnika Białostocka 2004, T. 2, str. 123-134 , II Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym, 17-18 czerwca 2004, Białystok, Białowieża
 29. Sawicki A., Świdziński W., Mierczyński J.: Mechanical properties of soils from the Izmit Bay coast (Turkey) and their liquefaction susceptibility. W: II Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym. Politechnika Białostocka 2004, T. 2, str. 136-146 , II Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym, 17-18 czerwca 2004, Białystok, Białowieża
 30. Sawicki A.: Modelling earthquake-induced phenomena in the Izmit Bay coastal area. W: Cyclic Behaviour of Soils and Liquefaction Phenomena, Proceedings of the International Conference on Cyclic Behaviour of Soils and Liquefaction Phenomena. Red. Th. Triantafyllidis, A.A. Balkema 2004, str. 431-440 , International Conference on Cyclic Behaviour of Soils and Liquefaction Phenomena, 31 March-02 April 2004, Bochum, Germany
 31. Sawicki A., Świdziński W.: Liquefaction and settlements of backfill behind quay-walls caused by seismic loads. W: Cyclic Behaviour of Soils and Liquefaction Phenomena, Proceedings of the International Conference on Cyclic Behaviour of Soils and Liquefaction Phenomena. Red. Th. Triantafyllidis, A.A. Balkema 2004, str. 441-448 , International Conference on Cyclic Behaviour of Soils and Liquefaction Phenomena, 31 March-02 April 2004, Bochum, Germany
 32. Sawicki A., Świdziński W.: Upłynnianie gruntów w strefie brzegowej Zatoki Izmit, wywołane trzęsieniem ziemi Kocaeli 1999. W: XVI Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych, Materiały pokonferencyjne. Red. W. Biliński, K. Piszczek, Politechnika Krakowska 2005, str. 131-157 , XVI Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych, 3-6 marca 2004, Kraków, Korbielów
 33. Sawicki A., Świdziński W.: Coastal dynamics during earthquakes. W: Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection. Red. Tai-Wen Hsu, Chia Chuen Kao, National Cheng Kung University 2008, str. D47-D56 , 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection, November 6-7, 2008, Tainan
 34. Mierczyński J., Sawicki A., Świdziński W.: Modelling of liquefaction-induced underwater landslides. W: Geotechnics in maritime engineering. Proceedings of the11th Baltic Sea Geotechnical Conference: volume 2. Red. Młynarek Z., Sikora Z., Dembicki E., Gdansk University of Technology 2008, str. 607-610 , 11th Baltic Sea Geotechnical Conference, September 15-18, 2008, Gdańsk
 35. Sawicki A., Staroszczyk R.: Stresses in a seabead due to water wave action. W: Geotechnics in maritime engineering. Proceedings of the11th Baltic Sea Geotechnical Conference: volume 2. Red. Młynarek Z., Sikora Z., Dembicki E., Gdansk University of Technology 2008, str. 743-748 , 11th Baltic Sea Geotechnical Conference, September 15-18, 2008, Gdańsk
 36. Sawicki A., Świdziński W.: Instability, liquefaction and failure of granular soils. W: Proceedings of ``Plasticity'09'': The 15th International Symposium on Plasticity and its Current Applications. Red. Khan A. S., Farrokh B., 2009, str. 259-261 , Plasticity'09: The 15th International Symposium on Plasticity and its Current Applications, 3-8 January 2009, St. Thomas
 37. Sawicki A., Świdziński W., Mierczyński J.: Compaction and liquefaction of sand caused by a large number of loading cycles. W: Proceedings of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering - Geotechnics of Hard Soils – Weak Rocks. IOS Press 2011, str. 261-266 , 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 12-15 September 2011, Athens
 38. Sawicki A., Świdziński W., Kulczykowski M.: Shaking table dynamics of a dry sand layer. W: Second International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering [Proceedings]. Red. Maugeri M., Soccodato C., Pàtron Editore 2012, str. 661-668 , Second International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering, 28-30 May 2012, Taormina (Italy)

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku