Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wojciech Sulisz

Imię i nazwisko: Wojciech Sulisz
pokój: A37
tel.: (+48)585222937
e-mail: dc1e2f5ff3b18cb930c654989e594b2ce8f1ddef
ORCID:

Książki

cover Sulisz W., Swerpel B.
Modelling of water waves in harbours. Book of abstracts
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708677
rok wydania: 2005
język: en

Streszczenie: Projektowanie portów wymaga wielu informacji dotyczących procesów wzmocnienia falowania, rezonansu falowego oraz oddziaływania falowania z budowlami. Większość z takich danych można obecnie uzyskać na drodze modelowania numerycznego. Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN) w Gdańsku posiada ponad czterdziestoletnie doświadczenie w modelowaniu zjawisk falowania w portach i brał udział w projektowaniu prawie wszystkich polskich portów.Dwudniowe warsztaty organizowane są przez Centrum Doskonałości (Centre for Environmental Engineering and Mechanics, CEM, projekt EVK3-CT-2002-80009), przyznane Instytutowi Budownictwa Wodnego PAN przez Dyrektoriat do spraw Badań Naukowych Komisji Europejskiej w Brukseli. Program seminarium obejmuje zasadnicze aspekty modelowania falowania w portach, począwszy od generacji fal wiatrowych, poprzez procesy odbicia i dyfrakcji, do modelowania zjawiska falowania i rezonansu w porcie o dowolnym kształcie. Wykłady będą prowadzone przez zaproszonych specjalistów europejskich oraz naukowców z IBW PAN.


Artykuły

 1. McDougal M. G., Sulisz Wojciech: Wave interaction with rubble bases. Journal of Coastal Research, 7, 1990, str. 139-147
 2. Sulisz W.: Effect of permeability on stability of rubble basses. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, vol. 121, no. 3, 1995, str. 162-166
 3. Sulisz W.: Diffraction of nonlinear waves by founded horizontal rectangular cylinder. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol. 124, No. 5, 1998, str. 257-263
 4. Sulisz Wojciech: Diffraction of nonlinear waves by horizontal rectangular cylinder founded on low rubble base. Applied Ocean Research, Vol. 24, No. 4, 2001, str. 235-245
 5. Sulisz W.: Numerical modeling of wave absorbers for physical wave tanks. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol. 129, No. 1, 2003, str. 5-14
 6. Sulisz W., Paprota M.: Modeling of the propagation of transient waves of moderate steepness. Applied Ocean Research, Vol. 26, No. 3-4, 2004, str. 137-146
 7. Sulisz W.: Wave propagation in channel with side porous caves. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol. 131, No. 4, 2005, str. 162-170
 8. Sulisz W., Wilde P., Wiśniewski M.: Wave impact on elastically supported horizontal deck. Journal of Fluids and Structures, Vol. 21, No. 3, 2005, str. 305-319
 9. Sanchez-Arcilla A., Panayotis P., Jose M. A., Beltrami G. M., Bolaños R., Briganti R., Burgmeijer M., Doorn N., Egozcue J. J., Galiatsatou P., Aguar J. G., Hanson H., Hawkes P., Kortenhaus A., Larson M., Li Y., Mai C. V., Ortego M. I., Paplińska-Swerpel B., Paszke Ł., Rajabalinejad M., Reeve D., Różyński G., Shams R., Sulisz W., Gelder P. H. A. J. M. van, Wang W.: Analysis of Riverine and Coastal Extremes. The FLOODsite Approach -- Introduction. Journal of Hydraulic Research, Vol. 46, Extra Issue 2, 2008, str. 179-182
 10. Paplińska-Swerpel B., Paszke Ł., Sulisz W., Bolaños R.: Application of statistical methods for the prediction of extreme wave events. Journal of Hydraulic Research, Vol. 46, Extra Issue 2, 2008, str. 314-323
 11. Sulisz W., Paprota M.: Generation and propagation of transient nonlinear waves in a wave flume. Coastal Engineering, Vol. 55, No. 4, 2008, str. 277-287
 12. Sulisz W.: Reflected and transmitted waves in a channel with side porous mattresses. Coastal Engineering, Vol. 55, No. 5, 2008, str. 391-399
 13. Dai D., Qiao F., Sulisz W., Han L., Babanin A.: An experiment on the non-breaking surface-wave-induced vertical mixing. Journal of Physical Oceanography, Vol. 40, No. 9, 2010, str. 2180-2188
 14. Sulisz W., Paprota M.: Reply to “Generation and propagation of transient nonlinear waves in a wave flume Wojciech Sulisz and Maciej Paprota 55:4 (2008) 277–287” [Coastal Engineering 56 (2009) 895–896]. Coastal Engineering, Vol. 57, No. 9, 2010, str. 876-877
 15. Sulisz W.: Reply to discussion of “Reflected and transmitted wave in a channel with side porous mattresses Wojciech Sulisz 55 (2008) 391–399” [Coastal Engineering 55 (2008) 1250–1251]. Coastal Engineering, Vol. 57, No. 9, 2010, str. 878-
 16. Sulisz W.: Diffraction of water waves by a semisubmerged structure in a channel. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol. 137, No. 6, 2011, str. 269-278
 17. Marchand M., Sanchez-Arcilla A., Ferreira M., Gault J., Jiménez J. A., Markovic M., Mulder J., Rijn L. van, Stanica A., Sulisz W., Sutherland J.: Concepts and science for coastal erosion management – an introduction to the Conscience framework. Ocean and Coastal Management, Vol. 54, No. 12, 2011, str. 859-866
 18. Sulisz W., Paprota M.: Modeling of the propagation and evolution of nonlinear waves in a wave train. Archives of Mechanics, Vol. 63, No. 3, 2011, str. 311-335
 19. Sulisz W., Paprota M.: Modeling of the propagation and transformation of transient nonlinear waves on a current. China Ocean Engineering, Vol. 15, No. 5, 2013, str. 579-592
 20. Sulisz W.: Reflection and transmission of nonlinear water waves at a semi-submerged dock. Archives of Mechanics, Vol. 65, No. 3, 2013, str. 237-260
 21. Sulisz W.: Wave propagation in a coverging channel of arbitrary configuration. China Ocean Engineering, Vol. 29, No. 5, 2015, str. 771-782
 22. Sulisz W., Paprota M.: Theoretical and experimental investigations of wave-induced vertical mixing. Mathematical Problems in Engineering, Volume 2015, 2015, str. - , DOI: 10.1155/2015/950849
 23. Sulisz W., Paprota M., Reda A.: Extreme waves in the Southern Baltic Sea. Ciencias Marinas, Vol. 42, No. 2, 2016, str. 123-137
 24. Paprota M., Sulisz W., Reda A.: Experimental study of wave-induced mass transport. Journal of Hydraulic Research, Vol. 54, No. 4, 2016, str. 423-434
 25. Paprota M., Sulisz W.: Modelling of wave transmission through a pneumatic breakwater. Journal of Hydrodynamics, Vol. 29, No. 2, 2017, str. 283-292 , DOI: 10.1016/s1001-6058(16)60738-2
 26. Paprota M., Staroszczyk R., Sulisz W.: Eulerian and Lagrangian modelling of a solitary wave attack on a seawall. Journal of Hydro-environment Research, 19, 2018, str. 189-197 , DOI: 10.1016/j.jher.2017.09.001
 27. Veić D., Sulisz W.: Impact Pressure Distribution on a Monopile Structure Excited by Irregular Breaking Wave. Polish Maritime Research, Special Issue 2018 S1 (97) 2018 Vol. 25, Special Issue: Coastal, Offshore and Ocean Engineering, 2018, str. 29-35 , DOI: 10.2478/pomr-2018-0019
 28. Paprota M., Sulisz W.: Particle trajectories and mass transport under mechanically generated nonlinear water waves. Physics of Fluids, Volume 30, Issue 10, 2018, str. 102101-1-102101-8 , DOI: 10.1063/1.5042715
 29. Sulisz W., Paprota M.: On modeling of wave-induced vertical mixing. Ocean Engineering, 194, 2019, str. 106622-1-106622- , DOI: 10.1016/j.oceaneng.2019.106622
 30. Paprota M., Sulisz W.: Improving performance of a semi-analytical model for nonlinear water waves. Journal of Hydro-environment Research, 22, 2019, str. 38-49 , DOI: 10.1016/j.jher.2019.01.002
 31. Drzewiecki M., Sulisz W.: Generation and Propagation of Nonlinear Waves in a Towing Tank. Polish Maritime Research, Volume 26, Issue 1, 2019, str. 125-133 , DOI: 10.2478/pomr-2019-0014
 32. Veić D., Sulisz W., Soman R.: Effect of breaking wave shape on impact load on monopile structure. Brodogradnja, Volume 70 Number 3, 2019, str. 25-42 , DOI: 10.21278/brod70302
 33. Biegowski J., Paprota M., Sulisz W.: Particle Image Velocimetry Measurements of Flow Over an Ogee-Type Weir in a Hydraulic Flume. International Journal of Civil Engineering, 18, 2020, str. 1451-1462 , DOI: 10.1007/s40999-020-00538-z
 34. Guo B., Wang R., Ning D., Chen L., Sulisz W.: Hydrodynamic performance of a novel WEC-breakwater integrated system consisting of triple dual-freedom pontoons. Energy, 209, 2020, str. 118463-1-118463- , DOI: 10.1016/j.energy.2020.118463
 35. Klusek Z., Paprota M., Sulisz W, Zdolska A., Sorek S.: Dependence of acoustic noise emission on the dissipated energy of plunging waves. Oceanologia, Vol. 62, No. 1, 2020, str. 70-82 , DOI: 10.1016/j.oceano.2019.08.001
 36. Majewski D., Sulisz W.: Impact on nonlinear standing waves underneath a deck. Archives of Civil Engineering, Vol. 66, No. 4, 2020, str. 79-96 , DOI: 10.24425/ace.2020.135210
 37. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z., Jachowski J., Kreft, Majewski D., Stachurska B., Sulisz W., Szmytkiewicz P.: Experimental Method for the Measurements and Numerical Investigations of Force Generated on the Rotating Cylinder under Water Flow. Sensors, 2021, 21, 2021, str. 2216-1-2216-17 , DOI: 10.3390/s21062216
 38. Zhou Y., Ning L., Zhang C., Lin L., Sulisz W.: Nonlinear wave loads on a stationary cylindrical-type oscillating water column wave energy converter. Ocean Engineering, 236, 2021, str. 109481-1-109481- , DOI: 10.1016/j.oceaneng.2021.109481
 39. Memar S., Mahdavi-Meymand A., Sulisz W.: Prediction of seasonal maximum wave height for unevenly spaced time series by Black Widow Optimization algorithm. Marine Structures, 78, 2021, str. 103005-1-103005- , DOI: 10.1016/j.marstruc.2021.103005

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

 1. Sulisz W.: Rozdz. 4: Nonlinear wave diffraction problem for a rectangular obstacle. W: Nonlinear water wave interaction. Red. Mahrenholtz O., Markiewicz M., WIT Press Computational Mechanics Publications 1999, Advances in Fluid Mechanics, Vol 24, str. 137-166
 2. Klusek Z., Dragan A., Baranowska A., Sulisz W., Dargacz A., Paprota M.: Air Entrainment, Dissipation Energy of Breaking Waves and Acoustic Noise. W: Referaty z 7th Forum Acusticum. Polskie Towarzystwo Akustyczne 2014, str. -

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. Paprota M., Przewłócki J., Sulisz W., Swerpel B. E.: Extreme waves and wave events in the Baltic Sea. W: Proceedings of Symposium on Damaging Ocean Waves, WMO. GKSS Printing Office 2003, str. - , Symposium on Damaging Ocean Waves, WMO, ,
 2. Sulisz W., Paprota M.: Propagation and transformation of nonlinear waves in a wave train. W: Proceedings of Symposium on Damaging Ocean Waves, WMO. GKSS Printing Office 2003, str. - , Symposium on Damaging Ocean Waves, WMO, ,
 3. Sulisz W., Wilde P., Wiśniewski M., Sobierajski E.: Wave-induced vibrations of a horizontal deck. W: Proceedings of 8th International Conference on Flow-Induced Vibrations, FIV 2004. Ecole Polytechnique 2004, Vol. 2, str. 211-216 , 8th International Conference on Flow-Induced Vibrations, FIV 2004, 6-9 July 2004, Paris, France
 4. Sulisz W., Chybicki W.: Modelling of propagation and transformation of transient water waves. W: Proceedings of Fourteenth International Offshore and Polar Engineering Conference, ISOPE-2004. 2004, Vol. 3, str. 234-240 , Fourteenth International Offshore and Polar Engineering Conference, ISOPE-2004, 2004, Toulon, France
 5. Sulisz W., Wilde P., Wiśniewski M.: Free vibrations of elastically supported, semi-submerged horizontal rectangular cylinder. W: Proceedings of Fourteenth International Offshore and Polar Engineering Conference, ISOPE-2004. 2004, Vol. 3, str. 395-401 , Fourteenth International Offshore and Polar Engineering Conference, ISOPE-2004, 2004, Toulon, France
 6. Sulisz W., Paszke Ł., Reda A.: Application of neural networks to the prediction of river water levels. W: XXIV International School of Hydraulics. Hydraulic Problems in Environmental Engineering. Red. Majewski W., Wydawnictwo IBW PAN 2004, str. 153-160 , XXIV International School of Hydraulics: Hydraulic Problems in Environmental Engineering, September 13-17 2004, Jastrzębia Góra
 7. Sulisz W., Wiśniewski M.: Prediction of the generation and propagation of wave trains. W: Dynamics of coastal waters and their modelling: Proceedings of the 9th German Polish Seminar. Red. Sündermann J., GKSS Printing Office 2005, Berichte aus dem Zentrum für Meeres- und Klimaforschung, B 49, str. 17-30 , 9th Polish-German Seminar on Dynamics of coastal waters and their modelling, 4-6 June 2003, Ratzeburg
 8. Paplińska-Swerpel B., Paprota M., Przewłócki J., Sulisz W.: Analyses of wave records from the Southern Baltic Sea with the emphases on large wave events. W: Dynamics of coastal waters and their modelling: Proceedings of the 9th German Polish Seminar. Red. Sündermann J., GKSS Printing Office 2005, Berichte aus dem Zentrum für Meeres- und Klimaforschung, B 49, str. 5-16 , 9th Polish-German Seminar on Dynamics of coastal waters and their modelling, 4-6 June 2003, Ratzeburg
 9. Sulisz W., Chybicki W.: Application of lagrangian description to the modelling of tsunami. W: Ocean Waves Measurement and Analysis, [Proceedings of the] Fifth International Symposium WAVES 2005. Red. Edge B. L., Santás J., IAHR 2005, str. - , Ocean Waves Measurement and Analysis, Fifth International Symposium WAVES 2005, 3-7 July 2005, Madrid
 10. Sulisz W., Paprota M.: Analysis of wave parameters in extreme wave records. W: Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources: Proceedings of the 12th International Congress of the IMAM. Red. Soares C. G., Garbatov Y., Fonseca N., Taylor and Francis Group 2005, str. 1153-1158 , IMAM 2005, Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources, 26-30 September 2005, Lisbon
 11. Sulisz W., Chybicki W.: Application of Lagrangian description to the modelling of water waves. W: Proceedings of the Third Chinese-German Joint Symposium on Coastal and Ocean Engineering. Red. Shan-Hwei Ou, Chia Chuen Kao, Tai-Wen Hsu, Coastal Ocean Monitoring Center, National Cheng Kung University 2006, str. 295-303 , Third Chinese-German Joint Symposium on Coastal and Ocean Engineering, November 8 - 16, 2006, Tainan
 12. Al-Salem K., Rakha K. A., Sulisz W., Al-Nassar W.: Verification of the WAM model for the Arabian Gulf. W: Proceedings of the 1st International Conference on Coastal Zone Management and Engineering in the Middle East (Arabian Coast 2005). 2006, str. - , 1st International Conference on Coastal Zone Management and Engineering in the Middle East: Arabian Coast 2005, November 27-29 2005, Dubai, United Arab Emirates
 13. Sulisz W., Paprota M.: Laboratory investigation of the formation of freak waves. W: Proceedings of the 1st International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - CoastLab06. Red. Gomes F. V., Pinto F. T., Neves L. das, IAHR 2006, str. 127-138 , First International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - CoastLab06, May 8-10, 2006, Porto
 14. Sulisz W., Paszke Ł.: Modelling of wave impact on a horizontal deck. W: Proceedings of International Conference on Violent Flows VF-2007. Red. Kashiwagi M., RIAM, Kyushu University 2007, str. 347-353 , International Conference on Violent Flows VF-2007, 20-22 November 2007, Fukuoka, Kyushu, Japan
 15. Sulisz W., Paszke Ł.: Extreme wave impact on a horizontal deck. W: Proceedings of International Conference on Violent Flows VF-2007. Red. Kashiwagi M., RIAM, Kyushu University 2007, str. 355-361 , International Conference on Violent Flows VF-2007, 20-22 November 2007, Fukuoka, Kyushu, Japan
 16. Sulisz W., Paprota M.: Vibration of a horizontal deck due to extreme wave impact. W: Proceedings of Chinese-German Joint Symposium on Hydraulic and Ocean Engineering. Red. Zanke U., Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering 2008, str. 511-516 , Chinese-German Joint Symposium on Hydraulic and Ocean Engineering, August 24-30, 2008, Darmstadt
 17. Reda A., Sulisz W.: Decision-aid system for physical modelling of the stability of rubble toe protection. W: Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection. Red. Tai-Wen Hsu, Chia Chuen Kao, National Cheng Kung University 2008, str. D11-D22 , 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection, November 6-7, 2008, Tainan
 18. Reda A., Sulisz W.: Stability analysis for rubble toe protections. W: Proceedings of the 2nd International Junior Researcher and Engineer Workshop on Hydraulic Structures. Red. Pagliara S., Edizioni Plus 2008, str. 65-70 , 2nd International Junior Researcher and Engineer Workshop on Hydraulic Structures, July 30-August 2, 2008, Pisa
 19. Sulisz W., Paprota M., Bielecka M.: Application of a scientifically-driven approach for the management of coastal erosion along the Hel Peninsula. W: Proceedings of the 7th International Symposium on Ecohydraulics. ISE 2009 Organizing Committee 2009, str. - , Science and Information Technologies for Sustainable Management of Aquatic Ecosystems. 7th International Symposium on Ecohydraulics, 12-16 January 2009, Concepción, Chile
 20. Sulisz W., Paprota M.: Vibrations of a horizontal deck due to freak wave attack. W: Proceedings of the 4th SCACR International Short Conference on Applied Coastal Research. Red. Arcilla A. S., Tomasicchio G. R., Nuova Bios 2010, str. 265-271 , 4th SCACR International Short Conference on Applied Coastal Research, 15-17 June 2009, Barcelona
 21. Klusek Z., Dragan A., Sulisz W., Dargacz A.: Dependence of acoustic noise generation on dissipation energy of plunging waves. W: Proceedings of the 1st International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics. Red. Papadakis J. S., Bjørnø L., 2013, str. 951-956 , 1st International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics, 23-28 June 2013, Corfu - Greece
 22. Sulisz W.: Application of Boundary Element Method to the modelling of a wave powered plant. W: IABEM 2013 Symposium of the International Association for Boundary Element Methods. Proceedings. Red. Heuer N., Jerez-Hanckes C., 2013, str. 133-138 , IABEM 2013 Symposium of the International Association for Boundary Element Methods, 9-11 January 2013, Santiago de Chile
 23. Majewski D., Stachurska B., Sulisz W.: Investigation of the effect of current on the formation of freak waves. W: Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection. Book of Proceedings of the 5th International Conference Coastlab 14. Red. Penchev V., Pinto F. T., 2014, Vol. 1, str. 153-160 , 5th International Conference on The Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection Coastlab14, 29 September - 2 October 2014, Varna
 24. Sulisz W., Dargacz A.: A side-hinged planar wavemaker. W: 3rd IAHR Europe Congress. Book of Proceedings. IAHR 2014, str. - , 3rd IAHR Europe Congress, 14-16 April 2014, Porto
 25. Paprota M., Staroszczyk R., Sulisz W.: Modelling of an extreme wave attack on a seawall. W: 2nd International Workshop on Hydraulic Structures: Data Validation. Red. Carvalho R. F., Pagliara S., University of Coimbra 2015, str. 163-170 , 2nd International Workshop on Hydraulic Structures: Data Validation, 7-9 May 2015, Coimbra, Portugal
 26. Reda A., Sulisz W., Majewski D., Paprota M., Szmytkiewicz M.: Application of a new approach for modeling coastal erosion in Arctic areas. W: 2nd International Workshop on Hydraulic Structures: Data Validation. Red. Carvalho R. F., Pagliara S., University of Coimbra 2015, str. 217-221 , 2nd International Workshop on Hydraulic Structures: Data Validation, 7-9 May 2015, Coimbra, Portugal
 27. Sulisz W., Szmytkiewicz M., Majewski D., Paprota M., Reda A.: A new approach for the prediction of coastal erosion in Arctic areas. W: Proceedings of the 9th Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics. Center for Research and Education of the Amazonian Rainforest CREAR 2015, str. - , 9th Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics (RCEM 2015), 30 August-3 September 2015, Iquitos Peru
 28. Paprota M., Sulisz W., Majewski D.: Wave-induced temperature profile evolution of a frozen sand bottom and its effect on erosion. W: Proceedings of the 12th International Conference on Hydrodynamics (ICHD). 2016, str. - , 12th International Conference on Hydrodynamics (ICHD), 18-23 September 2016, Egmond aan Zee, Netherland
 29. Paprota M., Sulisz W.: Experimental study of freak wave formation in irregular wave trains propagating in water of constant depth. W: Proceedings of the 12th International Conference on Hydrodynamics (ICHD). 2016, str. - , 12th International Conference on Hydrodynamics (ICHD), 18-23 September 2016, Egmond aan Zee, Netherland
 30. Sulisz W., Paprota M.: On the formation of freak waves in a wave train. W: Proceedings of the 15th Panhellenic Conference on Mathematical Analysis. University of Crete 2016, str. 63-67 , 15th Panhellenic Conference on Mathematical Analysis, 27-29 May 2016, Heraklion/Crete/Greece
 31. Sulisz W., Paprota M.: An efficient approach for optimization of physical modeling of wave-induced phenomena. W: Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Optimization. Federal University of Rio de Janeiro 2016, str. 1-6 , 5th International Conference on Engineering Optimization, 19-23 June 2016, Iguassu Falls/Brazil
 32. Sulisz W., Paprota M.: Freak wave attack on a renewable energy converter. W: Proceedings of the 3rd Offshore Energy and Storage Symposium. University of Malta 2016, str. 1-5 , 3rd Offshore Energy and Storage Symposium, 13-15 July 2016, Malta
 33. Majewski D., Sulisz W., Paprota M., Szmytkiewicz M.: Water wave measurements at Bellsund in the western Spitsbergen. W: Full Proceedings: IJREWHS 2016. Utah State University 2016, str. 79-85 , 6th International Junior Researcher and Engineer Workshop on Hydraulic Structures (IJREWHS 2016), 30-31 May 2016, Lübeck , DOI: 10.15142/T3GP43
 34. Stachurska B., Majewski D., Sulisz W.: Formation of freek waves in a wave train propagating on a current. W: Proceedings of the 7th International Short Course and Conference on Applied Coastal Research - SCACR. Red. Cappietti L., Tomasicchio G. R., IAHR 2016, str. 156-167 , SCACR 2015 International Short Course and Conference on Applied Coastal Research, 28 September-1 October 2015, Florence
 35. Paprota M., Majewski D., Sulisz W., Szmytkiewicz M., Reda A.: Effects of climate changes on coastal erosion in Svalbard. W: Proceedings of the 7th International Short Course and Conference on Applied Coastal Research - SCACR. Red. Cappietti L., Tomasicchio G. R., IAHR 2016, str. 499-508 , SCACR 2015 International Short Course and Conference on Applied Coastal Research, 28 September-1 October 2015, Florence
 36. Sulisz W., Suszka L., Veić D., Wolff C., Paprota M., Majewski D.: Assessment of the vulnerability to erosion for the Arctic coast. W: Fifth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2017): Proceedings of SPIE. Red. Themistocleous K., Michaelides S., Papadavid G., Ambrosia V., Schreier G., Hadjimitsis D. G., SPIE 2017, Proceedings of SPIE, 10444, str. 433-442 , Fifth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2017), 20-23 March 2017, Paphos/Cyprus , DOI: 10.1117/12.2279670
 37. Suszka L., Veić D., Sulisz W., Paprota M., Majewski D.: Assessment of the vulnerability to erosion for the Svalbard Coastal Region. W: 7th IMSC 2017. Book of Proceedings.. Red. Vidan P., Račić N., Faculty of Maritime Studies Split 2017, str. 264-271 , 7th International Maritime Science Conference (IMSC), 20-21 April 2017, Solin/Croatia
 38. Veić D., Sulisz W.: Numerical analysis of the breaking wave impact on the monopile support structure. W: 7th IMSC 2017. Book of Proceedings.. Red. Vidan P., Račić N., Faculty of Maritime Studies Split 2017, str. 272-282 , 7th International Maritime Science Conference (IMSC), 20-21 April 2017, Solin/Croatia
 39. Sulisz W., Paprota M.: A third-order model to determine wave field in a wave flume. W: Proceedings of the International Conference on Engineering and Natural Science ICENS 2017. Red. Hu W.-Ch., International Business Academics Consortium, Taiwan 2017, str. 65-71 , 2017 International Conference on Engineering and Natural Science ICENS 2017, 19-21 January 2017, Bali/Indonesia
 40. Sulisz W., Suszka L., Veić D., Paprota M., Majewski D.: Effects of climate changes on coastal erosion in arctic areas. W: VII Convención de Ciencias de la Tierra: Memorias de Geociencias: Congreso de Geologia. Red. Rodriguez M. P., Consuegra R. R., Sociedad Cubana de Geologia 2017, str. 1123-1131 , VII Earth Sciences Convention, 3-7 April 2017, Havana
 41. Sulisz W., Paprota M., Majewski D., Szmytkiewicz M.: Effect of water waves on the erosion of permafrost. W: Proceedings of the 9th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-9). Red. Nižetić S., Šolić P., Milanović Ž., University of Split 2017, str. 1233-1237 , 9th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-9), 14-17 May 2017, Split/Croatia
 42. Sulisz W., Suszka L., Paprota M., Veić D., Majewski D., Szmytkiewicz M.: A scientifically-driven approach for the sustainable development of Arctic coastal zone. W: 23rd International Sustainable Development Research Society Conference : Proceedings. Red. Wills E., School of Management Universidad de los Andes 2017, Advances in Sustainable Development Research, str. 305-314 , 23rd International Sustainable Development Research Society Conference, 14-16 June 2017, Bogota/Colombia
 43. Sulisz W., Majewski D., Suszka L., Paprota M., Veić D.: Vulnerability to erosion of the Bellsund coast. W: Proceedings of the Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2017) and SECOTOX Conference. Red. Aravosis K., Koygkolos A., Laspidou Ch., Aristotle University of Thessaloniki 2017, str. 1223-1229 , Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2017) and SECOTOX Conference, 25-30 June 2017, Thessaloniki
 44. Majewski D., Sulisz W.: Numerical modeling of water waves impact on a horizontal deck. W: Proceedings of the Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2017) and SECOTOX Conference. Red. Aravosis K., Koygkolos A., Laspidou Ch., Aristotle University of Thessaloniki 2017, str. 1230-1236 , Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2017) and SECOTOX Conference, 25-30 June 2017, Thessaloniki
 45. Sulisz W., Paprota M.: Nonlinear wavemaker theory for scientific and engineering applications. W: Proceedings of COIA 2018. 2018, str. 280-282 , 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, 11-13 July, 2018, Baku, Azerbaijan

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku