Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8591 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8591
titleExperimental study of wave-induced mass transport
authorsPaprota M.1, Sulisz W.1, Reda A.1
affiliations
pages423 — 434
tasksT 1.1/2013: Zbadanie nieliniowych procesów falowych i związanego z nimi transportu wielkości fizycznych
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points30
PART OF
typeC
database id8696
year2016
seriesJournal of Hydraulic Research
issueVol. 54, No. 4

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku