Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8593 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id8593
titleEffects of climate changes on coastal erosion in Svalbard
authorsPaprota M.1, Majewski D.1, Sulisz W.1, Szmytkiewicz M.1, Reda A.1
affiliations
pages499 — 508
tasksT 1.1/2013: Zbadanie nieliniowych procesów falowych i związanego z nimi transportu wielkości fizycznych
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
PART OF
typeZ
database id8838
titleProceedings of the 7th International Short Course and Conference on Applied Coastal Research - SCACR
year2016
conferenceSCACR 2015 International Short Course and Conference on Applied Coastal Research, 28 September-1 October 2015, Florence [id=515]
publisherIAHR
placeCosenza-Italy
editorsCappietti L., Tomasicchio G. R.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku