Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Krystyna Kazimierowicz-Frankowska

Imię i nazwisko: Krystyna Kazimierowicz-Frankowska
pokój: E02
tel.: (+48)585222977
e-mail: c4193a45f4b2a2b112d8468e80164266eebbccad8ec0
ORCID: 0000-0002-6648-6600

Książki

cover Kazimierowicz-Frankowska K.
Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami
wydawca: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISBN: 9788320619294
rok wydania: 2014
język: pl

Streszczenie: W książce przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat możliwości wykorzystania geosyntetyków do wzmacniania konstrukcji dróg opartych w sposób bezpośredni na podłożu jednorodnym. Podano zasady działania geosyntetyków wykorzystywanych jako warstwy pośrednie w obrębie warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni, w celu opóźnienia wystąpienia tzw. spękań odbitych. Podsumowano także wyniki prac prowadzonych w IBW PAN, dotyczących badań właściwości geosyntetyków i ich wpływu na pracę konstrukcji dróg poddanych działaniu cyklicznych obciążeń od ruchu drogowego. Omówiono: mechanizmy pracy geosyntetycznego zbrojenia w podłożu i konstrukcji nawierzchni drogowych; identyfikację najważniejszych parametrów decydujących o skuteczności pracy zbrojenia w konstrukcji dróg; rozpoznanie wpływu pęknięć w obrębie konstrukcji nawierzchni na stan naprężenia i odkształcenia; możliwości wykorzystania geosyntetyków do opóźnienia propagacji pęknięć odbitych; zbadanie wielkości deformacji strukturalnych występujących w trakcie użytkowania nawierzchni drogowych; ocena wpływu pęknięć występujących w konstrukcji nawierzchni na przyrost deformacji strukturalnych; ocenę wpływu zbrojenia umieszczonego w obrębie konstrukcji nawierzchni na wielkość deformacji strukturalnych występujących w trakcie eksploatacji nawierzchni drogowej. Odbiorcy: studenci uczelni technicznych budownictwa lądowego o specjalnościach związanych z drogownictwem lub geotechniką oraz projektanci i wykonawcy konstrukcji nawierzchni drogowych.


cover Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K.
Geotechnical aspects of multi-use offshore platforms
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 9788385708780
rok wydania: 2015
język: en

Streszczenie: Multi-use offshore platforms (MUPs) are a new challenge in geotechnical and marine engineering, as several elements of these structures, including their foundations, which are subject to complex hydrodynamic and seismic loads, require novel technical solutions. The present book deals with selected geotechnical aspects of MUPs, not sufficiently explained in other publications and guidelines. Particular attention is paid to the problem of seabed liquefaction and to the methodology of modeling marine engineering problems.


cover Krystyna Kazimierowicz-Frankowska
Geosyntetyki w budownictwie wodnym
wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 9788301206710
rok wydania: 2019
język: pl

Streszczenie:

W budownictwie wodnym geosyntetyki są wykorzystywane zarówno jako warstwy filtracyjne, drenażowe, separacyjne, zbrojeniowe, jak i ochronne. Stanowią powierzchniowe zabezpieczenia przeciwerozyjne i bariery hydrauliczne. Stosuje się je do budowy praktycznie wszystkich rodzajów budowli hydrotechnicznych, m.in. falochronów, sztucznych raf, ostróg, progów podwodnych, tam i zapór.

W niniejszej książce autorka prezentuje aktualny stan wiedzy na temat możliwości wykorzystania geosyntetyków w budownictwie wodnym. Główną uwagę zwraca na zasady projektowania i wykonywania umocnień złożonych z geosyntetycznych elementów, podsumowując przy okazji wyniki kilkuletnich prac prowadzonych na ten temat w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. W publikacji przedstawiono także zasady doboru materiałów i badania, które należy przeprowadzić przed ich zastosowaniem w budownictwie hydrotechnicznym.


Artykuły

 1. Sawicki A., Kulczykowski M., Bogdanowicz U., Kazimierowicz-Frankowska K.: Geosyntetyki w inżynierii lądowej i wodnej. Inżynieria i Budownictwo, nr 11, 1996, str. 617-620
 2. Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K.: Creep behaviour of geosynthetics. Geotextiles and Geomembranes, Vol. 16, No. 6, 1998, str. 365-382
 3. Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K.: Badania właściwości mechanicznych geosyntetyków z uwzględnieniem prędkości odkształcania. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 1, 2002, str. 31-36
 4. Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K.: Influence of strain rate on the load-strain characteristics of geosynthetics. Geosynthetics International, Vol. 9, No. 1, 2002, str. 1-19
 5. Kazimierowicz-Frankowska K.: Wpływ wybranych programów obciążeń na parametry mechaniczne geosyntetyków. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo z. 97, Nr 1573, 2003, str. 203-210
 6. Kazimierowicz-Frankowska K.: Deformation of model RS retaining walls due to creep and reinforcement pull-out. Geosynthetics International, Vol. 10, No. 5, 2003, str. 153-164
 7. Kazimierowicz-Frankowska K.: The individual properties of the selected types of geosynthetics. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 50, No. 3, 2003, str. 193-205
 8. Kazimierowicz-Frankowska K.: Wykorzystanie geosyntetyków do wzmacniania podłoża nawierzchni drogowych. Część 1: Przegląd wyników badań doświadczalnych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 4, 2005, str. 340-345
 9. Kazimierowicz-Frankowska K.: Wykorzystanie geosyntetyków do wzmacniania podłoża nawierzchni drogowych. Część II. Przegląd koncepcji opisu teoretycznego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 5, 2005, str. 391-397
 10. Kazimierowicz-Frankowska K.: Correlation between the results of creep and relaxation tests of geotextiles. Geosynthetics International, Vol. 12, No. 5, 2005, str. 269-275
 11. Kazimierowicz-Frankowska K.: A case study of geosynthetic reinforced wall with wrap-around facing. Geotextiles and Geomembranes, Vol. 23, No. 1, 2005, str. 107-115
 12. Kazimierowicz-Frankowska K.: Analiza wpływu warstwy geosyntetycznego zbrojenia na nośność graniczną i deformacje podłoża. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo, Z. 28, 2006, str. 141-150
 13. Kazimierowicz-Frankowska K.: The influence of geosynthetic reinforcement on the load-settlement charcteristics of two-layer subgrade. Geotextiles and Geomembranes, Vol. 25, 2007, str. 366-376
 14. Kazimierowicz-Frankowska K.: Comparison of stress and strain states in pavements with and without reflective cracks. Journal of Transportation Engineering, Vol. 134, No. 11, 2008, str. 483-492
 15. Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K.: Racjonalne projektowanie konstrukcji ziemnych z zastosowaniem geosyntetyków oraz technologia zbrojenia gruntów. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 6, 2009, str. 425-430
 16. Kazimierowicz-Frankowska K.: Wpływ geosyntetycznego zbrojenia na wydłużenie czasu użytkowania nawierzchni drogowych. Przegląd Komunikacyjny, Nr 9, 2012, str. 46-51
 17. Kazimierowicz-Frankowska K.: Wybrane aspekty projektowania konstrukcji geosyntetycznych wzmacniających brzeg morski. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 4, 2012, str. 491-495
 18. Kazimierowicz-Frankowska K.: Geosyntetyczne zbrojenie jako jeden ze sposobów wzmocnienia podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. Magazyn Autostrady, 4, 2013, str. 50-57
 19. Kazimierowicz-Frankowska K.: Zasady modelowania pracy geosyntetycznego zbrojenia wykorzystywanego do wzmacniania konstrukcji dróg. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34. Nr 1, 2013, str. 43-51
 20. Kazimierowicz-Frankowska K.: Zasady projektowania geosyntetycznych powłok stosowanych jako zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 4, 2013, str. 297-306
 21. Kazimierowicz-Frankowska K.: Stateczność konstrukcji ochronnych złożonych z geotub. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 3, 2015, str. 251-256
 22. Kazimierowicz-Frankowska K.: Projektowanie konstrukcji z gruntu zbrojonego narażonych na oddziaływania sejsmiczne. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 6, 2015, str. 881-888
 23. Kazimierowicz-Frankowska K.: Przyczółki z gruntu zbrojonego geosyntetykami. Mosty, Nr 1/2016, 2016, str. 26-31
 24. Kazimierowicz-Frankowska K.: Grunt zbrojony i geosyntetyki w budownictwie [udział w dyskusji]. Mosty, Nr 1/2016, 2016, str. 64-
 25. Kazimierowicz-Frankowska K.: Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Andrzeju Sawickim (1947 - 2016). Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 37, Nr 3, 2016, str. 187-189
 26. Kazimierowicz-Frankowska K.: Influence of cracks on the lifetime of semi-rigid pavements. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No.2-3, 2016, str. 83-100 , DOI: 10.1515/heem-2016-0006
 27. Kazimierowicz-Frankowska K.: Wybrane problemy związane z wykorzystaniem wielkogabarytowych geosyntetycznych elementów w budownictwie wodnym. Gospodarka Wodna, R. 77, Nr 12, 2017, str. 389-396
 28. Kazimierowicz-Frankowska K.: Deformacje konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami – porównanie wyników obliczeń uzyskanych przy użyciu różnych metod. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Architektura, 17 (2), 2018, str. 85-95 , DOI: 10.22630/ASPA.2018.17.2.17
 29. Kazimierowicz-Frankowska K.: Problem deformacji konstrukcji z gruntu zbrojonego wykorzystywanych w inżynierii drogowej. Mosty, Nr 6/2019, 2019, str. 44-49
 30. Kazimierowicz-Frankowska K.: Influence of geosynthetic reinforcement on maximum settlements of semi-rigid pavements. Geosynthetics International, Volume 27 Issue 4, 2020, str. 348-363 , DOI: 10.1680/jgein.19.00058
 31. Kazimierowicz-Frankowska K., Kulczykowski M.: Deformation of model reinforced soil structures: Comparison of theoretical and experimental results. Geotextiles and Geomembranes, Vol. 49, No. 5, 2021, str. 1176-1191 , DOI: 10.1016/j.geotexmem.2021.03.011

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. Kazimierowicz-Frankowska K.: Przykłady zastosowań konstrukcji złożonych z powłok walcowych (,,sand-sausages'') w budownictwie hydrotechnicznym. W: Budownictwo morskie a środowisko. Materiały sympozjum. Red. Z. Pruszak, P. Wilde, Wydawnictwo IBW PAN 1994, str. 31-38 , Krajowe Sympozjum: Budownictwo morskie a środowisko, 15-16 września 1994, Gdańsk
 2. Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K.: Wpływ pełzania geowłóknin na naprężenia w gruncie zbrojnym. W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Red. Dyduch K., Politechnika Krakowska 1995, Tom 8. Geotechnika, str. 109-116 , XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 1995, Kraków, Krynica
 3. Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K.: Właściwości reologiczne wybranych polskich geowłóknin. W: Problemy Naukowo Badawcze Budownictwa. Politechnika Krakowska 1996, Tom 6. Geotechnika, str. 117-124 , XLII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 1996, Krynica
 4. Kazimierowicz-Frankowska K.: Badania pełzania konstrukcji z gruntu zbrojonego w skali półtechnicznej. W: Geotechnika w Budownictwie i Transporcie, XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 1997, Vol. 2, str. 95-100 , XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 25-27 czerwca 1997, Gdańsk
 5. Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K.: Pełzanie konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami. W: I Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca budowli z podłożem gruntowym. Sekcja Geotechniki Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 1998, str. 465-474 , I Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca budowli z podłożem gruntowym, 1998, Białystok, Wigry
 6. Kazimierowicz-Frankowska K.: Badania pełzania modeli konstrukcji z gruntu zbrojonego w warunkach laboratoryjnych. W: Problemy geotechniczne obszarów przymorskich, XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Biuro Informacji Gospodarczej Sp. z oo. 2000, I a, str. 305-314 , XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 18-20 maja 2000, Szczecin, Międzyzdroje
 7. Kazimierowicz-Frankowska K.: Wyniki badań eksperymentalnej konstrukcji z gruntu zbrojonego zrealizowanej w skali półtechnicznej. W: Problemy naukowo-budowlane budownictwa. Tom 3. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 2001, str. 245-252 , XLVII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 16-21 września 2001, Krynica Górska
 8. Kazimierowicz-Frankowska K.: The effect of strain rate and various stress-strain histories on the tensile strength of geosynthetics. W: Proceedings of the Seventh International Conference on Geosynthetics. 2002, str. 1439-1442 , The Seventh International Conference on Geosynthetics, 22-27 September 2002, Nice, France
 9. Kazimierowicz-Frankowska K.: Experimental study on pre-failure behaviour of reinforced wall. W: Proceedings of the Third European Geosynthetics Conference. 2004, Vol. 2, str. 707-710 , Third European Geosynthetics Conference, ,
 10. Kazimierowicz-Frankowska K.: Creep properties of geosynthetics during increasing loading and after partial unloading. W: Proceedings of the Eight International Conference on Geosynthetics. JC IGS 2006, str. 1605-1609 , 8th International Conference on Geosynthetics, 18-22 September 2006, Yokohama
 11. Kazimierowicz-Frankowska K.: Comparison of compaction beneath reinforced and unreinforced pavements subjected to traffic load. W: Proceedings of the 4th European Geosynthetics Conference EuroGeo4. IGS UK Chapter 2008, str. - , 4th European Geosynthetics Conference EuroGeo4, September 7-10, 2008, Edinburgh
 12. Kazimierowicz-Frankowska K.: Osiadanie nawierzchni drogowej wskutek zagęszczenia podłoża wywołanego ruchem pojazdów. W: Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych. Red. Dembicki E., Kumor M., Lechowicz Z., Wydawnictwa Uczelniane UTP 2009, str. 531-537 , 15 Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, 7-10 lipca 2009, Bydgoszcz
 13. Kazimierowicz-Frankowska K.: Geosyntetyczne zbrojenie jako jeden ze sposobów redukcji osiadań podłoża gruntowego. W: Geotekstylia w budownictwie i ochronie środowiska. Szkoła metod projektowania z zastosowaniem geotekstyliów. Red. Grzybowska W., Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów 2009, str. - , Geotekstylia w budownictwie i ochronie środowiska. Szkoła metod projektowania z zastosowaniem geotekstyliów, 22-24 kwietnia 2009, Ustroń
 14. Kazimierowicz-Frankowska K.: Niestandardowy sposób przeprowadzenia standardowych badań geotekstyliów, czyli czego możemy się dowiedzieć o właściwościach materiałów na podstawie wyników ich badań wytrzymałości na rozciąganie i pełzania przy rozciąganiu. W: Materiały XV Konferencji Naukowo-Technicznej Geotekstylia w Budownictwie i Ochronie Środowiska. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 2010, str. - , XV Konferencja Naukowo-Techniczna Geotekstylia w Budownictwie i Ochronie Środowiska ,,Szkoła metod projektowania obiektów inżynierskich z zastosowaniem geotekstyliów'', 21-23 kwietnia 2010, Ustroń
 15. Kazimierowicz-Frankowska K.: Influence of geosynthetic reinforcement on maximum pavement settlements. W: EuroGeo5: 5th European Geosynthetics Congress. International Geosynthetics Society (IGS) 2012, str. - , 5th European Geosynthetics Congress EuroGeo5, 16-19 September 2012, Valencia
 16. Kazimierowicz-Frankowska K.: Stability of geosynthetic tubes used for flood protection. W: Proceedings of the 10th International Conference on Geosynthetics. German Geotechnical Society 2014, str. - , 10th International Conference on Geosynthetics, 21-25 September 2014, Berlin
 17. Kazimierowicz-Frankowska K.: Comparison of different approaches used to seismic design of geosynthetic reinforced retaining structures. W: Proceedings of the 6th European Congress on Geosynthetics. IGS 2016, str. 1332-1343 , 6th European Geosynthetics Congress EuroGeo6, 25-28 September 2016, Ljubljana/Slovenia

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku