Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8890 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8890
titleWybrane problemy związane z wykorzystaniem wielkogabarytowych geosyntetycznych elementów w budownictwie wodnym
authorsKazimierowicz-Frankowska K.1
affiliations
pages389 — 396
keywordsbudownictwo wodne, budownictwo hydrotechniczne, geosystemy, projektowanie
abstractsGeosystems (geobags, geotubes, geocntainers and geosynthetic matresses) have a wide range of applications in hydro-engineering. Various elements differ considerably with regard to their parameters, manufacturing technology and scope of application. They are used in construction of different types of structures the correct design and manufacturing of which requires both knowledge in the field of hydro-engineering and expertise in materials engineering and mechanics. The article presents the main problems related to their design and manufacturing. It also presents the scope of necessary calculations to be performed and examples of the obtained results. Particular attention is paid to the problem of the assessment of stability of such structures and methods that may be applied to analyse this issue. The article also discusses the course of the most important stages of the implementation process, having decisive impact on the correct functioning of structures composed of geoelements. It also presents issues requiring further investigation.
Geosystemy (geoworki, geotuby, geokontenery i geomaterace) mają różnorodne zastosowania w budownictwie hydrotechnicznym. Elementy te znacznie różnią się między sobą parametrami, technologią wykonania oraz zakresem stosowalności. Są wykorzystywane do budowy różnych rodzajów konstrukcji, których prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie wymaga zarówno wiedzy z dziedziny budownictwa wodnego, jak i doświadczenia w zakresie inżynierii materiałowej oraz mechaniki. W artykule przedstawiono najistotniejsze problemy związane z projektowaniem i wykonaniem takich budowli. Scharakteryzowano zakres niezbędnych obliczeń, jakie należy wykonać, i przedstawiono ich przykładowe wyniki. Zwrócono uwagę na problem oceny stateczności takich budowli i metody, które mogą być zastosowane do analizy tego zagadnienia. Omówiono przebieg najistotniejszych etapów procesu wykonawczego, mających decydujący wpływ na prawidłową pracę konstrukcji złożonych z geoelementów. Scharakteryzowano problemy wymagające dalszych badań.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id8888
year2017
seriesGospodarka Wodna
issueR. 77, Nr 12
publisherSIGMA NOT
placeWarszawa

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku