Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9084 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9084
titleProblem deformacji konstrukcji z gruntu zbrojonego wykorzystywanych w inżynierii drogowej
authorsKazimierowicz-Frankowska K.1
affiliations
pages44 — 49
abstractsZbrojenie gruntu, najogólniej rzecz biorąc, polega na wprowadzeniu do niego elementów wykonanych z innego materiału, charakteryzujących się odpowiednimi, pożądanymi parametrami, przede wszystkim: przyczepnością, wytrzymałością i trwałością.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9083
year2019
seriesMosty
issueNr 6/2019

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku