Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8995 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id8995
titleGeosyntetyki w budownictwie wodnym
authorsKrystyna Kazimierowicz-Frankowska1
affiliations
year2019
description335 str.
ISBN9788301206710
publisherWydawnictwo Naukowe PWN
placeWarszawa
covercover 8995.jpg
keywordsGeosyntetyki, Budownictwo wodne, Budownictwo morskie, Budownictwo śródlądowe
abstracts

W budownictwie wodnym geosyntetyki są wykorzystywane zarówno jako warstwy filtracyjne, drenażowe, separacyjne, zbrojeniowe, jak i ochronne. Stanowią powierzchniowe zabezpieczenia przeciwerozyjne i bariery hydrauliczne. Stosuje się je do budowy praktycznie wszystkich rodzajów budowli hydrotechnicznych, m.in. falochronów, sztucznych raf, ostróg, progów podwodnych, tam i zapór.

W niniejszej książce autorka prezentuje aktualny stan wiedzy na temat możliwości wykorzystania geosyntetyków w budownictwie wodnym. Główną uwagę zwraca na zasady projektowania i wykonywania umocnień złożonych z geosyntetycznych elementów, podsumowując przy okazji wyniki kilkuletnich prac prowadzonych na ten temat w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. W publikacji przedstawiono także zasady doboru materiałów i badania, które należy przeprowadzić przed ich zastosowaniem w budownictwie hydrotechnicznym.


Geosynthetics are applied in many types of maritime structures. They are used to build breakwaters, dykes, groins, revetments and many others. Geosynthetics also work as filtration, separation, drainage and reinforcement layers in waterfront areas.

In this book, the author presents the current state-of-the-art in regard to the potential use of geosynthetics in hydro-engineering. Special attention is paid to the principles of designing different kinds of geosynthetic elements (such as: geotubes, geocontainers, geobags and others) which are widely used in waterfront areas. The main conclusions from a few years of research on this topic conducted by the Institute of Hydro-engineering of the Polish Academy of Sciences in Gdańsk are presented. The publication also describes the principles guiding the criteria of choosing geosynthetics for particular applications, as well as the research necessary before they can be used in maritime structures.

attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]
languagepl

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku