Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8906 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8906
titleDeformacje konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami – porównanie wyników obliczeń uzyskanych przy użyciu różnych metod
authorsKazimierowicz-Frankowska K.1
affiliations
pages85 — 95
notespublikacja powstała w ramach konferencji: XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, 4-7 wrzesień 2018, Warszawa, alternatywny link http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-20bd3f8e-1265-4971-ab1a-7c0868711513/c/17_2_85.pdf
DOI10.22630/ASPA.2018.17.2.17
full text linkhttp://www.architectura.actapol.net/pub/17_2_85.pdf
keywordsgrunt zbrojony, deformacje, analiza teoretyczna, metody analityczne
abstractsPorównano wyniki obliczeń poziomych deformacji konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami uzyska- ne z użyciem różnych metod. Do ich wykonania zastosowano metody powszechnie znane (FHWA, Geoser- vice, CTI) oraz rozwiązanie mniej popularne, a polegające na analizie sposobu pracy, w tym potencjalnych mechanizmów zniszczenia, konstrukcji z gruntu zbrojonego (metoda IBW PAN). Dokładność uzyskanych wyników zweryfikowano na podstawie danych eksperymentalnych. Przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy oraz omówiono najistotniejsze problemy, które wymagają dalszych badań.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id8908
year2018
seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Architektura
issue17 (2)

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku