Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Messages from category "seminaria"
Prof. A. Sawicki z Zakład Geomechaniki wygłosi wykład pt. “Głos w sprawie strategii pracy naukowej”. W drugiej części doc. Marek Kulczykowski poda informację pt. “Informacja o konkursie IDEAS w ramach 7PR”. Na specjalne życzenie dla zainteresowanych projekcja filmu Wiktora Niedzickiego “Niezwykłe ciecze – woda” zrealizowanego m.in. w IBW PAN w Gdańsku a wyemitowanego 9 stycznia 2007 w TVP1Dr Jarosław Biegowski z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi wykład pt. “Dalsze kierunki rozwoju modelowania transportu osadów – część 2 – opis zapiaszczania torów wodnych”. W drugiej części spotkania dr inż. Małgorzata Robakiewicz z Zakładu Hydrodynamiki Rzek i Zbiorników Wodnych odczyta informację pt. “Informacja o konkursach w 7 Programie Ramowym UE”

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku