Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Messages from category "szkoła doktorska"

Duration of recruitment: 30th of August 2021 – 30th of September 2021

Submission of documents by candidates for PhD students: 30th of August 2021 – 17th of September 2021 – only by e-mail to the address: tsdpan@imp.gda.pl

Disciplinenumber of placesproposed research topic
mechanical engineering1
 1. Modelling of turbulent flows with a disperse phase
 2. Computational methods for flows with interfaces
 3. Numerical modelling of flow thermomechanics in granular media
 4. Analiza flatteru łopatek wirnikowych ostatniego stopnia turbiny parowej z uwzględnieniem wpływu poprzedzających stopni
civil engineering and transport1
 1. Modelowanie wpływu konwerterów energii falowej na transport osadów i zmiany linii brzegowej
 2. Generacja nieliniowych fal bi-harmonicznych w basenie falowym
 3. Oddziaływanie falowania powierzchniowego z modułem siedliskowym posadowionym na dnie
 4. Application of Novel Machine Learning Models for the Prediction of Extreme Waves Heights
Earth and related environmental sciences1
 1. Międzyletnia zmienność warunków propagacji dźwięku w fiordach arktycznych – wpływ na klimat akustyczny fiordów/ Interannual variability in underwater sound propagation conditions in Arctic fjords - impact on fjords’ soundscape

Additional information:

 • The recruitment fee referred to §7 of the rules of the recruitment for the Tricity Doctoral School, the Polish Academy of Sciences for the academic year 2021/2022 is 0 PLN.
 • The list of documents required from the candidate for the PhD student is set out in §5 of the rules of the recruitment for the Tricity Doctoral School, the Polish Academy of Sciences for the academic year 2021/2022.
 • Candidates for PhD students are asked to send a complete set of documents via the e-mail address tsdpan@imp.gda.pl , entering the name of the selected scientific discipline in the e-mail title. Documents submitted using any other way, incomplete or without specifying a scientific discipline name, will not be considered.
 • Selected persons may be invited for an interview with the recruitment committee. The exact dates, hours and procedure of possible interviews will be determined individually by the recruitment committee for a given discipline.


W dniu 28 sierpnia 2019 roku została utworzona Trójmiejska szkoła Doktorska Polskiej Akademii Nauk prowadzona wspólnie przez Instytut Maszyn Przepływowych (IMP PAN), Instytut Budownictwa Wodnego (IBW PAN) oraz Instytut Oceanologii (IO PAN), która będzie oferować kształcenie w ramach 3 dyscyplin: inżynierii mechanicznej, inżynierii lądowej i transportu oraz nauki o Ziemi i środowisku.

Do pobrania:

Umowa o wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej.


Na Politechnice Gdańskiej 18 kwietnia została utworzona Szkoła Doktorska, prowadzona wspólnie z dwoma gdańskimi instytutami Polskiej Akademii Nauk - Instytutem Maszyn Przepływowych (IMP PAN) oraz Instytutem Budownictwa Wodnego (IBW PAN), która od roku akademickiego 2019/2020 będzie oferować kształcenie w ramach 12 dyscyplin.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Politechniki Gdańskiej po adresem https://pg.edu.pl/szkola-doktorska.


Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku