Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Messages from category "archiwalne"

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy,
że w dniu 14 kwietnia 2019 roku niespodziewanie zmarł

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Rektor Politechniki Gdańskiej

Pawel_Adamowicz.jpg

Profesor Jacek Namieśnik był wybitnym naukowcem o wielkim dorobku badawczym,
dydaktycznym i organizacyjnym.

W Jego osobie straciliśmy życzliwego Instytutowi Przyjaciela i Wizjonera.

Najszczersze wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim, Przyjaciołom oraz całej
społeczności Politechniki Gdańskiej składają
Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku.


Pawel_Adamowicz.jpg

With great sadness and regret we have received the tragic news of the death of Mr. Paweł Adamowicz, the Mayor of Gdańsk.

As the Institution based in Gdańsk and acting in it for 65 years we could always rely on his support. We do recall his friendly visits, particularly those related to the milestones of our activities, like the opening of the flume - our hydraulic facility, or inauguration ceremony of the 15th International Symposium on Ice in 2000.

Having been faced with this appalling and shocking act of violence, we join in pain with the Family and all those closely related to the late Mayor Paweł Adamowicz.

Staff and management of the Institute.


Tadeusz Basiński

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Śp.

dr. inż. Tadeusza Basińskiego

długoletniego i zasłużonego pracownika IBW PAN w Gdańsku,
wybitnego specjalisty w dziedzinie hydrotechniki morskiej

Msza św. zostanie odprawiona 10 stycznia 2019 r. w Kościele Jezuitów pw. Św. Stanisława Kostki w Gdyni o godz. 930

Pożegnanie na Cmentarzu Witomińskim o godz. 1030

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają
Dyrekcja, pracownicy oraz koleżanki i koledzy z Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w GdańskuKomisja Rady Naukowej ds. przewodów doktorskich - Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia, że 9.10.2018 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Instututu w Gdańsku-Oliwie przy ul. Kościerskiej 7 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Magdaleny Stelli

pt. "Hydrodynamiczne i litodynamiczne przydenne procesy dalekiego przybrzeża morza bezpływowego".

Promotor:  dr hab. inż. Rafał Ostrowski, prof. IBW PAN
Recenzenci:  dr hab. Tomasz Petelski, prof. IO PAN
dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. PG

Z pracą doktorską można zapoznać się Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku-Oliwie przy ul. Kościerskiej 7, w godz. 10.00 - 14.00.

Dokumenty do pobrania:


zbigniew_pruszak.jpg

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 maja 2018 r., w wieku 71 lat, odszedł od nas
Śp.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pruszak

znakomity naukowiec i wspaniały kolega
Od roku 1970 pracownik Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk,
od 1998 kierownik Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów,
wybitny specjalista w zakresie inżynierii morskiej strefy brzegowej i oceanografii fizycznej,
autor lub współautor sześciu monografii naukowych i ponad 200 publikacji,
nauczyciel i wychowawca wielu cenionych naukowców.

Będzie nam bardzo brakowało jego wielkiej wiedzy, z którą chętnie się dzielił,
życzliwości i dobroci.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego najszczersze wyrazy współczucia składają

Koleżanki i Koledzy
z Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

Msza Św. odbędzie się 10 maja 2018 r. o godz. 1000 w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na Niedźwiedniku (ul. J. Słowackiego 79).
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się tego samego dnia o godz. 1130 w Nowej Kaplicy na cmentarzu Srebrzysko.


Podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w dniu 28.06.2017

  • wręczono Dyplom Doktorski dr inż. Aleksandrze Korzec,

  • nadano stopień doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa mgr. inż. Grzegorzowi Cerkowniakowi za pracę „Dynamika stożka ujściowego Wisły w różnych skalach czasowych i przestrzennych”,

  • otwarto przewód doktorski mgr. inż. Marcinowi Smyczyńskiemu pod roboczym tytułem „Reakcja nawodnionych gruntów niespoistych o niepełnym nasyceniu w warunkach bez odpływu wody z porów” oraz wyznaczono dr. hab. inż. Waldemara Świdzińskiego, prof. IBW PAN na promotora pracy,

  • otwarto przewód doktorski mgr Magdalenie Stelli pod roboczym tytułem „Litodynamiczne przydenne procesy dalekiego przybrzeża morza bezpływowego” oraz wyznaczono dr. hab. inż. Rafała Ostrowskiego, prof. IBW PAN na promotora pracy.

Komisja Rady Naukowej ds. przewodów doktorskich - Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia, że dnia 11.04.2017 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Instytutu w Gdańsku - Oliwie, ul. Kościerska 7 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Grzegorza Cerkowniaka

pt. "Dynamika stożka ujściowego Wisły w różnych skalach czasowych i przestrzennych".

Promotor:  dr hab. inż. Rafał Ostrowski, prof. IBW
Recenzenci:  prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik (Politechnika Krakowska)
  prof. dr hab. Paweł Rowiński, czł. koresp. PAN (Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk)

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku - Oliwie, ul. Kościerska 7, w godz. 10:00 - 14:00, a ze streszczeniem pracy i recenzjami na stronie internetowej IBW PAN.

Dokumenty do pobrania:


Komisja Rady Naukowej ds. przewodów doktorskich – Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia, że 23.11. 2016 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Instytutu w Gdańsku – Oliwie, ul. Kościerska 7 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Korzec pod tytułem

"Wpływ składowej pionowej przyspieszenia wywołanego obciążeniem sejsmicznym na stateczność zapór ziemnych".

Promotorzy:  dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. IBW
  dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk, prof. IBW
Recenzenci:  prof. dr inż. Joanna Dulińska, Politechnika Krakowska
  dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. Politechniki Warszawskiej

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku – Oliwie, ul. Kościerska 7, w godz. 1000 – 1400, a ze streszczeniem pracy i recenzjami na stronie internetowej IBW PAN w Gdańsku.


W dniach 04-12 listopada mieście Tainan (Tajwan) odbyła się 12. międzynarodowa konferencja International Conference on Hydroscience and Engineering. Wykład pod tytułem

„Coastal Resilience in Poland: from Observations to Theoretical Generalization” – R. Ostrowski i G. Różyński

wygłosił dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN

W trakcie konferencji wysłuchano szeregu ważnych referatów związanych z modelowaniem falowania oraz transportu osadów w morzu, estuariach i rzekach. Referaty te mogą stanowić inspirację przyszłych badań tych zjawisk w IBW PAN.

Ciekawym elementem konferencji była wycieczka techniczna na zaporę Zengwen (największy zbiornik zaporowy na Tajwanie służący pozyskaniu wody do celów konsumpcyjnych), który w dużym stopniu uległ zamuleniu na skutek tropikalnych deszczów, towarzyszących tajfunom. W chwili obecnej wykonywana jest instalacja odmulająca w formie syfonu i rurociągu, którym przydenne warstwy wody o bardzo dużej koncentracji osadów będą odprowadzane w dół rzeki odblokowując zbiornik.