Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Messages from category "aktualności"

Dnia 19 stycznia Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku uroczyście obchodził 70-lecie istnienia. Wśród gości, którzy uczcili naszą uroczystość swoją obecnością, byli wybitni naukowcy, przedstawiciele środowiska akademickiego i instytucji rządowych oraz partnerów biznesowych. Podczas uroczystości powitalnej nie mogło zabraknąć serdecznych słów dla wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Wśród nich znaleźli się m.in.: prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Prezes Oddziału Gdańskiego PAN oraz Anna Stelmaszyk – Świerczyńska, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, jak również Dyrektorzy Instytutu Oceanologii PAN i Instytutu Maszyn Przepływowych PAN – prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski i dr hab. Marcin Lackowski.

Przez lata działalności kadra naukowa Instytutu Budownictwa Wodnego PAN brała udział w wielu projektach międzynarodowych, realizowała wymagające zlecenia komercyjne oraz przede wszystkim rozwijała się naukowo. Ogółem przez te lata nadano w instytucie 112 stopni doktora, 34 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego a 17 osób – tytuł profesora nauk technicznych. Ponadto pięciu pracowników naukowych zostało członkami Polskiej Akademii Nauk (prof. Stanisław Hueckel, prof. Czesław Druet, prof. Kazimierz Thiel, prof. Piotr Wilde i prof. Stanisław Massel), co jest wyrazem uznania dla ich wkładu w rozwój nauki.

Z okazji 70-lecia Instytutu Budownictwa Wodnego PAN pragniemy podkreślić bogactwo osiągnięć, wyzwań i ewolucji, które stanowiły integralną część naszej drogi. Poprzez siedem dekad nasza instytucja koncentrowała się na rozwijaniu naukowych dziedzin takich jak hydraulika, hydrologia, technologie ochrony brzegów czy mechanika falowania, przyczyniając się do postępu w budownictwie hydrotechnicznym. Instytut odgrywał także kluczową rolę w realizacji wielu strategicznych projektów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Współpraca z partnerami z sektora publicznego i prywatnego zaowocowała udziałem w projektach takich jak m.in. Przekop Mierzei Wiślanej, Port LNG Świnoujście, czy planowana budowa pierwszej Polskiej Elektrowni Jądrowej. To tylko kilka przykładów inwestycji, w których wiedza i doświadczenie naszych pracowników odgrywały kluczową rolę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, którzy znaleźli czas, by świętować z nami 70-lecie IBW PAN. Chcielibyśmy także wyrazić uznanie dla instytucji oraz firm, z którymi mieliśmy zaszczyt współpracować przez te lata. Jednakże najgłębsze wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę naszych byłych i obecnych pracowników, których zaangażowanie i poświęcenie stanowią fundamenty funkcjonowania instytutu.

Serdecznie dziękujemy za listy gratulacyjne, które cytujemy poniżej:

 1. A. Stelmaszyk-Świerczyńska, UM w Gdynia
 2. D. Gawin, M. Lefik, Politechnika Łódzka
 3. D. Wieczorek, Minister Nauki
 4. G. Węgrzyn, Oddział PAN w Gdańsku
 5. G. Węgrzyn, Rada Doskonałości Naukowej
 6. H. Śniegocki, Polski Rejestr Statków S.A.
 7. J. Żukowska, Politechnika Gdańska
 8. K. Wilde, Politechnika Gdańska
 9. M. Guć, Wiceprezydent Miasta Gdyni
 10. M. Konarzewski, Prezes PAN
 11. M. Lackowski, Instytu Maszyn Przepływowych PAN
 12. P. Nowak, KGHM
 13. P. Rowiński, Instytut Geofizyki PAN
 14. P. Ładyżyński, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 15. T. Burczyński, Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN
 16. W. Jegliński, Państwowy Instytut Geologiczny
 17. W. Surosz, Uniwersytet Gdański

W dniu 16 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej IBW PAN. Rada Naukowa Instytutu sprawuje nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Rady Naukowej oraz zasady i tryb jej funkcjonowania określa Statut IBW PAN i Regulamin Rady Naukowej. Posiedzenia Rady Naukowej zwoływane są zwykle dwa razy do roku.

Program Rady Naukowej:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN, które odbyło się 12.04.2023 r.
 3. Informacja Dyrektora o działalności Instytutu.
 4. Dyskusja na temat przyszłości Instytutu i kierunków dalszego rozwoju.
 5. Informacja o powołaniu na stanowisko Profesora tytularnego dr. hab. inż. Grzegorza Różyńskiego i dr. hab. inż. Ryszarda Staroszczyka.
 6. Nagroda dla prof. G. Różyńskiego Forum Inteligentnego Rozwoju.
 7. Zatwierdzenie programu działalności statutowej na rok 2024 r.
 8. Korekta zadań z działalności statutowej za rok 2023 z powodu przejścia pracowników naukowych na stanowiska specjalisty (Jacek Mierczyński, Aneta Zdolska) oraz odejścia Jakuba Malickiego.
 9. Powołanie członka Komisji odbioru prac w ramach działalności statutowej w Temacie I w związku z rezygnacją z tej funkcji prof. K. Szmidta.
 10. Podjęcie uchwały odnośnie do podziału zysku za rok 2022.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


REST-COAST is glad to share that, organised and hosted by Grzegorz Rozynski of Institute of Hydraulic Engineering of the Polish Academy of Sciences (IBW PAN), this year’s project Annual Meeting is taking place between 18 and 21 September, 2023 in Gdansk, Poland.

This time around, along with the mandatory progress updates, we are going to host a dedicated Stakeholder forum. Gathering local, national and international stakeholders and other interested parties, this dedicated session will take place on 19 September.

This meeting holds a significant importance to the future development of REST-COAST as we come to discuss the current hands-on restoration actions within our pilot sites. The opinion, insights and expertise of the external stakeholders will be of a great value for shaping the actions ahead, as the project strives to fulfill its mission.

Amongst project progress discussions, challenges and future plans, the Annual Meeting will give an opportunity to the participants to visit the artificial island of Vistula Lagoon during a day field trip to the Polish pilot site.

While the sessions on 20 and 21 September are dedicated to REST-COAST partners only, the field trip and stakeholder forum on 18 and 19 September are open for participation to anyone with relevant background and interest.

More information on:

https://rest-coast.eu/news/paving-way-towards-sustainable-river-sea-coastal-restoration-rest-coast-annual-meeting.


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 07-09-2023 projekt EU H2020 REST-COAST (Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivity), którego kierownikiem w IBW PAN jest prof. dr hab. inż. Grzegorz Różyński, otrzymał nagrodę Forum Inteligentnego Rozwoju w edycji 2023 w kategorii Projekt Przyszłości.

Forum Inteligentnego Rozwoju to 2-dniowy kongres projektów przyszłości dla inteligentnego rozwoju, przygotowany przez specjalistów ds. promocji badań, innowacji i inwestycji dla inspirujących innowatorów oraz inwestorów reprezentujących inteligentne specjalizacje. Organizowane od 2016 roku, stanowi ono przestrzeń do interakcji najważniejszych decydentów inteligentnego rozwoju: biznesu, nauki, samorządu i administracji państwowej. W edycji bieżącej, które odbyło się w dniach 19-20.10.2023 33% uczestników Forum stanowił biznes, 30% nauka, 20% organy samorządowe, 10% administracja państwowa oraz 7% media. Partnerem głównym Forum jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a głównym partnerem medialnym jest magazyn Forbes. Forum przyznaje nagrody w trzech kategoriach:

 1. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju (nagroda za innowacyjną działalność),
 2. Naukowiec Przyszłości (Nagroda dla ludzi tworzących lepszą przyszłość),
 3. Marka Przyszłości (nagroda dla kreatorów marek przyszłości).

Projekt REST-COAST uzyskał nagrodę w pierwszej kategorii, jako projekt przyszłości „za dotychczasowe wyniki przedsięwzięć mogące skutkować pozytywnym wpływem na rozwój społeczno-gospodarczy, a także otwarte podejście do promocji i komunikacji ze społeczeństwem, w celu przedstawienia wagi korzyści wynikających z realizowanego rozwiązania”. cerytyfikat nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii Projekt Przyszłości


The Institute of Civil Engineering had the honour of hosting students from the Hochschule Wismar (University of Applied Sciences, Technology, Business and Design) for a scientific seminar, which was also an opportunity to visit our laboratories. The group of students, supervised by Prof. Dr.-Ing. Bärbel Koppe, had the opportunity to learn more about our work and research infrastructure. The photos are made available with the kind permission of Prof. Dr.-Ing. Bärbel Koppe.


IBW PAN visit to National Taiwan Ocean University (NTOU) on 1st – 8th Oct. 2023

The delegation of IBW PAN included:

 • Prof. Waldemar Świdziński, Director of IBW PAN
 • Dr. Piotr Szmytkiewicz, Deputy Director of IBW PAN
 • Prof. Rafał Ostrowski, Head of Dept. Coastal Engineering and Dynamics of IBW PAN
 • Prof. Grzegorz Różyński, Head of Polish – Taiwanese program for scientific exchange visits between the Polish Academy of Sciences and the Ministry of Science and Technology of Taiwan
 • Prof. Wojciech Sulisz, Head of Dept. Wave Mechanica and Structural Dynamics of IBW PAN

The visit was a consequence of the visit of the Taiwanese delegation from NTOU that took place in March 2023. The key aim was the celebration of 70th anniversary of establishment of NTOU and participation in 45th Conference on Ocean Engineering. It was held on 5th and 6th Oct. 2023 in Keelung city and hosted ca. 400 delegates including the guests from USA, Singapore, India, Norway and Poland. Prof. Świdziński was invited to deliver a keynote lecture on Poland’s challenges related to the planned construction of a network of offshore wind farms and the scientific support offered by IBW PAN in design of safe foundations during implementation of such large investments. The lecture (co-authored with Dr. Szmytkiewicz) was titled: Offshore wind farms – a big challenge for Polish green energy, lessons learnt so far). The visit of Prof. Różyński and Dr. Szmytkiewicz was held within the framework of the program of scientific exchange visits, determined by the call organized jointly by the Office of Foreign Exchange of the Polish Academy of Sciences and the Ministry of Science and Technology of Taiwan. The topic of the current exchange is research of seabed scours developing near foundations of wind turbine towers. In this context Prof. Różyński gave a presentation titled Hydrodynamic processes in remote foreshore of the non-tidal sea, jointly prepared with Prof. Ostrowski. Prof. W. Sulisz gave a presentation titled Analysis of the efficiency of 3D wave energy converter.

Pictures from the Conference are available at NTOU website through the following links:

https://mprp.ntou.edu.tw/p/406-1017-92225,r1479.php?Lang=en

The visit also included direct talks with the management of NTOU (Prof. Tai-Wen Hsu – President of NTOU, Prof. Chia-Cheng Tsai and Prof. Chia-Ling Wang) on 3rd and 4th Oct. 2023. Further collaboration between NTOU and IBW PAN was discussed, including both continuation of the scientific exchange program as well as close bilateral cooperation. Keeping in mind the so far results (both Institutions have been cooperating for 15 years now) it was emphasized that further collaboration still has high potential of substantial development. The so far achieved joint publications, which are the most tangible added values of past projects were highlighted in particular. More information regarding our visit to National Taiwan Ocean University can be found on the university webpage under following link:

https://mprp.ntou.edu.tw/p/406-1017-92248,r1479.php?Lang=en


Researchers from Department of Wave Mechanics and Structural Dynamics participated in 10th edition of international SCACR 2023 conference (Course/Conference on Applied Coastal Research), which was held on 4th – 6th September in Istanbul (Turkey). Dr. Barbara Stachurska delivered a speech entitled “Experimental research on behaviour of plastic debris of negative buoyancy in oscillating water flow”, Barbara Stachurska plan ogólny Barabara Stachurska zbliżenie while dr. hab. Maciej Paprota presented a talk on “Mechanically generated linear water waves propagating over topography”. Maciej Paprota plan ogólny Maciej Paprota zbliżenie


We are pleased to announce that starting from January 1, 2024, we, along with 12 partners from Germany, Denmark, Spain, Italy, Turkey, Belgium and Norway, will be undertaking a four-year project titled 'Integrated Designs for Future Floating Offshore Wind Farm Technology' (acronym: INF4INiTY). The project has secured funding under the HORIZON-CL5-2023-D3-01-05 program. It will be led by Prof. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska from IBW PAN.

The project will be implemented in accordance with Gender Equality Plan.


Z przyjemnością informujemy, że Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 29 maja 2023 r. nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport naszemu koledze dr hab. inż. Grzegorzowi Różyńskiemu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej i zawodowej!


We are pleased to announce that Andrzej Duda, the President of the Republic of Poland, by his order of 29 May 2023, has conferred on our colleague Dr Ryszard Staroszczyk the title of professor in the field of engineering and technology, in the discipline of civil engineering and transport.

We congratulate Prof. Staroszczyk on this achievement and wish him further successes in his scientific and professional work!


Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku