Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Messages from category "aktualności"

profesor Paweł Rowiński Z wielką przyjemnością informujemy, że Pan Profesor Paweł Rowiński, Dyrektor Instytutu Geofizyki PAN, członek rzeczywisty PAN, a jednocześnie Przewodniczący Rady Naukowej naszego instytutu został wybrany na Prezesa Europejskiej Federacji Akademii Nauk (ALLEA) na lata 2024-2027. All European Academies (ALLEA) to Europejska Federacja Akademii Nauk założona w 1994 roku. Należy do niej ponad 50 Akademii Nauk i Towarzystw Naukowych z ponad 40 krajów członkowskich Rady Europy. Sekretariat organizacji mieści się w siedzibie Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk i Humanistyki (BBAW) w Berlinie. ALLEA jest instytucją niezależną od interesów politycznych, religijnych, handlowych czy ideologicznych, finansowaną przez akademie członkowskie. Polskimi instytucjami naukowymi zrzeszonymi w ALLEA są Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności.

To dla środowiska IBW PAN niezwykły zaszczyt, że Przewodniczącym naszej Rady Naukowej jest osoba piastująca tak prestiżową funkcję.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy sukcesów na nowym stanowisku.


Z radością ponownie gościliśmy studentów z Hochschule Wismar (University of Applied Sciences, Technology, Business and Design). Podczas tygodniowej wizyty w IBW, nasi goście przeprowadzili liczne pomiary terenowe na przepławkach oraz uczestniczyli w eksperymentach laboratoryjnych, badając zjawisko rozpraszania zanieczyszczenia cieplnego w zbiorniku wodnym. Była to cenna wymiana wiedzy i doświadczeń oraz początek nowej współpracy.


Dnia 22 marca mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w konferencji "Woda dla pokoju: Dostępność i Zanieczyszczenia" 💧. Głównym celem tego wydarzenia było podniesienie świadomości na temat gospodarowania zasobami wodnymi na obszarze województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępności oraz czystości.

Udział w konferencji był nie tylko okazją do współdzielenia wiedzy, ale także do zaprezentowania badań naukowych. Na naszym stoisku zaprezentowaliśmy kilka modeli, w tym porównanie dwóch sposobów posadowienia wodnych turbin wiatrowych, fragment wybrzeża z innowacyjną konstrukcją wygaszającą fale oraz kilka gwizadobloków (ang. Tetrapod) stosowanych na liniach brzegowych w celu zapobiegania erozji.

Dodatkowo, Piotr Szmytkiewicz, wicedyrektor IBW PAN, wygłosił prezentację pt. "Subiektywny przegląd aktualnie prowadzonych badań naukowych wykonywanych na potrzeby największych inwestycji budownictwa morskiego". Podczas wystąpienia omówił sposób, w jaki pracownicy naszego instytutu wspierają największe projekty hydrotechniczne w Polsce.

stoisko

prezentacja

wykład


W dniach 5-6 marca 2024 roku Instytut Budownictwa Wodnego PAN miał zaszczyt uczestniczyć w drugiej edycji Targów Kariery Edu Offshore Wind. Celem wydarzenia było zaprezentowanie perspektyw rozwoju zawodowego w branży energetyki odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energii wiatrowej na morzu.

Nasi pracownicy przygotowali specjalny model, który prezentował dwa różne podejścia do umiejscowienia elektrowni wiatrowych. Pierwsze z nich to standardowe rozwiązanie stosowane na wodach płytkich, gdzie konstrukcja jest bezpośrednio osadzana w stałym podłożu. Drugie podejście przedstawia innowacyjny system TLP (tension leg platform), w którym turbina wiatrowa umieszczona jest na pływającej platformie, przytwierdzonej do dna za pomocą napiętych lin, ogranicza ruchy pionowe i limituje poziome.

Boks IBW PAN

Goście

Prezenterzy


Dnia 19 stycznia Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku uroczyście obchodził 70-lecie istnienia. Wśród gości, którzy uczcili naszą uroczystość swoją obecnością, byli wybitni naukowcy, przedstawiciele środowiska akademickiego i instytucji rządowych oraz partnerów biznesowych. Podczas uroczystości powitalnej nie mogło zabraknąć serdecznych słów dla wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Wśród nich znaleźli się m.in.: prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Prezes Oddziału Gdańskiego PAN oraz Anna Stelmaszyk – Świerczyńska, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, jak również Dyrektorzy Instytutu Oceanologii PAN i Instytutu Maszyn Przepływowych PAN – prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski i dr hab. Marcin Lackowski.

Przez lata działalności kadra naukowa Instytutu Budownictwa Wodnego PAN brała udział w wielu projektach międzynarodowych, realizowała wymagające zlecenia komercyjne oraz przede wszystkim rozwijała się naukowo. Ogółem przez te lata nadano w instytucie 112 stopni doktora, 34 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego a 17 osób – tytuł profesora nauk technicznych. Ponadto pięciu pracowników naukowych zostało członkami Polskiej Akademii Nauk (prof. Stanisław Hueckel, prof. Czesław Druet, prof. Kazimierz Thiel, prof. Piotr Wilde i prof. Stanisław Massel), co jest wyrazem uznania dla ich wkładu w rozwój nauki.

Z okazji 70-lecia Instytutu Budownictwa Wodnego PAN pragniemy podkreślić bogactwo osiągnięć, wyzwań i ewolucji, które stanowiły integralną część naszej drogi. Poprzez siedem dekad nasza instytucja koncentrowała się na rozwijaniu naukowych dziedzin takich jak hydraulika, hydrologia, technologie ochrony brzegów czy mechanika falowania, przyczyniając się do postępu w budownictwie hydrotechnicznym. Instytut odgrywał także kluczową rolę w realizacji wielu strategicznych projektów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Współpraca z partnerami z sektora publicznego i prywatnego zaowocowała udziałem w projektach takich jak m.in. Przekop Mierzei Wiślanej, Port LNG Świnoujście, czy planowana budowa pierwszej Polskiej Elektrowni Jądrowej. To tylko kilka przykładów inwestycji, w których wiedza i doświadczenie naszych pracowników odgrywały kluczową rolę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, którzy znaleźli czas, by świętować z nami 70-lecie IBW PAN. Chcielibyśmy także wyrazić uznanie dla instytucji oraz firm, z którymi mieliśmy zaszczyt współpracować przez te lata. Jednakże najgłębsze wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę naszych byłych i obecnych pracowników, których zaangażowanie i poświęcenie stanowią fundamenty funkcjonowania instytutu.

Serdecznie dziękujemy za listy gratulacyjne, które cytujemy poniżej:

 1. A. Stelmaszyk-Świerczyńska, UM w Gdynia
 2. D. Gawin, M. Lefik, Politechnika Łódzka
 3. D. Wieczorek, Minister Nauki
 4. G. Węgrzyn, Oddział PAN w Gdańsku
 5. G. Węgrzyn, Rada Doskonałości Naukowej
 6. H. Śniegocki, Polski Rejestr Statków S.A.
 7. J. Żukowska, Politechnika Gdańska
 8. K. Wilde, Politechnika Gdańska
 9. M. Guć, Wiceprezydent Miasta Gdyni
 10. M. Konarzewski, Prezes PAN
 11. M. Lackowski, Instytu Maszyn Przepływowych PAN
 12. P. Nowak, KGHM
 13. P. Rowiński, Instytut Geofizyki PAN
 14. P. Ładyżyński, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 15. T. Burczyński, Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN
 16. W. Jegliński, Państwowy Instytut Geologiczny
 17. W. Surosz, Uniwersytet Gdański

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości.


W dniu 16 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej IBW PAN. Rada Naukowa Instytutu sprawuje nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Rady Naukowej oraz zasady i tryb jej funkcjonowania określa Statut IBW PAN i Regulamin Rady Naukowej. Posiedzenia Rady Naukowej zwoływane są zwykle dwa razy do roku.

Program Rady Naukowej:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN, które odbyło się 12.04.2023 r.
 3. Informacja Dyrektora o działalności Instytutu.
 4. Dyskusja na temat przyszłości Instytutu i kierunków dalszego rozwoju.
 5. Informacja o powołaniu na stanowisko Profesora tytularnego dr. hab. inż. Grzegorza Różyńskiego i dr. hab. inż. Ryszarda Staroszczyka.
 6. Nagroda dla prof. G. Różyńskiego Forum Inteligentnego Rozwoju.
 7. Zatwierdzenie programu działalności statutowej na rok 2024 r.
 8. Korekta zadań z działalności statutowej za rok 2023 z powodu przejścia pracowników naukowych na stanowiska specjalisty (Jacek Mierczyński, Aneta Zdolska) oraz odejścia Jakuba Malickiego.
 9. Powołanie członka Komisji odbioru prac w ramach działalności statutowej w Temacie I w związku z rezygnacją z tej funkcji prof. K. Szmidta.
 10. Podjęcie uchwały odnośnie do podziału zysku za rok 2022.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


REST-COAST is glad to share that, organised and hosted by Grzegorz Rozynski of Institute of Hydraulic Engineering of the Polish Academy of Sciences (IBW PAN), this year’s project Annual Meeting is taking place between 18 and 21 September, 2023 in Gdansk, Poland.

This time around, along with the mandatory progress updates, we are going to host a dedicated Stakeholder forum. Gathering local, national and international stakeholders and other interested parties, this dedicated session will take place on 19 September.

This meeting holds a significant importance to the future development of REST-COAST as we come to discuss the current hands-on restoration actions within our pilot sites. The opinion, insights and expertise of the external stakeholders will be of a great value for shaping the actions ahead, as the project strives to fulfill its mission.

Amongst project progress discussions, challenges and future plans, the Annual Meeting will give an opportunity to the participants to visit the artificial island of Vistula Lagoon during a day field trip to the Polish pilot site.

While the sessions on 20 and 21 September are dedicated to REST-COAST partners only, the field trip and stakeholder forum on 18 and 19 September are open for participation to anyone with relevant background and interest.

More information on:

https://rest-coast.eu/news/paving-way-towards-sustainable-river-sea-coastal-restoration-rest-coast-annual-meeting.


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 07-09-2023 projekt EU H2020 REST-COAST (Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivity), którego kierownikiem w IBW PAN jest prof. dr hab. inż. Grzegorz Różyński, otrzymał nagrodę Forum Inteligentnego Rozwoju w edycji 2023 w kategorii Projekt Przyszłości.

Forum Inteligentnego Rozwoju to 2-dniowy kongres projektów przyszłości dla inteligentnego rozwoju, przygotowany przez specjalistów ds. promocji badań, innowacji i inwestycji dla inspirujących innowatorów oraz inwestorów reprezentujących inteligentne specjalizacje. Organizowane od 2016 roku, stanowi ono przestrzeń do interakcji najważniejszych decydentów inteligentnego rozwoju: biznesu, nauki, samorządu i administracji państwowej. W edycji bieżącej, które odbyło się w dniach 19-20.10.2023 33% uczestników Forum stanowił biznes, 30% nauka, 20% organy samorządowe, 10% administracja państwowa oraz 7% media. Partnerem głównym Forum jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a głównym partnerem medialnym jest magazyn Forbes. Forum przyznaje nagrody w trzech kategoriach:

 1. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju (nagroda za innowacyjną działalność),
 2. Naukowiec Przyszłości (Nagroda dla ludzi tworzących lepszą przyszłość),
 3. Marka Przyszłości (nagroda dla kreatorów marek przyszłości).

Projekt REST-COAST uzyskał nagrodę w pierwszej kategorii, jako projekt przyszłości „za dotychczasowe wyniki przedsięwzięć mogące skutkować pozytywnym wpływem na rozwój społeczno-gospodarczy, a także otwarte podejście do promocji i komunikacji ze społeczeństwem, w celu przedstawienia wagi korzyści wynikających z realizowanego rozwiązania”. cerytyfikat nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii Projekt Przyszłości


Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku