Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

17.01.2007 - “Głos w sprawie strategii pracy naukowej”

Prof. A. Sawicki z Zakład Geomechaniki wygłosi wykład pt. “Głos w sprawie strategii pracy naukowej”. W drugiej części doc. Marek Kulczykowski poda informację pt. “Informacja o konkursie IDEAS w ramach 7PR”. Na specjalne życzenie dla zainteresowanych projekcja filmu Wiktora Niedzickiego “Niezwykłe ciecze – woda” zrealizowanego m.in. w IBW PAN w Gdańsku a wyemitowanego 9 stycznia 2007 w TVP1

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku