Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Messages from category "seminaria"

Ze względu na wstrzymanie ruchu lotniczego (wybuch wulkanu) i “utknięcie” Wykładowcy na lotnisku w Lizbonie seminarium przeniesione na 26 kwietnia 2010 roku.Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku