Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Messages from category "seminaria"

Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli: z uwagi na nagły wyjazd referat przełożony na następny termin.Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku