Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

24.11.2006 - “Własności różnych modeli falowania w strefie brzegowej”

Dr Włodzimierz Chybicki z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi wykład pt. “Własności różnych modeli falowania w strefie brzegowej”.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku