Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wiadomości z kategorii "seminaria"
Dr hab. inż. Leszek M. Kaczmarek, profesor IBW PAN oraz dr Jarosław Biegowski z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłoszą II część referatu pt. "Transport osadów piaszczystych (o niejednorodnej granulometrii) dla fal skośnych i asymetrycznych: modelowanie w porównaniu z eksperymentami w kanałach falowych i tunelach oscylacyjnych."


Dr hab. inż. Leszek M. Kaczmarek, profesor IBW PAN oraz dr Jarosław Biegowski z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłoszą I część referatu pt. "Transport osadów piaszczystych (o niejednorodnej granulometrii) dla fal skośnych i asymetrycznych: modelowanie w porównaniu z eksperymentami w kanałach falowych i tunelach oscylacyjnych."Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku