Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wiadomości z kategorii "seminaria"

Dr Aleksander Babakow z Instytutu Oceanologii Rosyjskiej Akademii Nauk, Oddział Atlantycki w Kaliningradziewygłosi gościnny referat pt. “Charakterystyka prądów przydennych w strefie konstrukcji hydrotechnicznych przy wejściu do portu w Baltijsku na podstawie wyników pomiarów terenowych”.Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku