Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

19.12.2011 - "Analiza zmian brzegowych odmorskiej strony Półwyspu Helskiego na podstawie zdjęć lotniczych z lat 1947-1991 "

Mgr Barbara Stachurska z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi referat pt. "Analiza zmian brzegowych odmorskiej strony Półwyspu Helskiego na podstawie zdjęć lotniczych z lat 1947-1991"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku