Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

12.12.2011 - "Ostrogi - stosować/remontować - tak czy nie? Wątpliwości, doświadczenia".

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pruszak z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt. "Ostrogi - stosować/remontować - tak czy nie? Wątpliwości, doświadczenia".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku