Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

23.05.2011 - Seminarium odwołane z uwagi spotkanie naukowe w ramach projektu TEZEUS

Seminarium odwołane z uwagi na organizację przez instytut spotkania naukowego w ramach projektu TEZEUS.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku