Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Marek Kulczykowski

Imię i nazwisko: Marek Kulczykowski
pokój: A13, C02
tel.: (+48)585222913, 2983
e-mail: c20a3153eb8ba5b225c14597de104829a7afc1
ORCID: 0000-0001-9932-8513

Książki

cover Leśniewska D., Kulczykowski M.
Grunt zbrojony jako materiał kompozytowy: Podstawy projektowania konstrukcji
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 838570843X
rok wydania: 2001
język: pl

Streszczenie:


cover Kulczykowski M.
Nośność graniczna i strefa zniszczenia konstrukcji z gruntu zbrojonego. Wpływ rozkładu zbrojenia
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708464
rok wydania: 2002
język: pl

Streszczenie:


Artykuły

 1. A. Sawicki, M. Kulczykowski: Engineering mechanics of elasto-plastic composites. Mechanics of Materials, 2/1983, 1983, str. 217-231
 2. M. Kulczykowski, A. Sawicki: Bearing capacity of footing on reinforced earth. Archiwum Hydrotechniki, XXXI, 3, 1984, str. 275-281
 3. D. Leśniewska, M. Kulczykowski, A. Sawicki: Badania doświadczalne mechanizmów zniszczenia skarpy z gruntu zbrojonego. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej, Nr 52, Konferencje Nr 24, 1987, str. 207-211
 4. Sawicki A., Kulczykowski M.: Analiza sprężysta konstrukcji z gruntu zbrojonego. Archiwum Hydrotechniki, XXXIII, 3, 1987, str. 299-311
 5. A. Sawicki, D. Leśniewska, M. Kulczykowski: Measured and predicted stresses and bearing capacity of a full scale slope reinforced with nails. Soils and Foundations, 28, 4, 1988, str. 47-56
 6. A. Sawicki, M. Kulczykowski, T. Biernacki: Analiza pracy krat w elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec. Archiwum Hydrotechniki, XXXV, 1-2, 1988, str. 79-99
 7. Marek Kulczykowski: Analiza nośności granicznej podłoża z gruntu zbrojonego obciążonego fundamentem. Archiwum Hydrotechniki, XXXVI, 1-2, 1990, str. 121-164
 8. Kulczykowski M.: Design method of the soil nailing retaining structures. Archive of Hydrotechnics, XXXVIII, 3-4, 1992, str. 141-150
 9. A. Sawicki, M. Kulczykowski: Pre-failure behaviour of reinforced soil. Geotextiles and Geomembranes, 13, 1994, str. 213-230
 10. Sawicki A., Kulczykowski M., Bogdanowicz U., Kazimierowicz-Frankowska K.: Geosyntetyki w inżynierii lądowej i wodnej. Inżynieria i Budownictwo, nr 11, 1996, str. 617-620
 11. Sawicki A., Kulczykowski M., Leśniewska D.: Grunt zbrojony w budowie autostrad. Inżynieria i Budownictwo, nr 9, 1996, str. 531-534
 12. Sawicki A., Kulczykowski M., Robakiewicz W., Mierczyński J., Hauptmann J.: Nowy rodzaj umocnienia dna portowego. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 18, nr 3, 1997, str. 184-186
 13. Sawicki A., Kulczykowski M., Robakiewicz W., Mierczyński J., Hauptmann J.: New type of bottom protection in harbors - Design method. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol. 124, No. 4, 1998, str. 208-211
 14. Kulczykowski M.: Badania modelowe współpracy pionowej ściany oporowej z gruntu zbrojonego z podłożem gruntowym. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 4, 2002, str. 197-201
 15. Kulczykowski M., Bogdanowicz U.: Wpływ rozstawu warstw zbrojenia na sposób zniszczenia ściany oporowej z gruntu zbrojonego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo z. 97, Nr 1573, 2003, str. 223-230
 16. Kulczykowski M.: Poszukiwanie optymalnego rozkładu zbrojenia w ścianie oporowej z gruntu zbrojonego. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia, nr 18, 2004, str. -
 17. Kulczykowski M.: Likwidacja skutków awarii geotechnicznej przy zastosowaniu gwoździowania. Inżynieria i Budownictwo, R. 62, Nr 6, 2006, str. 308-310
 18. Kulczykowski M.: Wpływ podłoża na nośność mocno zbrojonej ściany oporowej z gruntu zbrojonego. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo, Z. 28, 2006, str. 173-186
 19. Kulczykowski M.: Nośność ściany oporowej z gruntu zbrojonego w przypadku strefy zniszczenia obejmującej podłoże - badania doświadczalne. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 28, Nr 2, 2007, str. 99-103
 20. Sawicki A., Chybicki W., Kulczykowski M.: Influence of vertical ground motion on seismic-induced displacements of gravity structures. Computers and Geotechnics, Vol. 34, No. 6, 2007, str. 485-497
 21. Sawicki A., Kulczykowski M.: Doświadczalne studium współpracy gwoździa z gruntem. Czasopismo Techniczne, zeszyt 14, 4-Ś, 2009, str. 107-119
 22. Sawicki A., Kulczykowski M.: Discussion on ``Analysis of extensible reinforcement subject to oblique pull'' by J.T. Shahu and S. Hayashi. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 136, No. 9, 2010, str. 1305-
 23. Kulczykowski M.: Wpływ sztywności zbrojenia na nośność i deformację ściany oporowej z gruntu zbrojonego. Badania doświadczalne. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 4, 2012, str. 496-500
 24. Zabuski L., Świdziński W., Kulczykowski M.: Identyfikacja i monitorowanie procesów osuwiskowych w dolinie Brdy w Koronowie koło Bydgoszczy. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 6, 2012, str. 691-700
 25. Sawicki A., Kulczykowski M.: In situ pullout resistance of dynamically driven nails. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 138, No. 8, 2012, str. 1042-1044
 26. Sawicki A., Kulczykowski M., Jankowski R.: Estimation of stresses in a dry sand layer tested on shaking table. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 59, No. 3-4, 2012, str. 101-112
 27. Sawicki A., Kulczykowski M., Świdziński W., Jankowski R.: Modelowanie dynamiki warstwy gruntu na stole sejsmicznym. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 6, 2013, str. 527-534
 28. Sawicki A., Kulczykowski M.: Discussion on ''Effect of reinforcement on liquefaction resistance of Solani sand'' by B. K. Maheshwari et al. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 139, No. 9, 2013, str. 1633-1634
 29. Zabuski L., Mrozek T., Świdziński W., Kulczykowski M., Laskowicz I.: Kompleksowe badanie osuwisk w dolinie Brdy w Koronowie k. Bydgoszczy. Przegląd Geologiczny, Tom 62, Nr 9, 2014, str. 472-480
 30. Sawicki A., Kulczykowski M.: The shaking frequency effect in the dynamics of sandy layer. Journal of Earthquake Engineering, Vol. 18, No. 8, 2014, str. 1266-1280
 31. Kulczykowski M.: Deformacja ściany oporowej z gruntu zbrojonego - teoria i eksperyment. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 5, 2015, str. 767-771
 32. Sawicki A., Kulczykowski M.: Discussion of ''Load-carrying capacity and required reinforcement strength of closely spaced soil-geosynthetic composites'' by J.T.H. Wu & T.Q. Pham. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 141, No. 3, 2015, str. 070140351-070140352
 33. Zabuski L., Świdziński W., Kulczykowski M., Mrozek B., Laskowicz I.: Monitoring of landslides in the Brda river valley in Koronowo (Polish Lowlands). Environmental Earth Sciences, Vol. 73, No. 12, 2015, str. 8609-8619 , DOI: 10.1007/s12665-015-4025-3
 34. Mrozek T., Laskowicz I., Zabuski L., Kulczykowski M., Świdziński W.: Landslide susceptibility and risk assessment in non-mountainous region : a case study of Koronowo, northern Poland. Geological Quarterly, Vol. 60, No. 3, 2016, str. 758-769
 35. Sawicki A., Wachowski Ł., Kulczykowski M.: The pull-out capacity of suction caissons in model investigations. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No.2-3, 2016, str. 157-172 , DOI: 10.1515/heem-2016-0010
 36. Kulczykowski M., Grzelka B.: Badania doświadczalne czasu rozproszenia podciśnienia w kesonie ssącym obciążonym siłą wyciągającą o stałej wartości. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 40, Nr 2, 2019, str. 90-97
 37. Zabuski L., Kulczykowski M., Świdziński W.: Identification of the Causes of a Landslide in Koronowo (Polish Lowlands). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 66, No. 1-2, 2019, str. 47-56 , DOI: 10.1515/heem-2019-0004
 38. Kulczykowski M.: Experimental Investigation of Skirted Foundation in SandSubjected to Rapid Uplift. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 67, No. 1-4, 2020, str. 17-34 , DOI: 10.1515/heem-2020-0002
 39. Zabuski L., Kulczykowski M.: Współczesne procesy osuwiskowe na klifie w Jastrzębiej Górze. Przegląd Geologiczny, Vol. 68, Nr 9, 2020, str. 682-666 , DOI: 10.7306/2020.26
 40. Kazimierowicz-Frankowska K., Kulczykowski M.: Deformation of model reinforced soil structures: Comparison of theoretical and experimental results. Geotextiles and Geomembranes, Vol. 49, No. 5, 2021, str. 1176-1191 , DOI: 10.1016/j.geotexmem.2021.03.011

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. A. Sawicki, D. Leśniewska, M. Kulczykowski: Mechanics of reinforced earth structures. W: Proc. 1st Conference on Mechanics, vol. 6 (Geomechanics). Red. J. Nemec, R. Skrucany, Czechoslovak Academy of Sciences 1987, str. 170-173 , 1st Conference on Mechanics, ,
 2. A. Sawicki, M. Kulczykowski, T. Biernacki: About reasons influencing damage of the Żarnowiec Power Plant trashracks. W: XXI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Parte I-Temi. Maggioli Editore 1988, str. 703-713 , XXI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, ,
 3. A. Sawicki, M. Kulczykowski: Prosty sprężysto-plastyczny model gruntu zbrojonego i jego zastosowanie do analizy nośności i rozwoju stref uplastycznienia. W: Księga IX Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. 1990, str. 135-140 , IX Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 1990, Kraków
 4. Kulczykowski M.: Zastosowanie gruntu zbrojonego do zabezpieczania i odbudowy osuwisk klifowych na przykładzie klifu w Jastrzębiej Górze. W: Budownictwo morskie a środowisko. Materiały sympozjum. Red. Z. Pruszak, P. Wilde, Wydawnictwo IBW PAN 1994, str. 39-46 , Krajowe Sympozjum: Budownictwo morskie a środowisko, 15-16 września 1994, Gdańsk
 5. Sawicki A., Kulczykowski M.: Nośność graniczna dwuwarstwowej zbrojonej konstrukcji ziemnej. W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Red. Dyduch K., Politechnika Krakowska 1995, Tom 8. Geotechnika, str. 117-124 , XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 1995, Kraków, Krynica
 6. Sawicki A., Kulczykowski M.: Projektowanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego geotekstyliami. W: Szkoła Metod Projektowania Obiektów Inżynierskich z Zastosowaniem Geotekstyliów. Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów 1995, str. 72-90 , Szkoła Metod Projektowania Obiektów Inżynierskich z Zastosowaniem Geotekstyliów, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, 13-15 grudnia 1995, Ustroń
 7. Sawicki A., Kulczykowski M.: Oszacowanie optymalnego rozkładu zbrojenia w gruncie zbrojonym. W: Problemy Naukowo Badawcze Budownictwa. Politechnika Krakowska 1996, Tom 6. Geotechnika, str. 125-132 , XLII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 1996, Krynica
 8. Kulczykowski M.: Metoda gwoździowania w warunkach awarii konstrukcji oporowych. W: Awarie Budowlane, Referaty T. 2. Politechnika Szczecińska 1996, str. 475-482 , Awarie Budowlane, Konferencja Naukowo-Techniczna, 22-25 maja 1996, Szczecin, Międzyzdroje
 9. Sawicki A., Kulczykowski M., Robakiewicz W., Mierczyński J., Hauptmann J.: A new type of bottom protection in harbours - design method. W: Proceedings of the IV International Seminar on Renovation and Improvements to Existing Quay Structures. Technical University of Gdańsk 1997, Vol. 1, str. 195-203 , IV International Seminar on Renovation and Improvements to Existing Quay Structures, 26-28 maja 1997, Gdańsk/Poland
 10. Kulczykowski M.: Ścianki dźwiękochłonne z gruntu zbrojonego. W: Geotechnika w Budownictwie i Transporcie, XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Vol. 1. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 1997, str. 125-130 , XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 25-27 czerwca 1997, Gdańsk
 11. Bogdanowicz U., Kulczykowski M.: Rozpoznanie stanu naprężenia w zbrojeniu ściany oporowej z gruntu zbrojonego. W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Tom VIII Geotechnika. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1997, str. 13-20 , XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 1997, Krynica Górska
 12. Kulczykowski M.: Wpływ rozmieszczenia zbrojenia na mechanizm zniszczenia i nośność graniczną ściany oporowej z gruntu zbrojonego, badania doświadczalne. W: I Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca budowli z podłożem gruntowym. Sekcja Geotechniki Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 1998, str. 455-464 , I Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca budowli z podłożem gruntowym, 1998, Białystok, Wigry
 13. Kulczykowski M.: Wpływ zbrojenia na wymiary strefy zniszczenia ściany oporowej z gruntu zbrojonego. W: Problemy geotechniczne obszarów przymorskich, XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Biuro Informacji Gospodarczej Sp. z oo. 2000, I a, str. 357-366 , XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 18-20 maja 2000, Szczecin, Międzyzdroje
 14. Sawicki A., Kulczykowski M.: Influence of reinforcement`s inclination on bearing capacity of RS retaining walls. W: Geotechnika w budownictwie i inżynierii środowiska, Materiały Jubileuszowej Sesji Naukowej poświęconej 47 leciu pracy naukowej i 70 leciu urodzin Prof. E. Dembickiego. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej 2000, str. 103-111 , Jubileuszowa Sesja Naukowa poświęcona 47 leciu pracy naukowej i 70 leciu urodzin Prof. E. Dembickiego, ,
 15. Kulczykowski M.: Influence of reinforcement`s inclination on bearing capacity of RS wall. W: Earth reinforcement, Proceedings of the International Symposium on Earth Reinforcement. A.A. Balkema 2001, str. - , International Symposium on Earth Reinforcement, 2001, Kyushu
 16. Kulczykowski M.: Analysis of non-uniform reinforcement distribution in reinforced soil wall. W: Proceedings of the Seventh International Conference on Geosynthetics. 2002, str. - , The Seventh International Conference on Geosynthetics, 22-27 September 2002, Nice, France
 17. Kulczykowski M., Leśniewska D.: Analiza mechanizmów zniszczenia ściany oporowej z gruntu zbrojonego z uwzględnieniem podłoża konstrukcji. W: II Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym. Politechnika Białostocka 2004, T. 2, str. 127-137 , II Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym, 17-18 czerwca 2004, Białystok, Białowieża
 18. Kulczykowski M.: Reinforcement stiffness effect on the behaviour of retaining wall - experimental tests.. W: Proceedings of the Eight International Conference on Geosynthetics. JC IGS 2006, str. 1421-1425 , 8th International Conference on Geosynthetics, 18-22 September 2006, Yokohama
 19. Sawicki A., Świdziński W., Kulczykowski M.: Shaking table dynamics of a dry sand layer. W: Second International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering [Proceedings]. Red. Maugeri M., Soccodato C., Pàtron Editore 2012, str. 661-668 , Second International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering, 28-30 May 2012, Taormina (Italy)
 20. Zabuski L., Świdziński W., Kulczykowski M.: Osuwisko w nasypie przy przyczółku mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie k. Bydgoszczy. W: Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Awarie Budowlane''. Red. Flaga K., 2013, str. 451-458 , Awarie Budowlane, 21-24 maja 2013, Międzyzdroje
 21. Kulczykowski M., Przewłócki J., Konarzewska B.: Application of soil nailing technique for protection and preservation historical buildings. Red. Drusa M., IOP Publishing 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 245, str. 1-9 , World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2017, 12-16 June 2017, Prague , DOI: 10.1088/1757-899X/245/2/022055

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku