Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Marek Kulczykowski

Imię i nazwisko: Marek Kulczykowski, dr hab. inż.

Stanowisko: prof. IBW PAN

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
pokój: A13, C02
tel.: (+48)585222913, 2983
e-mail: c20a3153eb8ba5b225c14597de104829a7afc1

Książki

cover
Nośność graniczna i strefa zniszczenia konstrukcji z gruntu zbrojonego. Wpływ rozkładu zbrojenia
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708464
rok wydania: 2002
język: pl

Streszczenie:


cover ,
Grunt zbrojony jako materiał kompozytowy: Podstawy projektowania konstrukcji
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 838570843X
rok wydania: 2001
język: pl

Streszczenie:


Artykuły

 1. Mrozek T., Laskowicz I., Zabuski L., Kulczykowski M., Świdziński W.: Landslide susceptibility and risk assessment in non-mountainous region : a case study of Koronowo, northern Poland. Geological Quarterly, Vol. 60, No. 3, 2016, str. 758-769
 2. Sawicki A., Wachowski Ł., Kulczykowski M.: The pull-out capacity of suction caissons in model investigations. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No.2-3, 2016, str. 157-172 , DOI: 10.1515/heem-2016-0010 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem63str157.pdf
 3. Sawicki A., Kulczykowski M.: Discussion of ''Load-carrying capacity and required reinforcement strength of closely spaced soil-geosynthetic composites'' by J.T.H. Wu & T.Q. Pham. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 141, No. 3, 2015, str. 070140351-070140352
 4. Kulczykowski M.: Deformacja ściany oporowej z gruntu zbrojonego - teoria i eksperyment. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 5, 2015, str. 767-771
 5. Zabuski L., Świdziński W., Kulczykowski M., Mrozek B., Laskowicz I.: Monitoring of landslides in the Brda river valley in Koronowo (Polish Lowlands). Environmental Earth Sciences, Vol. 73, No. 12, 2015, str. 8609-8619 , DOI: 10.1007/s12665-015-4025-3
 6. Zabuski L., Mrozek T., Świdziński W., Kulczykowski M., Laskowicz I.: Kompleksowe badanie osuwisk w dolinie Brdy w Koronowie k. Bydgoszczy. Przegląd Geologiczny, Tom 62, Nr 9, 2014, str. 472-480
 7. Sawicki A., Kulczykowski M.: The shaking frequency effect in the dynamics of sandy layer. Journal of Earthquake Engineering, Vol. 18, No. 8, 2014, str. 1266-1280
 8. Sawicki A., Kulczykowski M., Świdziński W., Jankowski R.: Modelowanie dynamiki warstwy gruntu na stole sejsmicznym. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 6, 2013, str. 527-534
 9. Sawicki A., Kulczykowski M.: Discussion on ''Effect of reinforcement on liquefaction resistance of Solani sand'' by B. K. Maheshwari et al. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 139, No. 9, 2013, str. 1633-1634
 10. Sawicki A., Kulczykowski M.: In situ pullout resistance of dynamically driven nails. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 138, No. 8, 2012, str. 1042-1044
 11. Kulczykowski M.: Wpływ sztywności zbrojenia na nośność i deformację ściany oporowej z gruntu zbrojonego. Badania doświadczalne. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 4, 2012, str. 496-500
 12. Zabuski L., Świdziński W., Kulczykowski M.: Identyfikacja i monitorowanie procesów osuwiskowych w dolinie Brdy w Koronowie koło Bydgoszczy. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 6, 2012, str. 691-700
 13. Sawicki A., Kulczykowski M., Jankowski R.: Estimation of stresses in a dry sand layer tested on shaking table. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 59, No. 3-4, 2012, str. 101-112 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem59str101.pdf
 14. Sawicki A., Kulczykowski M.: Discussion on ``Analysis of extensible reinforcement subject to oblique pull'' by J.T. Shahu and S. Hayashi. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 136, No. 9, 2010, str. 1305-
 15. Sawicki A., Kulczykowski M.: Doświadczalne studium współpracy gwoździa z gruntem. Czasopismo Techniczne, zeszyt 14, 4-Ś, 2009, str. 107-119
 16. Sawicki A., Chybicki W., Kulczykowski M.: Influence of vertical ground motion on seismic-induced displacements of gravity structures. Computers and Geotechnics, Vol. 34, No. 6, 2007, str. 485-497
 17. Kulczykowski M.: Nośność ściany oporowej z gruntu zbrojonego w przypadku strefy zniszczenia obejmującej podłoże - badania doświadczalne. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 28, Nr 2, 2007, str. 99-103
 18. Kulczykowski M.: Likwidacja skutków awarii geotechnicznej przy zastosowaniu gwoździowania. Inżynieria i Budownictwo, R. 62, Nr 6, 2006, str. 308-310
 19. Kulczykowski M.: Wpływ podłoża na nośność mocno zbrojonej ściany oporowej z gruntu zbrojonego. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo, Z. 28, 2006, str. 173-186
 20. Kulczykowski M.: Poszukiwanie optymalnego rozkładu zbrojenia w ścianie oporowej z gruntu zbrojonego. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia, nr 18, 2004, str. -
 21. Kulczykowski M., Bogdanowicz U.: Wpływ rozstawu warstw zbrojenia na sposób zniszczenia ściany oporowej z gruntu zbrojonego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo z. 97, Nr 1573, 2003, str. 223-230
 22. Kulczykowski M.: Badania modelowe współpracy pionowej ściany oporowej z gruntu zbrojonego z podłożem gruntowym. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 4, 2002, str. 197-201
 23. Sawicki A., Kulczykowski M., Robakiewicz W., Mierczyński J., Hauptmann J.: New type of bottom protection in harbors - Design method. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 124, No. 4, 1998, str. 208-211
 24. Sawicki A., Kulczykowski M., Robakiewicz W., Mierczyński J., Hauptmann J.: Nowy rodzaj umocnienia dna portowego. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 18, nr 3, 1997, str. 184-186
 25. Sawicki A., Kulczykowski M., Leśniewska D.: Grunt zbrojony w budowie autostrad. Inżynieria i Budownictwo, nr 9, 1996, str. 531-534
 26. Sawicki A., Kulczykowski M., Bogdanowicz U., Kazimierowicz-Frankowska K.: Geosyntetyki w inżynierii lądowej i wodnej. Inżynieria i Budownictwo, nr 11, 1996, str. 617-620
 27. A. Sawicki, M. Kulczykowski: Pre-failure behaviour of reinforced soil. Geotextiles and Geomembranes, 13, 1994, str. 213-230
 28. Kulczykowski M.: Design method of the soil nailing retaining structures. Archive of Hydrotechnics, XXXVIII, 3-4, 1992, str. 141-150 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem38no34str141.pdf
 29. Marek Kulczykowski: Analiza nośności granicznej podłoża z gruntu zbrojonego obciążonego fundamentem. Archiwum Hydrotechniki, XXXVI, 1-2, 1990, str. 121-164 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem36str121.pdf
 30. A. Sawicki, M. Kulczykowski, T. Biernacki: Analiza pracy krat w elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec. Archiwum Hydrotechniki, XXXV, 1-2, 1988, str. 79-99
 31. A. Sawicki, D. Leśniewska, M. Kulczykowski: Measured and predicted stresses and bearing capacity of a full scale slope reinforced with nails. Soils and Foundations, 28, 4, 1988, str. 47-56
 32. Sawicki A., Kulczykowski M.: Analiza sprężysta konstrukcji z gruntu zbrojonego. Archiwum Hydrotechniki, XXXIII, 3, 1987, str. 299-311
 33. D. Leśniewska, M. Kulczykowski, A. Sawicki: Badania doświadczalne mechanizmów zniszczenia skarpy z gruntu zbrojonego. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej, Nr 52, Konferencje Nr 24, 1987, str. 207-211
 34. M. Kulczykowski, A. Sawicki: Bearing capacity of footing on reinforced earth. Archiwum Hydrotechniki, XXXI, 3, 1984, str. 275-281
 35. A. Sawicki, M. Kulczykowski: Engineering mechanics of elasto-plastic composites. Mechanics of Materials, 2/1983, 1983, str. 217-231

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

 1. Kulczykowski M.: Zastosowanie metody charakterystyk do analizy konstrukcji z gruntu nierównomiernie zbrojonego. W: Zastosowania mechaniki w budownictwie lądowym i wodnym. Księga Jubileuszowa poświęcona 70-leciu urodzin Profesora Piotra Wilde. Red. Szmidt J. K., Gdańsk, 2001, Zastosowania mechaniki w budownictwie lądowym i wodnym. Księga Jubileuszowa poświęcona 70-leciu urodzin Profesora Piotra Wilde. str. 133-146
 2. Kulczykowski M., Zabuski L., Mrozek T., Laskowicz I., Świdziński W.: Stabilization of the landslide in the Brda River scarp at the abutment of the historical bridge of the narrow-gauge railway (Koronowo, Poland). W: Engineering Geology for Society and Territory - Volume 8. 2015, Vol. 8, Engineering Geology for Society and Territory - Volume 8. str. 381-385

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. Kulczykowski M., Przewłócki J., Konarzewska B.: Application of soil nailing technique for protection and preservation historical buildings. Red. Drusa M., 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 245, str. 1-9 , World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2017, 12-16 June 2017, Prague , DOI: 10.1088/1757-899X/245/2/022055
 2. Zabuski L., Świdziński W., Kulczykowski M.: Osuwisko w nasypie przy przyczółku mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie k. Bydgoszczy. W: Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Awarie Budowlane''. Red. Flaga K., 2013, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Awarie Budowlane''. str. 451-458 , Awarie Budowlane, 21-24 maja 2013, Międzyzdroje
 3. Sawicki A., Świdziński W., Kulczykowski M.: Shaking table dynamics of a dry sand layer. W: Second International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering [Proceedings]. Red. Maugeri M., Soccodato C., Bologna, 2012, Second International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering [Proceedings]. str. 661-668 , Second International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering, 28-30 May 2012, Taormina (Italy)
 4. Kulczykowski M.: Reinforcement stiffness effect on the behaviour of retaining wall - experimental tests.. W: Proceedings of the Eight International Conference on Geosynthetics. Yokohama, 2006, Proceedings of the Eight International Conference on Geosynthetics. str. 1421-1425 , 8th International Conference on Geosynthetics, 18-22 September 2006, Yokohama
 5. Kulczykowski M., Leśniewska D.: Analiza mechanizmów zniszczenia ściany oporowej z gruntu zbrojonego z uwzględnieniem podłoża konstrukcji. W: II Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym. Białystok, Białowieża, 2004, T. 2, II Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym. str. 127-137 , II Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym, 17-18 czerwca 2004, Białystok, Białowieża
 6. Kulczykowski M.: Analysis of non-uniform reinforcement distribution in reinforced soil wall. W: Proceedings of the Seventh International Conference on Geosynthetics. 2002, Proceedings of the Seventh International Conference on Geosynthetics. str. - , The Seventh International Conference on Geosynthetics, 22-27 September 2002, Nice, France
 7. Kulczykowski M.: Influence of reinforcement`s inclination on bearing capacity of RS wall. W: Earth reinforcement, Proceedings of the International Symposium on Earth Reinforcement. Rotterdam, 2001, Earth reinforcement, Proceedings of the International Symposium on Earth Reinforcement. str. - , International Symposium on Earth Reinforcement, 2001, Kyushu
 8. Kulczykowski M.: Wpływ zbrojenia na wymiary strefy zniszczenia ściany oporowej z gruntu zbrojonego. W: Problemy geotechniczne obszarów przymorskich, XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Szczecin, 2000, I a, Problemy geotechniczne obszarów przymorskich, XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. str. 357-366 , XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 18-20 maja 2000, Szczecin, Międzyzdroje
 9. Sawicki A., Kulczykowski M.: Influence of reinforcement`s inclination on bearing capacity of RS retaining walls. W: Geotechnika w budownictwie i inżynierii środowiska, Materiały Jubileuszowej Sesji Naukowej poświęconej 47 leciu pracy naukowej i 70 leciu urodzin Prof. E. Dembickiego. Gdańsk, 2000, Geotechnika w budownictwie i inżynierii środowiska, Materiały Jubileuszowej Sesji Naukowej poświęconej 47 leciu pracy naukowej i 70 leciu urodzin Prof. E. Dembickiego. str. 103-111 , Jubileuszowa Sesja Naukowa poświęcona 47 leciu pracy naukowej i 70 leciu urodzin Prof. E. Dembickiego
 10. Kulczykowski M.: Wpływ rozmieszczenia zbrojenia na mechanizm zniszczenia i nośność graniczną ściany oporowej z gruntu zbrojonego, badania doświadczalne. W: I Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca budowli z podłożem gruntowym. Białystok, 1998, I Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca budowli z podłożem gruntowym. str. 455-464 , I Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca budowli z podłożem gruntowym, 1998, Białystok, Wigry
 11. Kulczykowski M.: Ścianki dźwiękochłonne z gruntu zbrojonego. W: Geotechnika w Budownictwie i Transporcie, XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Vol. 1. Gdańsk, 1997, Geotechnika w Budownictwie i Transporcie, XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Vol. 1. str. 125-130 , XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 25-27 czerwca 1997, Gdańsk
 12. Bogdanowicz U., Kulczykowski M.: Rozpoznanie stanu naprężenia w zbrojeniu ściany oporowej z gruntu zbrojonego. W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Tom VIII Geotechnika. Poznań, Krynica, 1997, Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Tom VIII Geotechnika. str. 13-20 , XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 1997, Krynica Górska
 13. Sawicki A., Kulczykowski M., Robakiewicz W., Mierczyński J., Hauptmann J.: A new type of bottom protection in harbours - design method. W: Proceedings of the IV International Seminar on Renovation and Improvements to Existing Quay Structures. Gdańsk, 1997, Vol. 1, Proceedings of the IV International Seminar on Renovation and Improvements to Existing Quay Structures. str. 195-203 , IV International Seminar on Renovation and Improvements to Existing Quay Structures, 26-28 maja 1997, Gdańsk/Poland
 14. Sawicki A., Kulczykowski M.: Oszacowanie optymalnego rozkładu zbrojenia w gruncie zbrojonym. W: Problemy Naukowo Badawcze Budownictwa. Kraków, Krynica, 1996, Tom 6. Geotechnika, Problemy Naukowo Badawcze Budownictwa. str. 125-132 , XLII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 1996, Krynica
 15. Kulczykowski M.: Metoda gwoździowania w warunkach awarii konstrukcji oporowych. W: Awarie Budowlane, Referaty T. 2. Szczecin, 1996, Awarie Budowlane, Referaty T. 2. str. 475-482 , Awarie Budowlane, Konferencja Naukowo-Techniczna, 22-25 maja 1996, Szczecin, Międzyzdroje
 16. Sawicki A., Kulczykowski M.: Nośność graniczna dwuwarstwowej zbrojonej konstrukcji ziemnej. W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Red. Dyduch K., Kraków, 1995, Tom 8. Geotechnika, Problemy naukowo-badawcze budownictwa. str. 117-124 , XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 1995, Kraków, Krynica
 17. Sawicki A., Kulczykowski M.: Projektowanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego geotekstyliami. W: Szkoła Metod Projektowania Obiektów Inżynierskich z Zastosowaniem Geotekstyliów. Bielsko-Biała, 1995, Szkoła Metod Projektowania Obiektów Inżynierskich z Zastosowaniem Geotekstyliów. str. 72-90 , Szkoła Metod Projektowania Obiektów Inżynierskich z Zastosowaniem Geotekstyliów, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, 13-15 grudnia 1995, Ustroń
 18. Kulczykowski M.: Zastosowanie gruntu zbrojonego do zabezpieczania i odbudowy osuwisk klifowych na przykładzie klifu w Jastrzębiej Górze. W: Budownictwo morskie a środowisko. Materiały sympozjum. Red. Z. Pruszak, P. Wilde, Gdańsk, 1994, Budownictwo morskie a środowisko. Materiały sympozjum. str. 39-46 , Krajowe Sympozjum: Budownictwo morskie a środowisko, 15-16 września 1994, Gdańsk
 19. A. Sawicki, M. Kulczykowski: Prosty sprężysto-plastyczny model gruntu zbrojonego i jego zastosowanie do analizy nośności i rozwoju stref uplastycznienia. W: Księga IX Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Kraków, 1990, Księga IX Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. str. 135-140 , IX Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 1990, Kraków
 20. A. Sawicki, M. Kulczykowski, T. Biernacki: About reasons influencing damage of the Żarnowiec Power Plant trashracks. W: XXI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Parte I-Temi. L`Aquila, 1988, XXI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Parte I-Temi. str. 703-713 , XXI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche
 21. A. Sawicki, D. Leśniewska, M. Kulczykowski: Mechanics of reinforced earth structures. W: Proc. 1st Conference on Mechanics, vol. 6 (Geomechanics). Red. J. Nemec, R. Skrucany, Prague, Bratislava, 1987, Proc. 1st Conference on Mechanics, vol. 6 (Geomechanics). str. 170-173 , 1st Conference on Mechanics

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku