Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9068 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9068
titleBadania doświadczalne czasu rozproszenia podciśnienia w kesonie ssącym obciążonym siłą wyciągającą o stałej wartości
authorsKulczykowski M.1, Grzelka B.
affiliations
pages90 — 97
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2019-2/2019-2_051-059_Ostrowski.pdf
abstractsExperimental determination of pullout resistance and suction within the suction caisson loaded with constant pullout force. The loss of tensile capacity as a result of suction dissipation. Determination of the suction dissipation time.
Doświadczalne rozpoznanie zmian oporu na wyciąganie i podciśnienia w kesonie przy stałej wartości obciążenia wyciągającego. Spadek oporu przy wyciąganiu w efekcie rozproszenia podciśnienia wygenerowanego we wnętrzu kesonu ssącego. Wyznaczenie czasu rozproszenia podciśnienia.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9066
year2019
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 40, Nr 2

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku