Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Małgorzata Robakiewicz

Imię i nazwisko: Małgorzata Robakiewicz, dr inż.

Stanowisko: adiunkt, specjalista ds. Integracji Europejskiej

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
pokój: A45
tel.: (+48)585222945
e-mail: c20a3159e28ba5b225c14597de104829a7afc1

Działalność

 • Modelowanie matematyczne warunków hydrodynamicznych
 • Hydrodynamika dla potrzeb modeli ekologicznych

Projekty

 • Gdańsk Bay Water Quality - etapy I, II, III. - 1992-1995 - projekt finansowany przez Rząd Królestwa Holandii (PSO)
 • VVV - Hue Pilot Study - 1995 - projekt finansowany przez Rząd Królestwa Holandii
 • Rozprzestrzenianie się oczyszczonych ścieków wyprowadzanych z oczyszczalni Gdańsk - Wschód do Zatoki Gdańskiej za pomocą rurociągu
 • Modelowanie warunków hydrodynamicznych w rejonie Zatoki Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka
 • Modelowanie warunków hydrodynamicznych w rejonie Zatoki Gdańskiej i estuarium Wisły
 • Modelowanie warunków hydrodynamicznych w rejonie Cieśniny Świny
 • Modelowanie warunków hydro- i lito-dynamicznych w rejonie Dolnej Wisły
 • Problemy regulacji rzek za pomocą ostróg
 • Rozprzestrzenianie się oczyszczonych ścieków w oczyszczalni Dębogórze do wód Zatoki Puckiej za pomocą rurociągu
 • Rozprzestrzenianie się solanki w wodach Zatoki Puckiej

Konferencje

 • 19th Conference of Baltic Oceanographers, Sopot, Polska, 1994
 • ECSA-24, Aveiro, Portugalia, 1994
 • BALTEX - First Study Conference, Szwecja, 1995
 • ECSA-26 and ERF 96 Symposium, Holandia, 1996
 • BALTEX - Second Study Conference, Niemcy, 1998
 • Hydroinformatics'98, Copenhagen, Denmark, 1998
 • 24th General Assembly EGS, Holandia, 1999
 • 3rd International Symposium on Functioning of Coastal Ecosystems in Various Geographical Regions,Gdańsk, Polska, 2001
 • ECSA-34, Sopot-Gdańsk, Polska, 2002
 • 5th International Conference on Hydro-Science and –Engineering, Warszawa, Polska, 2002
 • ELOISE-European Conference on Coastal Zone Researhc, Gdańsk, Polska, 2003
 • 6th International Conference on Hydro-Science and –Engineering, Brisbane, Australia, 2004
 • ICCE’ 2004, Lisbona, Portugalia
 • River Flow 2008, Cesme, Turcja

Książki

cover
Wybrane problemy matematycznego modelowania hydrodynamiki Zatoki Gdańskiej
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708634
rok wydania: 2004
język: pl

Streszczenie: W książce przedstawiono wybrane problemy modelowania matematycznego zmienności warunków prądowych i gęstościowych w obszarach, gdzie ruch wody wywołany jest losowo zmiennymi czynnikami wymuszającymi. Na przykładzie Zatoki Gdańskiej, wydzielonej za pomocą granic otwartych części Morza Bałtyckiego, przedyskutowano konsekwencje i trudności w modelowaniu matematycznym tak zdefiniowanego obszaru. Modelowanie matematyczne umożliwia odwzorowywanie dynamiki wód w akwenach o różnej specyfice i w różnych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych. Wykorzystanie wyników pochodzących z modeli jest szczególnie pożądane wszędzie tam, gdzie dane obserwacyjne są nieliczne, niedostatecznie precyzyjne lub ich zgromadzeniu towarzyszą znaczne koszty. Jednak dopiero po potwierdzeniu, że poziom dokładności uzyskiwanych rezultatów jest zadowalający, można je wykorzystywać w praktyce inżynierskiej. W pracy przedyskutowano zarówno problem dostępności danych pomiarowych, jak również kalibracji i weryfikacji modelu. Pokazano, że zastosowanie prostych miar statystycznych umożliwia porównanie wyników pomiarów terenowych z wynikami pochodzącymi z modelowania w sposób nie tylko jakościowy, ale również ilościowy. Korzystając z zaproponowanych kryteriów możliwe jest oszacowanie poziomu zgodności odwzorowania pomiarów terenowych za pomocą modelu, co w konsekwencji pozwala ocenić użyteczność modelu w celach prognostycznych.


Artykuły

 1. Robakiewicz M.: Mixing of brine waste in the Puck Bay (south Baltic Sea) in light of in-situ measurements. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 45, No. 1, 2016, str. 42-54
 2. Robakiewicz M.: Salinity changes in the Bay of Puck due to brine discharge based on in-situ measurements. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 43, No. 2, 2014, str. 191-199
 3. Robakiewicz M.: Rozprzestrzenianie się solanki w wodach Zatoki Puckiej w okresie rozruchu instalacji zrzutowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 2, 2012, str. 93-101
 4. Robakiewicz M.: Visula River Mouth - history and recent problems. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 2, 2010, str. 155-166 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem57str155.pdf
 5. Robakiewicz M.: Rozprzestrzenianie się solanki odprowadzanej do Zatoki Puckiej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 4, 2009, str. 250-261
 6. Robakiewicz M., Robakiewicz W.: Rozprzestrzenianie się solanki w wodach Zatoki Puckiej. Przegląd Geologiczny, Tom 57, Nr 9, 2009, str. 777-778
 7. Robakiewicz M.: Modelowanie rozprzestrzeniania się solanki w wodach morskich na przykładzie Zatoki Puckiej. Przegląd Geologiczny, Tom 57, Nr 9, 2009, str. 778-779
 8. Robakiewicz M.: Seasonal variability of hydrodynamics in the Vistula Estuary in 1994. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 36, No. 4, 2007, str. 23-46
 9. Robakiewicz M., Szmytkiewicz M.: Modernizacja systemu zrzutu ścieków z GOŚ Dębogórze do Zatoki Puckiej - analiza techniczna. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 27, Nr 6, 2006, str. 329-336
 10. Ostrowski R., Robakiewicz M.: Zagrożenia i koncepcja umocnienia zachodniej skarpy falochronu wschodniego w Świnoujściu. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 2, 2005, str. 59-65
 11. Jasińska E., Robakiewicz M.: Wybór optymalnej lokalizacji zrzutu ścieków z Oczyszczalni Gdańsk-Wschód. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 25, nr 5, 2004, str. -
 12. Jasińska E., Robakiewicz M., Staśkiewicz A.: Environmental modelling in the Polish zone of the Baltic Sea - an overview of Polish achievements. Oceanologia, Vol. 45, No. 1, 2003, str. 107-120
 13. Robakiewicz M.: Influence of the wastewater treatment plant Gdańsk-East on the coastal zone of the Gulf of Gdańsk - hydrodynamic aspects. Oceanological Studies, Vol. 29, nr 4, 2000, str. 99-110
 14. Robakiewicz M.: Assesment of the temporal variability of hydro-physical parameters in the HIROMB model. Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, Vol. XXVI, Nr 1, 1999, str. 57-68
 15. Robakiewicz M., Stanisław Rakusa-Suszczewski: Application of 3D circulation model of Admirality Bay, South Shetland King George Island, Antarctica. Polish Polar Research, Vol. 20, No 1, 1999, str. 43-58
 16. Robakiewicz M., Walkowiak A.: Rozpływ wód Wisły w Zatoce Gdańskiej w okresie przechodzenia fali powodziowej (19-21.07.97). Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 19, Nr 2, 1998, str. 77-79
 17. Robakiewicz M., Jasińska E.: Hydrodynamics of the Vistula Estuary - measurements and modelling. Oceanological Studies, Vol. 27, No. 3, 1998, str. 83-93
 18. Matciak M., Nowacki J., Robakiewicz M.: Hydrological and hydrodynamic processes in marine part of Vistula Estuary - in situ measurements versus mathematical modelling. Oceanological Studies, Vol. 26, No 4, 1997, str. 161-174
 19. Robakiewicz M.: Hydrodynamic conditions in the Bay of Gdańsk during Polrodex`96 experiment in comparison with numerical model. Oceanological Studies, Vol. 26, nr 4, 1997, str. 145-159
 20. Robakiewicz M.: Time variability of water flow, temperature and salinity - comparison of experiment`s results with HIROMB model forecast. Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, Vol. XXIV, No. 1, 1997, str. 23-34
 21. Robakiewicz M., Świeczkowski S.: Analiza ruchu plamy substancji ropopochodnej na południowym Bałtyku. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 17, nr 2, 1996, str. 163-166
 22. Graniczny M., Kowalski Z., Piątkowska A., Robakiewicz M., Zachowicz J.: Monitoring Zatoki Gdańskiej za pomocą metod teledetekcyjnych oraz modelowania hydrodynamicznego. Przegląd Geologiczny, Tom 43, Nr 6, 1995, str. 465-472

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

 1. Robakiewicz M., Sobczak Ł.: The influence of river training on hydrodynamics and morphological changes in open channel flow on the example of the Lower Vistula River. W: Computational modelling for the development of sustainable water-resources systems in Poland. Warszawa, 2005, Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Water Resources E-5 (387), Computational modelling for the development of sustainable water-resources systems in Poland. str. 149-177
 2. Van der Vat M. P., Robakiewicz M.: The effect of pollutants from the Vistula river on the water quality of the Bay of Gdańsk. W: International River Quality. Red. Best G. A., Bogacka T., Niemirycz E., London, 1997, International River Quality. str. 81-88
 3. Robakiewicz M.: Hydrodynamics in the Gulf of Gdańsk. Rotterdam, 2009, MACHU Final Report, Nr 3, str. 75-79
 4. Bielecka M., Tuchkovenko Y., Lloret J., Lillebø A. I., Dias J. M., Robakiewicz M., Zalewski M., Krysanova V., Chubarenko B., Stalnacke P.: The challenges to improve integrated lagoon modelling in the context of climate change. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Lillebø A. I., Stalnacke P., Gooch G. D., 2015, Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. str. 107-114
 5. Hesse C., Bielecka M., Stefanova A., Robakiewicz M., Staroszczyk R., Zalewski M., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Lloret J., Lencart e Silva J. D., Dias J. M., Lillebø A. I., Chubarenko B., Krysanova V.: Impacts of potential climate change on lagoons and their catchments. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Lillebø A. I., Stalnacke P., Gooch G. D., 2015, Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. str. 115-132
 6. Bielecka M., Robakiewicz M., Zalewski M., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Lloret J., Lencart e Silva J. D., Dias J. M., Lillebø A. I., Chubarenko B., Staroszczyk R.: Lagoons impact integrated scenarios: part 3. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Lillebø A. I., Stalnacke P., Gooch G. D., 2015, Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. str. 155-166

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. Robakiewicz M.: Spreading of brine discharged into the Puck Bay (South Baltic Sea): theoretical study versus field observations. W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. 2012, 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. str. 450- , 33rd International Conference on Coastal Engineering ICCE 2012, 1-6 July 2012, Santander, Spain
 2. Robakiewicz M.: Characteristics of the Lower Vistula River trained by groins. W: River Flow 2008. Procceedings of the International Conference on Fluvial Hydraulics. Volume 3. Red. Altinakar M., Kokpinar M. A., Darama Y., Yeğen B., Harmancioğlu N., Ankara, 2008, River Flow 2008. Procceedings of the International Conference on Fluvial Hydraulics. Volume 3. str. 1837-1844 , International Conference on Fluvial Hydraulics ''River Flow 2008'', September 3-5, 2008, Çeşme, Izmir, Turkey
 3. Robakiewicz M.: Man-made discharges of water into the Gulf of Gdańsk and their influence on environment. 2008, Scientific Proceedings of Russian Geographical Society, Vol. 7, Part 1, str. - , International Conference ''Integrated mananagement , sustainable development indicators, spatial planning and monitoring of the South-Eastern Baltic coastal regions'', March 26-30, 2008, Kaliningrad
 4. Robakiewicz M.: Rola ostróg w regulacji rzek. Kraków, 2006, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 4/2, str. 151-158 , IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych, 5-7 czerwca 2006, Kraków
 5. Robakiewicz M.: Influence of local streams on quality of water in the coastal zone in Sopot. W: XXVI International School of Hydraulics: Environmental Hydraulics. Red. Rowiński P. M., Warszawa, 2006, Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., E-6 (390), XXVI International School of Hydraulics: Environmental Hydraulics. str. 103-110 , XXVI International School of Hydraulics: Environmental Hydraulics, 19-22 September 2006, Goniądz
 6. Robakiewicz M.: Seasonal changes of hydrodynamics in the Gulf of Gdańsk - possibilities of representation by numerical model. W: Dynamics of coastal waters and their modelling: Proceedings of the 9th German Polish Seminar. Red. Sündermann J., Hamburg, 2005, Berichte aus dem ZMK, B 49, Dynamics of coastal waters and their modelling: Proceedings of the 9th German Polish Seminar. str. 47-59 , 9th Polish-German Seminar on Dynamics of coastal waters and their modelling, 4-6 June 2003, Ratzeburg
 7. Robakiewicz M.: Bottom changes on the Lower Vistula River in view of field observations. W: Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters: Book of Abstracts [CD - full texts]. Red. Majewski W., Robakiewicz M., Gdańsk, 2005, Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters: Book of Abstracts [CD - full texts]. str. 83-86 , Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters, May 18-22, 2005, Sobieszewo
 8. Gąsiorowski D., Kapiński J., Kolerski T., Ostrowski R., Robakiewicz M., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Modernistation of the Vistula river outlet - optimisation of the jetties by modelling approach. W: Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. Red. Smith J. M., New Jersey, London, Singapore, 2005, Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. str. 3303-3315 , 29th International Conference on Coastal Engineering, 19-24 September 2004, LEEC, Lisbon, Portugal
 9. Robakiewicz M.: Hydrodynamic conditions in the Gulf of Gdańsk, measurements and modelling. W: XXIV International School of Hydraulics. Hydraulic Problems in Environmental Engineering. Red. Majewski W., Gdańsk, 2004, XXIV International School of Hydraulics. Hydraulic Problems in Environmental Engineering. str. 241-248 , XXIV International School of Hydraulics: Hydraulic Problems in Environmental Engineering, September 13-17 2004, Jastrzębia Góra
 10. Sobczak Ł., Robakiewicz M.: Application of CCHE2D model for representation of hydrodynamic and fluvial processes in the Lower Vistula River. W: XXIV International School of Hydraulics. Hydraulic Problems in Environmental Engineering. Red. Majewski W., Gdańsk, 2004, XXIV International School of Hydraulics. Hydraulic Problems in Environmental Engineering. str. 257-264 , XXIV International School of Hydraulics: Hydraulic Problems in Environmental Engineering, September 13-17 2004, Jastrzębia Góra
 11. Kaczmarek L. M., Robakiewicz M., Sobczak Ł., Biegowski J.: Theoretical and experimental investigations on vertical mixing and sorting of sand in rivers and coastal zones. W: Proceedings of the Ninth International Symposium on River Sedimentation. Interaction between Fluxial Systems and Hydraulic Projects and Pertinent Environmental Impacts. Red. Chunhong Wu, Ying Tan, Yichang, 2004, Proceedings of the Ninth International Symposium on River Sedimentation. Interaction between Fluxial Systems and Hydraulic Projects and Pertinent Environmental Impacts. str. 1356-1363 , Ninth International Symposium on River Sedimentation; Interaction between Fluxial Systems and Hydraulic Projects and Pertinent Environmental Impacts, October 18-21 2004, Yichang, China
 12. Robakiewicz M., Biegowski J., Sobczak Ł.: Hydrodynamics and morphological changes in trained Lower Vistula River section. W: Proceedings of Abstracts and Papers (on CD-ROM) of the 6th International Conference on Hydro-Science and -Engineering. Red. M. S. Altinakar, Oxford, 2004, Proceedings of Abstracts and Papers (on CD-ROM) of the 6th International Conference on Hydro-Science and -Engineering. str. 257-264 , 6th International Conference on Hydro-Science and -Engineering, Brisbane, Australia
 13. Robakiewicz M., Gąsiorowski D., Jasińska E., Kapiński J., Kolerski T., Majewski W., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Poprawa drożności ujścia Wisły - amaliza przy wykorzystaniu modelowania matematycznego. W: XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały Szkoły. Red. Majewski W., Gdańsk, 2003, XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały Szkoły. str. 103-108 , XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, 8-12 września 2003, Tleń
 14. Sobczak Ł., Robakiewicz M.: Pomiary na Wiśle w ramach programu naukowo-badawczego US-Poland technology transfer. W: XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały Szkoły. Red. Majewski W., Gdańsk, 2003, XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały Szkoły. str. 177-182 , XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, 8-12 września 2003, Tleń
 15. Robakiewicz M.: On modelling hydrodynamics under random forcing. W: Proceedings of the Fifth International Conference on Hydroinformatics, Hydroinformatics`2002. Red. R. A. Falconer, I. D. Cluckie, B. Lin, E. L. Harris, J. P. Davis, 2002, Vol. 1, Proceedings of the Fifth International Conference on Hydroinformatics, Hydroinformatics`2002. str. 259-264 , Fifth International Conference on Hydroinformatics, Hydroinformatics`2002, 1-5 July 2002, Cardiff, UK
 16. Robakiewicz M.: Verification of hydrodynamic model by statistical measures - example of Gdańsk Bay. W: Proceedings of 4th International Conference Hydroinformatics 2000. CD-ROM. Iowa, 2000, Proceedings of 4th International Conference Hydroinformatics 2000. CD-ROM. str. 9-9 , 4th International Conference Hydroinformatics 2000, 23-27 July 2000
 17. Robakiewicz M.: Modelling hydrodynamic conditions in the South Baltic - TRISULA applications. W: Hydroinformatics'98: Proceedings of the Third International Conference on Hydroinformatics. Volume 2. Red. Babovic V., Larsen L. Ch., Rotterdam, 1998, Hydroinformatics'98: Proceedings of the Third International Conference on Hydroinformatics. Volume 2. str. 1447-1454 , Third International Conference on Hydroinformatics, Hydroinformatics`98, 24-26 August 1998, Kopenhaga
 18. Robakiewicz M.: Modelowanie matematyczne rozpływu wód Wiślanych w Zatoce Gdańskiej. W: Ocena Odpływu Zanieczyszczeń do Morza Bałtyckiego, Materiały z Sympozjum. 1997, Ocena Odpływu Zanieczyszczeń do Morza Bałtyckiego, Materiały z Sympozjum. str. 98-106 , Ocena Odpływu Zanieczyszczeń do Morza Bałtyckiego, 7 października 1997, Gdańsk
 19. Robakiewicz M.: Warunki hydrodynamiczne w rejonie Zatoki Gdańskiej - model matematyczny a eksperyment. W: Modelowanie ekosystemu Zatoki Gdańskiej: materiały konferencyjne. Red. Szymelfenig M., Gdynia, 1997, Modelowanie ekosystemu Zatoki Gdańskiej: materiały konferencyjne. str. 91-100 , Modelowanie ekosystemu Zatoki Gdańskiej, 3.06.1997, Gdańsk
 20. Matciak M., Nowacki J., Robakiewicz M.: Procesy hydrologiczne na przedpolu ujścia Wisły, (pomiary terenowe a modelowanie matematyczne). W: Modelowanie ekosystemu Zatoki Gdańskiej: materiały konferencyjne. Red. Szymelfenig M., Gdynia, 1997, Modelowanie ekosystemu Zatoki Gdańskiej: materiały konferencyjne. str. - , Modelowanie ekosystemu Zatoki Gdańskiej, 3.06.1997, Gdańsk
 21. Robakiewicz M., Walter A.: Decision support system for the Gdańsk Bay. W: Computer Modelling of Pollutant Transport in Water and Porous Media. Łódź, 1995, Computer Modelling of Pollutant Transport in Water and Porous Media. str. - , Course ,,Computer Modelling of Pollutant Transport in Water and Porous Media'' [Program TEMPUS], May 22-25, 1995, Łódź
 22. Robakiewicz M.: Modelowanie matematyczne a system wspomagania decyzji, Zatoka Gdańska. W: Strategia rozwoju gospodarki wodnej: referaty - tom 2. Warszawa, 1995, Strategia rozwoju gospodarki wodnej: referaty - tom 2. str. 391-400 , Strategia rozwoju gospodarki wodnej. Konferencja pod patronatem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 9-12 maja 1995, Zakopane, Kościelisko
 23. Robakiewicz M., Karelse M.: Hydrodynamics of Gdańsk Bay by 3D model. W: Proceedings 19th Conference of Baltic Oceanographers. Sopot, 1995, Proceedings 19th Conference of Baltic Oceanographers. str. 487-496 , 19th Conference of Baltic Oceanographers, 29 Aug. - 1 Sept. 1994, Sopot, Poland
 24. Robakiewicz M.: Wpływ wybranych źródeł zanieczyszczeń na warunki środowiskowe Zatoki Gdańskiej. W: Budownictwo morskie a środowisko. Materiały sympozjum. Red. Z. Pruszak, P. Wilde, Gdańsk, 1994, Budownictwo morskie a środowisko. Materiały sympozjum. str. 95-102 , Krajowe Sympozjum: Budownictwo morskie a środowisko, 15-16 września 1994, Gdańsk
 25. Bielecka-Kieloch M., Robakiewicz M.: Bacteria pollution in the Polish coastal zone. W: Proc. Conf. Water pollution II, Modelling, Measuring and Prediction. Milano, 1993, Proc. Conf. Water pollution II, Modelling, Measuring and Prediction. str. 161-168 , Conf. Water pollution II, Modelling, Measuring and Prediction, 1993, Milano, Italy
 26. Gils J. van, Robakiewicz W., Robakiewicz M., Bielecka-Kieloch M.: A water quality model to support water management for the Bay of Gdańsk. W: Proc. Conf. Water pollution II, Modelling, Measuring and Prediction. Milano, 1993, Proc. Conf. Water pollution II, Modelling, Measuring and Prediction. str. 191-198 , Conf. Water pollution II, Modelling, Measuring and Prediction, 1993, Milano, Italy

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku