Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9154 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9154
titleBadania wsparciem dla budownictwa wodnego
authorsRobakiewicz M.1
affiliations
pages54 — 57
full text linkhttps://journals.pan.pl/dlibra/publication/134608/edition/117642/content/academia-magazyn-polskiej-akademii-nauk-2020-nr-2-62-woda-badania-wsparciem-dla-budownictwa-wodnego-robakiewicz-malgorzata
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9153
year2020
seriesAcademia, Magazyn Polskiej Akademii Nauk
issueTom 62, Nr 2

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku