Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Author #52

ATTRIBUTEVALUE
typeauthor
database id52
lastnameRobakiewicz
forenameMałgorzata
roomA45
e-mailmarob@ibwpan.gda.pl
photophoto robakiewicz_malgorzata.jpg
statusP
ORCID0000-0002-9936-3527

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku