Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4173 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4173
titlePoprawa drożności ujścia Wisły - amaliza przy wykorzystaniu modelowania matematycznego
authorsRobakiewicz M.1, Gąsiorowski D.1, Jasińska E.1, Kapiński J.1, Kolerski T.1, Majewski W.1, Ostrowski R.1, Skaja M.1, Szmytkiewicz M.1
affiliations
pages103 — 108
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id4170
titleXXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały Szkoły
year2003
conferenceXXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, 8-12 września 2003, Tleń [id=61]
publisherWydawnictwo IBW PAN
placeGdańsk
editorsMajewski W.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku