Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Grzegorz Cerkowniak

Imię i nazwisko: Grzegorz Cerkowniak,

Stanowisko:

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
pokój: A33
tel.: (+48)585222933
e-mail: c8192053f2a0a3a73cd84592b01e4e3ff9bec3ad99c8d9812b4a

Książki

Artykuły

  1. Cerkowniak G., Ostrowski R., Pruszak Z.: Application of Dean's curve to investigation of a long-term evolution of the southern Baltic multi-bar shore profile. Oceanologia, Vol. 59, No. 1, 2017, str. 19-27 , DOI: 10.1016/j.oceano.2016.06.001
  2. Cerkowniak G.: Uproszczone modele długookresowej morfodynamiki stożka ujściowego Wisły. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 38, Nr 4, 2017, str. 155-164
  3. Cerkowniak G., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Stella M.: Teoria głębokości zamknięcia w świetle pomiarów terenowych na wielorewowym brzegu morskim. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 1, 2015, str. 10-17
  4. Cerkowniak G., Ostrowski R., Stella M.: Wave-induced sediment motion beyond the surf zone: case study of Lubiatowo (Poland). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 62, No. 1-2, 2015, str. 27-39 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem62str027.pdf
  5. Cerkowniak G., Ostrowski R., Stella M.: Depth of closure in the multi-bar non-tidal nearshore zone of the Baltic Sea: Lubiatowo (Poland) case study. Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, Vol. 30, No. 1, 2015, str. 108-116
  6. Cerkowniak G., Ostrowski R., Szmytkiewicz P.: Climate change related increase of storminess near Hel Peninsula, Gulf of Gdańsk, Poland. Journal of Water and Climate Change, Vol. 6, No. 2, 2014, str. 300-312
  7. Cerkowniak G., Pruszak Z.: Oddziaływanie rew na stabilność ruchu falowego w profilu poprzecznym brzegu. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34. Nr 1, 2013, str. 14-19
  8. Cerkowniak G.: Model transportu zawiesiny nieorganicznej w przyujściowych akwenach morskich. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 32, Nr 2, 2011, str. 97-110

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

Publikacje w materiałach konferencyjnych

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku