Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8021 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8021
titleOddziaływanie rew na stabilność ruchu falowego w profilu poprzecznym brzegu
authorsCerkowniak G.1, Pruszak Z.1
affiliations
pages14 — 19
notesKopia w oprac. Tp4317
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id8048
year2013
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 34. Nr 1

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku