Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9072 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9072
titlePrędkość prądu w ujściowym od- cinku Wisły – pomiary in situ i modelowanie numeryczne
authorsCerkowniak G.1, Lisimenka A.
affiliations
pages9 — 20
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2019-1/2019-1_009-020_Cerkowniak.pdf
abstractsNumerical modelling of the region of the Vistula River outlet in the Delft3D software. Comparison of measured and computed depth-averaged water velocities in the cross-bank profiles in the Vistula River below Świbno. Distributions of the near-surface and near-bottom river currents in the mouth section of the Vistula River in several characteristic transverse and axial profiles.
Model numeryczny rejonu ujścia Wisły w pakiecie obliczeniowym Delft3D. Zestawienie pomierzonych i obliczonych uśrednionych po głębokości prędkości wody w profilach poprzecznych do brzegu na odcinku Wisły od Świbna do ujścia. Rozkłady przypowierzchniowych i przydennych prędkości prądu rzecznego w ujściowym odcinku Wisły w kilku charakterystycznych profilach poprzecznych i osiowych.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9065
year2019
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 40, Nr 1

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku