Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9167 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9167
titleProcesy litodynamiczne w basenie portu zewnętrznego w Świnoujściu
authorsCerkowniak G.1, Ostrowski R.1, Szmytkiewicz M.1
affiliations
pages109 — 113
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2020-3/2020-3_109-113_Cerkowniak.pdf
abstractsAnalysis of lithodynamic processes occurring in the outer harbour basin of Świnoujście. Mathematical modelling of sediment transport in the foreshore of the basin undeveloped part. Net annual longshore sediment transport rate.
Analiza procesów litodynamicznych zachodzących w basenie portu zewnętrznego w Świnoujściu. Modelowanie matematyczne ruchu osadów w przybrzeżu niezabudowanej części basenu portowego. Wypadkowe roczne natężenie wzdłużbrzegowego transportu osadów.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9166
year2020
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 41, Nr 3

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku