Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wiadomości z kategorii "seminaria"

Dr hab.inż. Rafał Ostrowski, profesor IBW PAN z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów będzie kontynuował swój referat pt."Przemyślenia nt. sytuacji IBW PAN, trudności w modelowaniu ruchu osadów, "reguły Leibniza", "świętych ksiąg" i równania ciągłości dla rumowiska".Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku