Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

26.03.2012 - "Pułapki w pracy naukowej na przykładzie modelowania pewnych procesów".

Prof. Andrzej Sawicki z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt."Pułapki w pracy naukowej na przykładzie modelowania pewnych procesów".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku