Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wiadomości z kategorii "archiwalne"

fotografia Wijciecha RobakiewiczaZ wielkim smutkiem i wciąż niedowierzaniem informujemy, że 17.01.2024 r. odszedł nasz Kolega dr inż. Benedykt Hedzielski. Był On związany z naszym Instytutem przez całe swoje życie zawodowe, łącznie przepracował w IBW PAN prawie 40 lat. Jego pasje naukowe były związane z rozwiązywaniem trudnych zagadnień dynamiki budowli hydrotechnicznych w kontakcie z falowaniem morskim. Wymagało to głębokiej wiedzy teoretycznej i inżynierskiej, znajomości metod obliczeniowych oraz umiejętności przeprowadzania badań laboratoryjnych. Szczególnie te ostatnie były prawdziwym żywiołem naszego Kolegi — przez ostatnich kilkadziesiąt lat nie było żadnego eksperymentu zrealizowanego w kanale falowym IBW bez istotnego w nim udziału Benedykta.

Dr inż. Benedykt Hedzielski był najwyższej klasy fachowcem w swojej dziedzinie, niezwykle wszechstronnym, pomysłowym, bardzo skrupulatnym i sumiennym w swojej pracy. Straciliśmy w Nim nieocenionego Kolegę i Przyjaciela, pogodnego i dobrego Człowieka, którego będzie nam bardzo brakowało.


fotografia Wijciecha RobakiewiczaZ głębokim smutkiem informujemy, że dnia 11.01.2024 Instytut Budownictwa Wodnego PAN stracił wybitnego naukowca doc. dra inż. Wojciecha Robakiewicza.

Był On nie tylko doskonałym specjalistą w swojej dziedzinie, ale również niezastąpionymi członkiem naszej naukowej społeczności. W tych chwilach bólu, smutku i zadumy nasze myśli są z rodziną zmarłego.


Instytut Budownictwa Wodnego miał zaszczyt gościć studentów z Hochschule Wismar (University of Applied Sciences, Technology, Business and Design) na seminarium naukowym, które było równocześnie okazją do zwiedzania naszych laboratoriów. Grupa studentów pod opieką Prof. Dr.-Ing. Bärbel Koppe miała okazję bliżej poznać naszą pracę i infrastrukturę badawczą. Zdjęcia udostępnione za zgodą Prof. Dr.-Ing. Bärbel Koppe.


Wizyta delegacji IBW PAN w National Taiwan Ocean University (NTOU) w dniach 1-8.10.2023

W skład delegacji weszli:

  • Prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński, Dyrektor IBW PAN
  • Dr inż. Piotr Szmytkiewicz, Z-ca Dyrektora IBW PAN
  • Prof. dr hab. inż. Rafał Ostrowski, kier. Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN
  • Prof. dr hab. inż. Grzegorz Różyński, kier. Programu wizyt wymiennych pomiędzy BWZ PAN a MOST Taiwan
  • Dr hab. inż. Wojciech Sulisz, kier. Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli

Wyjazd przedstawicieli IBW PAN do Tajwanu odbył się w ramach rewizyty po wizycie delegacji tajwańskiej w marcu 2023. Jej głównym celem było uczczenie 70-lecia powstania NTOU i udział w 45 Konferencji poświęconej inżynierii morskiej. Konferencja ta odbyła się w dniach 5-6.10. 2023 w siedzibie NTOU w mieście Keelung i gościła około 400 uczestników, w tym uczonych z USA, Singapuru, Indii, Norwegii i Polski. Prof. Świdziński otrzymał zaproszenie do wygłoszenia wykładu przewodniego dotyczącego wyzwań stojących przed Polską w związku z budową sieci polskich farm wiatrowych oraz doświadczeń instytutu we wspieraniu tych inwestycji badaniami naukowymi (tytuł wykładu – we współautorstwie z P. Szmytkiewiczem: Offshore wind farms – a big challenge for Polish green energy, lessons learnt so far). Wizyta prof. Różyńskiego i dra Szmytkiewicza odbyła się w ramach programu wizyt wymiennych, ustalonego w ramach konkursu organizowanego przez Biuro Wymiany Zagranicznej PAN i Ministry of Science and Technology of Taiwan. Tematyką obecnej edycji programu są badania wybojów w dnie morskim na skutek posadowienia na nim fundamentów turbin wiatrowych. W tym kontekście prof. Różyński przedstawił wystąpienie pt. Hydrodynamic processes in remote foreshore of the non-tidal sea, które przygotował we współpracy z prof. Ostrowskim. Dr hab. inż. W. Sulisz wygłosił natomiast referat pt. Analysis of the efficiency of 3D wave energy converter.

Zdjęcia z Konferencji dostępne są na witrynie internetowej NTOU, zob. linki poniżej.

https://mprp.ntou.edu.tw/p/406-1017-92225,r1479.php?Lang=en

W trakcie bezpośrednich rozmów z kierownictwem NTOU (Prof. Tai-Wen Hsu – Rektor NTOU, Prof. Chia-Cheng Tsai oraz Prof. Chia-Ling Wang) w dniach 3-4.10. omówiono możliwości dalszej współpracy między NTOU i IBW PAN, zarówno w ramach programu wizyt wymiennych oraz współpracy ściśle bilateralnej. Mając na uwadze dotychczasowe wyniki (obie jednostki współpracują od 15 lat) podkreślono rozwojowy charakter współpracy i wartości dodane, jakie ona tworzy (wspólne publikacje). Szersza informacja o naszej wizycie w National Taiwan Ocean University została umieszczona na stronie uniwersytetu pod linkiem:

https://mprp.ntou.edu.tw/p/406-1017-92248,r1479.php?Lang=en


Pracownicy naukowi Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli brali udział w 10. międzynarodowej konferencji SCACR 2023 (Short Course/Conference on Applied Coastal Research), która odbyła się w dniach 4-6 września w Istambule (Turcja). Dr Barbara Stachurska wygłosiła wykład pt. „Experimental research on behaviour of plastic debris of negative buoyancy in oscillating water flow”, Barbara Stachurska plan ogólny Barabara Stachurska zbliżenie a dr hab. Maciej Paprota przedstawił prezentację pt. „Mechanically generated linear water waves propagating over topography”. Maciej Paprota plan ogólny Maciej Paprota zbliżenie


Z przyjemnością informujemy, że od pierwszego stycznia 2024r. wspólnie z 12 partnerami (z Niemiec, Danii, Hiszpanii, Włoch, Turcji, Belgii i Norwegii) będziemy realizować przez cztery lata projekt pn. Zintegrowane projektowanie dla przyszłej technologii pływających farm wiatrowych offshore (ang. Integrated Designs for Future Floating Offshore Wind Farm Technology, acronim: INF4INiTY), który uzyskał dofinansowanie w ramach programu: HORIZON-CL5-2023-D3-01-05. Kierownikiem projektu (w IBW PAN) jest dr hab. inż. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska, prof. IBW PAN.

Projekt będzie realizowany zgodnie z Planem Równości Płci (ang. Gender Equality Plan).


Z przyjemnością informujemy, że Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 29 maja 2023 r. nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport naszemu koledze dr hab. inż. Grzegorzowi Różyńskiemu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej i zawodowej!


We are pleased to announce that Andrzej Duda, the President of the Republic of Poland, by his order of 29 May 2023, has conferred on our colleague Dr Ryszard Staroszczyk the title of professor in the field of engineering and technology, in the discipline of civil engineering and transport.

We congratulate Prof. Staroszczyk on this achievement and wish him further successes in his scientific and professional work!


Prezentacja sprzętu pomiarowe

W dniu 30 maja mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji zamykającej projekt „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”.

Podczas wydarzenia nasi pracownicy zaprezentowali sprzęt pomiarowy, który był wykorzystywany podczas prowadzenia monitoringu w okolicy Półwyspu Helskiego. Zgromadzone dane pomiarowe oraz wyniki modelowania numerycznego będą wkrótce dostępne na specjalnie przygotowanym do tego portalu internetowym.

Dziękujemy wszystkim partnerom i instytucjom, z którymi współpracowaliśmy podczas trwania projektu. Nabyliśmy wiele doświadczenia i jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania.

Autorem wszystkich zdjęć jest Cezary Spigarski, zdjęcia pochodzą z portalu oficynamorska.pl

Pełne sprawozdanie z wydarzenia znajduje się na portalu oficynamorska.pl.


On 23-26.05.2023 the XL edition of the School of Hydraulics was held, this time in the form of an international conference (International School of Hydraulics 2023). The event was organised by the Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences.

The School of Hydraulics has a long tradition dating back to 1981. Over the years, the event has been held regularly, with the exception of 2020 and 2021, when the organisation of meetings was suspended due to the epidemiological situation. For the first 25 years, the School was organised by the Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences, under the supervision of its founding father, Prof. Dr. Wojciech Majewski. In 2003 it was decided to internationalise the school by organising an international school every two years. Since then, the National School of Hydraulics has been run by the Hugo Kołłątaj Agricultural University in Cracow, and the International School of Hydraulics by the Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences.

The school is under the umbrella of the Water Management Committee of the Polish Academy of Sciences and the International Association for Water Research and Engineering.

The Jubilee School was attended by 5 lecturers and 75 participants.

As every year, we thank all the guests, organisers and participants for this wonderful and creative time. It was an unforgettable time full of knowledge, inspiring talks and sharing of experiences. We are happy to have been part of this important international conference. We look forward to the next edition of the Hydraulics School!


Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku