Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Goście z Hochschule Wismar

Instytut Budownictwa Wodnego miał zaszczyt gościć studentów z Hochschule Wismar (University of Applied Sciences, Technology, Business and Design) na seminarium naukowym, które było równocześnie okazją do zwiedzania naszych laboratoriów. Grupa studentów pod opieką Prof. Dr.-Ing. Bärbel Koppe miała okazję bliżej poznać naszą pracę i infrastrukturę badawczą. Zdjęcia udostępnione za zgodą Prof. Dr.-Ing. Bärbel Koppe.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku